Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
37820488728504318420000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000027
 1. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 1248
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1219
 3. Rada Gminy
  Wyświetleń: 1010
 4. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 933
 5. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 409
 6. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 387
 7. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 366
 8. Przetargi
  Wyświetleń: 344
 9. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 343
 10. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 311
 11. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 310
 12. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 288
 13. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 279
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 271
 15. Nabory i konkursy na wolen stanowiska
  Wyświetleń: 270
 16. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 247
 17. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 240
 18. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 236
 19. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 236
 20. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 230
 21. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 214
 22. Środowisko
  Wyświetleń: 210
 23. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 208
 24. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 202
 25. Podatki
  Wyświetleń: 198
 26. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 194
 27. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki na lata 2012 - 2030
  Wyświetleń: 190
 28. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 189
 29. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 187
 30. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 182
 31. Opinie RIO
  Wyświetleń: 180
 32. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 176
 33. Wójt gminy
  Wyświetleń: 174
 34. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 173
 35. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 172
 36. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 170
 37. Pobierz programy
  Wyświetleń: 166
 38. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 152
 39. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Szkolnej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 149
 40. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 144
 41. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 141
 42. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 139
 43. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 135
 44. Porady prawne
  Wyświetleń: 135
 45. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 130
 46. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 130
 47. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 127
 48. Oświata
  Wyświetleń: 122
 49. Wybory
  Wyświetleń: 116
 50. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 114
 51. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 109
 52. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW
  Wyświetleń: 109
 53. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 106
 54. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 101
 55. Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. 812 Ucieszków
  Wyświetleń: 101
 56. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 97
 57. Zarządzenia 2021
  Wyświetleń: 96
 58. Petycje
  Wyświetleń: 92
 59. Statut gminy
  Wyświetleń: 92
 60. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 92
 61. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej 108464 O Grudynia Wielka - Dziećmarów
  Wyświetleń: 89
 62. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie
  Wyświetleń: 86
 63. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 85
 64. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 84
 65. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 81
 66. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 80
 67. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 79
 68. Budżet
  Wyświetleń: 78
 69. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 76
 70. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 75
 71. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 75
 72. Zapytanie ofertowe -Remont drogi wewnętrznej dz. nr 584 i 760 w Radoszowach
  Wyświetleń: 73
 73. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej dz. 334 Maciowakrze
  Wyświetleń: 71
 74. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 70
 75. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 69
 76. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 64
 77. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 55
 78. Raporty
  Wyświetleń: 55
 79. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 54
 80. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 53
 81. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 52
 82. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 51
 83. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 51
 84. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 48
 85. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 47
 86. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 46
 87. Opinie RIO 2021r.
  Wyświetleń: 42
 88. Taryfa opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 40
 89. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 39
 90. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 38
 91. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 38
 92. Kontakt
  Wyświetleń: 37
 93. Kózki
  Wyświetleń: 35
 94. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 34
 95. Milice
  Wyświetleń: 33
 96. Borzysławice
  Wyświetleń: 31
 97. Trawniki
  Wyświetleń: 31
 98. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 29
 99. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 29
 100. Dobrosławice
  Wyświetleń: 28
 101. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 28
 102. Maciowakrze
  Wyświetleń: 28
 103. Radoszowy
  Wyświetleń: 28
 104. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 28
 105. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 27
 106. Naczęsławice
  Wyświetleń: 26
 107. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 26
 108. Akty prawa miejscowego z 2021 roku
  Wyświetleń: 24
 109. Chrósty
  Wyświetleń: 24
 110. Gościęcin
  Wyświetleń: 24
 111. Mierzęcin
  Wyświetleń: 24
 112. Ostrożnica
  Wyświetleń: 23
 113. Przedborowice
  Wyświetleń: 23
 114. Ucieszków
  Wyświetleń: 23
 115. Dobieszów
  Wyświetleń: 22
 116. Grodzisko
  Wyświetleń: 22
 117. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 22
 118. Jakubowice
  Wyświetleń: 22
 119. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 21
 120. Urbanowice
  Wyświetleń: 20
 121. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 20
 122. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 19
 123. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 15
 124. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 15
 125. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 14
 126. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 13
 127. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 13
 128. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 12
 129. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 11
 130. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 11
 131. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 10
 132. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 8
 133. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 8
 134. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku
  Wyświetleń: 8
 135. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 8
 136. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 7
 137. Sprawozdania 2021r.
  Wyświetleń: 7
 138. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 7
 139. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 6
 140. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 6
 141. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 6
 142. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6
 143. Sprawozdania 2020
  Wyświetleń: 6
 144. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 6
 145. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 5
 146. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 4
 147. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 4
 148. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2
 149. Interpelacje i zapytania kadencja 2018-203
  Wyświetleń: 1
 150. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1