Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
37815250000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000027
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 206
 2. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 155
 3. Rada Gminy
  Wyświetleń: 141
 4. Środowisko
  Wyświetleń: 49
 5. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 48
 6. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 45
 7. Podatki
  Wyświetleń: 41
 8. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 40
 9. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 39
 10. Wójt gminy
  Wyświetleń: 36
 11. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 32
 12. Uchwały
  Wyświetleń: 32
 13. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 31
 14. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 31
 15. Kontakt
  Wyświetleń: 30
 16. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 30
 17. Komisje Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 29
 18. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 27
 19. Przetargi
  Wyświetleń: 26
 20. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 25
 21. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 25
 22. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 25
 23. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 24
 24. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 22
 25. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 22
 26. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 20
 27. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 20
 28. Nabory i konkursy na wolen stanowiska
  Wyświetleń: 19
 29. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 19
 30. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 19
 31. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 18
 32. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 18
 33. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 17
 34. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 17
 35. Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 17
 36. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 16
 37. Petycje
  Wyświetleń: 15
 38. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 14
 39. Oświata
  Wyświetleń: 14
 40. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 13
 41. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 13
 42. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 13
 43. Wybory
  Wyświetleń: 13
 44. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 12
 45. Porady prawne
  Wyświetleń: 12
 46. Budżet
  Wyświetleń: 11
 47. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 11
 48. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 10
 49. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 10
 50. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 10
 51. Opinie RIO
  Wyświetleń: 10
 52. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 10
 53. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 10
 54. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10
 55. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 10
 56. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 9
 57. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 9
 58. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 9
 59. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 8
 60. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 8
 61. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8
 62. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 8
 63. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 8
 64. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 7
 65. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7
 66. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 7
 67. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 7
 68. Gościęcin
  Wyświetleń: 6
 69. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 6
 70. Maciowakrze
  Wyświetleń: 6
 71. Urbanowice
  Wyświetleń: 6
 72. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6
 73. Borzysławice
  Wyświetleń: 5
 74. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 5
 75. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5
 76. Jakubowice
  Wyświetleń: 5
 77. Kózki
  Wyświetleń: 5
 78. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5
 79. Milice
  Wyświetleń: 5
 80. Naczęsławice
  Wyświetleń: 5
 81. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5
 82. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 5
 83. Radoszowy
  Wyświetleń: 5
 84. Statut gminy
  Wyświetleń: 5
 85. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 5
 86. Ucieszków
  Wyświetleń: 5
 87. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 5
 88. Dobieszów
  Wyświetleń: 4
 89. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 4
 90. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 4
 91. Mierzęcin
  Wyświetleń: 4
 92. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 4
 93. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 4
 94. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 4
 95. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki na lata 2012 - 2030
  Wyświetleń: 4
 96. Przedborowice
  Wyświetleń: 4
 97. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4
 98. Trawniki
  Wyświetleń: 4
 99. Chrósty
  Wyświetleń: 3
 100. Dobrosławice
  Wyświetleń: 3
 101. Grodzisko
  Wyświetleń: 3
 102. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 3
 103. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 3
 104. Ostrożnica
  Wyświetleń: 3
 105. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 3
 106. Zarządzenia 2021
  Wyświetleń: 3
 107. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 3
 108. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 3
 109. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 3
 110. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 2
 111. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 2
 112. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 2
 113. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2
 114. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 1
 115. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 1
 116. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 1
 117. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 1
 118. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 1
 119. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 1
 120. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 1
 121. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1
 122. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 1
 123. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1
 124. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 1
 125. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1
 126. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1