Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 5631Luty: 10224Marzec: 10474Kwiecień: 6443Maj: 10034Czerwiec: 7564
Lipiec: 6969Sierpień: 8646Wrzesień: 6737Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 13289Luty: 14120Marzec: 9885Kwiecień: 9770Maj: 7580Czerwiec: 10453
Lipiec: 10226Sierpień: 8734Wrzesień: 10262Październik: 11614Listopad: 7966Grudzień: 12241
Rok 2021
Styczeń: 378Luty: 2048Marzec: 8728Kwiecień: 5043Maj: 26854Czerwiec: 4871
Lipiec: 5002Sierpień: 22812Wrzesień: 7486Październik: 7864Listopad: 7539Grudzień: 23000
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 27
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 19034
 2. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 13466
 3. Rada Gminy
  Wyświetleń: 11553
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 10699
 5. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 7448
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 6886
 7. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6189
 8. Rok 2022
  Wyświetleń: 6032
 9. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 5515
 10. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5195
 11. Podatki
  Wyświetleń: 4925
 12. Środowisko
  Wyświetleń: 4721
 13. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 4603
 14. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4524
 15. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4494
 16. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 4295
 17. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4104
 18. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4042
 19. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 4002
 20. Wójt gminy
  Wyświetleń: 3518
 21. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3167
 22. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 2930
 23. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 2894
 24. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 2868
 25. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2850
 26. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 2446
 27. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2445
 28. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 2438
 29. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2395
 30. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2366
 31. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 2322
 32. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 2231
 33. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 2210
 34. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 2188
 35. Budżet
  Wyświetleń: 2121
 36. Oświata
  Wyświetleń: 2108
 37. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2077
 38. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2058
 39. Wybory
  Wyświetleń: 2030
 40. Statut gminy
  Wyświetleń: 2010
 41. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1963
 42. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 1947
 43. Petycje
  Wyświetleń: 1846
 44. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1806
 45. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 1740
 46. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 1695
 47. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1648
 48. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1640
 49. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 1637
 50. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1624
 51. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1617
 52. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1554
 53. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 1533
 54. Porady prawne
  Wyświetleń: 1529
 55. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 1472
 56. Kontakt
  Wyświetleń: 1458
 57. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1423
 58. Zarządzenia 2021r.
  Wyświetleń: 1409
 59. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1369
 60. Rok 2023
  Wyświetleń: 1364
 61. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1352
 62. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1335
 63. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1333
 64. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1318
 65. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1310
 66. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1298
 67. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1295
 68. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1278
 69. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 1231
 70. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 1221
 71. Taryfa opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1208
 72. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 1196
 73. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1186
 74. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 1163
 75. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1153
 76. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1149
 77. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1147
 78. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW
  Wyświetleń: 1138
 79. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie
  Wyświetleń: 1063
 80. Kózki
  Wyświetleń: 1043
 81. Trawniki
  Wyświetleń: 1038
 82. Raporty
  Wyświetleń: 1028
 83. Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. 812 Ucieszków
  Wyświetleń: 1028
 84. Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1018
 85. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Szkolnej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 1006
 86. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 1003
 87. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 1002
 88. Milice
  Wyświetleń: 994
 89. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 982
 90. Chrósty
  Wyświetleń: 971
 91. Zapytanie ofertowe -Remont drogi wewnętrznej dz. nr 584 i 760 w Radoszowach
  Wyświetleń: 952
 92. Nabór na Dyrektora Szkoły w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 950
 93. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej dz. 334 Maciowakrze
  Wyświetleń: 948
 94. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 940
 95. Radoszowy
  Wyświetleń: 924
 96. REMONT DROGI GMINNEJ NR 108442 O UL. OGRODOWA ORAZ PARKINGU W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 922
 97. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 887
 98. Urbanowice
  Wyświetleń: 880
 99. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki w roku 2021
  Wyświetleń: 873
 100. 2021r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 871
 101. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 867
 102. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 862
 103. Sprawozdania 2020r.
  Wyświetleń: 851
 104. Uchwały z 2022 roku
  Wyświetleń: 850
 105. Dobrosławice
  Wyświetleń: 849
 106. Jakubowice
  Wyświetleń: 841
 107. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 841
 108. Gościęcin
  Wyświetleń: 833
 109. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 830
 110. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 826
 111. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej 108464 O Grudynia Wielka - Dziećmarów
  Wyświetleń: 824
 112. Dobieszów
  Wyświetleń: 820
 113. Ostrożnica
  Wyświetleń: 819
 114. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 808
 115. Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 805
 116. Budżet 2021r.
  Wyświetleń: 804
 117. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 804
 118. Grodzisko
  Wyświetleń: 802
 119. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 799
 120. Mierzęcin
  Wyświetleń: 786
 121. Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 785
 122. Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2022
  Wyświetleń: 766
 123. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 757
 124. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 756
 125. Opinie RIO 2021r.
  Wyświetleń: 755
 126. Ucieszków
  Wyświetleń: 754
 127. Maciowakrze
  Wyświetleń: 739
 128. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 734
 129. Borzysławice
  Wyświetleń: 714
 130. Sprawozdania 2021r.
  Wyświetleń: 707
 131. Zarządzenia 2022r.
  Wyświetleń: 705
 132. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku
  Wyświetleń: 702
 133. Przedborowice
  Wyświetleń: 678
 134. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 668
 135. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 661
 136. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 658
 137. Naczęsławice
  Wyświetleń: 655
 138. Akty prawa miejscowego z 2021 roku
  Wyświetleń: 638
 139. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 598
 140. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 595
 141. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 592
 142. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 590
 143. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 573
 144. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 572
 145. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 563
 146. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2022
  Wyświetleń: 554
 147. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 548
 148. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 542
 149. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 522
 150. Budżet 2022r.
  Wyświetleń: 520
 151. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 519
 152. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KÓZKI
  Wyświetleń: 512
 153. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 500
 154. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 479
 155. PETYCJE 2022
  Wyświetleń: 468
 156. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  Wyświetleń: 446
 157. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 433
 158. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI BORZYSŁAWICE
  Wyświetleń: 427
 159. BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W GOŚCIĘCINIE ETAP II
  Wyświetleń: 423
 160. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 418
 161. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 406
 162. Opinie RIO 2022r.
  Wyświetleń: 404
 163. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH
  Wyświetleń: 404
 164. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 401
 165. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 394
 166. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 393
 167. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 393
 168. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 389
 169. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 389
 170. Uchwały z 2023 roku
  Wyświetleń: 385
 171. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 382
 172. 2022r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 14
  Wyświetleń: 379
 173. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 372
 174. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 366
 175. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NACZĘSŁAWICE-TRAWNIKI
  Wyświetleń: 363
 176. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 361
 177. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzysławice"
  Wyświetleń: 360
 178. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku
  Wyświetleń: 359
 179. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 356
 180. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 351
 181. Interpelacje i zapytania kadencja 2018-203
  Wyświetleń: 348
 182. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 348
 183. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 346
 184. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 335
 185. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 333
 186. Zarządzenia 2023r.
  Wyświetleń: 331
 187. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 330
 188. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 325
 189. Sprawozdania 2022r.
  Wyświetleń: 319
 190. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 311
 191. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 310
 192. BUDOWA DROGI W GOŚCIĘCINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ I ETAP
  Wyświetleń: 309
 193. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 309
 194. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108428 O UL. OGRODOWEJ I NR 108430 O UL. POLNEJ W OSTROŻNICY
  Wyświetleń: 303
 195. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 288
 196. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE OSTROŻNICA
  Wyświetleń: 284
 197. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 283
 198. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 282
 199. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108459 O ul. Piękna w Ucieszkowie
  Wyświetleń: 282
 200. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2023
  Wyświetleń: 269
 201. Zapytanie cenowe - Remont drogi węwnetrznej dz. nr 245 w Urbanowicach
  Wyświetleń: 269
 202. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 267
 203. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KORFANTEGO W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 267
 204. Zapytanie cenowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 258
 205. Akty prawa miejscowego z 2022 roku
  Wyświetleń: 257
 206. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 251
 207. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 248
 208. Zapytanie cenowe - Przebudowa drogi gminnej Nr 108450 O ul. Polna w Radoszowach
  Wyświetleń: 248
 209. Zapytanie cenowe - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 313 w Trawnikach
  Wyświetleń: 247
 210. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108464 O w Grudyni Wielkiej
  Wyświetleń: 243
 211. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 238
 212. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnetrznej dz. nr 48 w Przedborowiach
  Wyświetleń: 234
 213. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108480O ul. Wiejska w Dobrosławicach
  Wyświetleń: 221
 214. Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 217
 215. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnętrznej dz. nr 214 w Gościęcinie
  Wyświetleń: 214
 216. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 186
 217. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Lakiernia proszkowa
  Wyświetleń: 178
 218. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kózki"
  Wyświetleń: 171
 219. 2023r. - Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 169
 220. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kózki
  Wyświetleń: 150
 221. Informacje dot. efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 149
 222. PETYCJE 2023
  Wyświetleń: 146
 223. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 145
 224. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskowej w Opolu o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania dot. Budowy zespołu elektrowni wiatrowych "Pleso" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 143
 225. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE URBANOWICE
  Wyświetleń: 138
 226. Budżet 2023r.
  Wyświetleń: 135
 227. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kózki - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 114
 228. REMONT DRÓG GMINNYCH UL. SIENKIEWICZA I UL. LEŚNEJ W OSTROŻNICY
  Wyświetleń: 114
 229. Podanie do publicznej wiadomości decyzji
  Wyświetleń: 104
 230. ZAPYTANIE CENOWE - „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.nr 449 w Ucieszkowie
  Wyświetleń: 103
 231. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 97
 232. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 91
 233. Sprawozdania 2023r.
  Wyświetleń: 91
 234. Zakup i dystrybucja węgla
  Wyświetleń: 90
 235. ZAPYTANIE CENOWE - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 1017/3 i 1031 w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 89
 236. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2023
  Wyświetleń: 81
 237. Opinie RIO 2023r.
  Wyświetleń: 77
 238. Akty prawa miejscowego z 2023 roku
  Wyświetleń: 76
 239. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 37
 240. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 23
 241. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 23
 242. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administarcyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przedborowice" Gm. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 4
 243. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 3
 244. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości wydanej decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice, gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 2