Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13289141209885977075801045310226873410262116147966554
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
37820488728504326854487150022281274867864753923000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000027
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 13815
 2. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 10254
 3. Rada Gminy
  Wyświetleń: 9054
 4. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 6579
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 6300
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5798
 7. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4949
 8. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 4300
 9. Podatki
  Wyświetleń: 4121
 10. Środowisko
  Wyświetleń: 3831
 11. Rok 2022
  Wyświetleń: 3811
 12. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3753
 13. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 3665
 14. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 3508
 15. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3426
 16. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3397
 17. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 2981
 18. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2704
 19. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2506
 20. Wójt gminy
  Wyświetleń: 2462
 21. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 2316
 22. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 2286
 23. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 2238
 24. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2232
 25. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 2217
 26. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 1923
 27. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 1861
 28. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1774
 29. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1760
 30. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 1747
 31. Oświata
  Wyświetleń: 1679
 32. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 1659
 33. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1646
 34. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 1645
 35. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 1631
 36. Budżet
  Wyświetleń: 1613
 37. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1605
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1597
 39. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1562
 40. Wybory
  Wyświetleń: 1520
 41. Statut gminy
  Wyświetleń: 1510
 42. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 1457
 43. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1422
 44. Petycje
  Wyświetleń: 1412
 45. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 1400
 46. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1297
 47. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1290
 48. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 1282
 49. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1254
 50. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 1251
 51. Porady prawne
  Wyświetleń: 1249
 52. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1240
 53. Kontakt
  Wyświetleń: 1238
 54. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1206
 55. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 1167
 56. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 1097
 57. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1079
 58. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1064
 59. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1055
 60. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1046
 61. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1029
 62. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1019
 63. Zarządzenia 2021r.
  Wyświetleń: 1009
 64. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 989
 65. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 971
 66. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki na lata 2012 - 2030
  Wyświetleń: 951
 67. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 941
 68. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 922
 69. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 906
 70. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 902
 71. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW
  Wyświetleń: 882
 72. Raporty
  Wyświetleń: 865
 73. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 864
 74. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 860
 75. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 858
 76. Taryfa opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 855
 77. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 850
 78. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 844
 79. Milice
  Wyświetleń: 839
 80. Kózki
  Wyświetleń: 829
 81. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Szkolnej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 803
 82. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 799
 83. Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. 812 Ucieszków
  Wyświetleń: 795
 84. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie
  Wyświetleń: 794
 85. Trawniki
  Wyświetleń: 793
 86. Chrósty
  Wyświetleń: 792
 87. Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 778
 88. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 751
 89. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 744
 90. Nabór na Dyrektora Szkoły w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 744
 91. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 742
 92. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 736
 93. Radoszowy
  Wyświetleń: 733
 94. Zapytanie ofertowe -Remont drogi wewnętrznej dz. nr 584 i 760 w Radoszowach
  Wyświetleń: 727
 95. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej dz. 334 Maciowakrze
  Wyświetleń: 718
 96. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 713
 97. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 700
 98. Urbanowice
  Wyświetleń: 695
 99. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 694
 100. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 691
 101. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej 108464 O Grudynia Wielka - Dziećmarów
  Wyświetleń: 675
 102. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 672
 103. Dobrosławice
  Wyświetleń: 671
 104. REMONT DROGI GMINNEJ NR 108442 O UL. OGRODOWA ORAZ PARKINGU W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 668
 105. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 658
 106. Dobieszów
  Wyświetleń: 657
 107. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 656
 108. Jakubowice
  Wyświetleń: 653
 109. Ostrożnica
  Wyświetleń: 652
 110. Gościęcin
  Wyświetleń: 651
 111. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 644
 112. Mierzęcin
  Wyświetleń: 640
 113. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 639
 114. Budżet 2021r.
  Wyświetleń: 634
 115. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 634
 116. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki w roku 2021
  Wyświetleń: 634
 117. Sprawozdania 2020r.
  Wyświetleń: 627
 118. Grodzisko
  Wyświetleń: 621
 119. Ucieszków
  Wyświetleń: 615
 120. 2021r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 609
 121. Opinie RIO 2021r.
  Wyświetleń: 591
 122. Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 582
 123. Maciowakrze
  Wyświetleń: 577
 124. Sprawozdania 2021r.
  Wyświetleń: 570
 125. Borzysławice
  Wyświetleń: 556
 126. Przedborowice
  Wyświetleń: 545
 127. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 526
 128. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 519
 129. Naczęsławice
  Wyświetleń: 516
 130. Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2022
  Wyświetleń: 515
 131. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 505
 132. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 502
 133. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 499
 134. Akty prawa miejscowego z 2021 roku
  Wyświetleń: 494
 135. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 489
 136. Zarządzenia 2022r.
  Wyświetleń: 484
 137. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku
  Wyświetleń: 470
 138. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 468
 139. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 458
 140. Uchwały z 2022 roku
  Wyświetleń: 455
 141. Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 440
 142. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 436
 143. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 434
 144. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 431
 145. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 414
 146. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 404
 147. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 389
 148. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 382
 149. Budżet 2022r.
  Wyświetleń: 381
 150. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 357
 151. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 345
 152. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 338
 153. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2022
  Wyświetleń: 336
 154. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  Wyświetleń: 335
 155. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 334
 156. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 334
 157. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 326
 158. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 325
 159. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 319
 160. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 319
 161. PETYCJE 2022
  Wyświetleń: 313
 162. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 313
 163. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI BORZYSŁAWICE
  Wyświetleń: 304
 164. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 303
 165. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 302
 166. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 300
 167. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 299
 168. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 292
 169. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 292
 170. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 288
 171. Interpelacje i zapytania kadencja 2018-203
  Wyświetleń: 287
 172. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH
  Wyświetleń: 265
 173. Opinie RIO 2022r.
  Wyświetleń: 256
 174. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 255
 175. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzysławice"
  Wyświetleń: 231
 176. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 227
 177. BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W GOŚCIĘCINIE ETAP II
  Wyświetleń: 224
 178. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 222
 179. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 220
 180. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 220
 181. 2022r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 14
  Wyświetleń: 211
 182. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 207
 183. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 200
 184. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 191
 185. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 187
 186. Sprawozdania 2022r.
  Wyświetleń: 186
 187. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 182
 188. BUDOWA DROGI W GOŚCIĘCINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ I ETAP
  Wyświetleń: 174
 189. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108428 O UL. OGRODOWEJ I NR 108430 O UL. POLNEJ W OSTROŻNICY
  Wyświetleń: 172
 190. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 164
 191. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108459 O ul. Piękna w Ucieszkowie
  Wyświetleń: 159
 192. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE OSTROŻNICA
  Wyświetleń: 157
 193. Akty prawa miejscowego z 2022 roku
  Wyświetleń: 155
 194. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 148
 195. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 146
 196. Zapytanie cenowe - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 313 w Trawnikach
  Wyświetleń: 126
 197. Zapytanie cenowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 123
 198. Zapytanie cenowe - Remont drogi węwnetrznej dz. nr 245 w Urbanowicach
  Wyświetleń: 122
 199. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108464 O w Grudyni Wielkiej
  Wyświetleń: 121
 200. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnetrznej dz. nr 48 w Przedborowiach
  Wyświetleń: 119
 201. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 112
 202. Zapytanie cenowe - Przebudowa drogi gminnej Nr 108450 O ul. Polna w Radoszowach
  Wyświetleń: 112
 203. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108480O ul. Wiejska w Dobrosławicach
  Wyświetleń: 110
 204. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnętrznej dz. nr 214 w Gościęcinie
  Wyświetleń: 94
 205. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 90
 206. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Lakiernia proszkowa
  Wyświetleń: 79
 207. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 71
 208. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 66
 209. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kózki
  Wyświetleń: 47
 210. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kózki"
  Wyświetleń: 45
 211. Informacje dot. efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 37
 212. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kózki - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 29
 213. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskowej w Opolu o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania dot. Budowy zespołu elektrowni wiatrowych "Pleso" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 25
 214. Podanie do publicznej wiadomości decyzji
  Wyświetleń: 21
 215. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 17
 216. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 9