Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 7637Luty: 4872Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 5684Luty: 10259Marzec: 10550Kwiecień: 6526Maj: 10077Czerwiec: 7604
Lipiec: 7016Sierpień: 8753Wrzesień: 7789Październik: 9645Listopad: 11107Grudzień: 7447
Rok 2022
Styczeń: 13355Luty: 14193Marzec: 9964Kwiecień: 9844Maj: 7616Czerwiec: 10515
Lipiec: 10279Sierpień: 8788Wrzesień: 10339Październik: 11672Listopad: 8037Grudzień: 12335
Rok 2021
Styczeń: 378Luty: 2048Marzec: 8752Kwiecień: 5080Maj: 27025Czerwiec: 4909
Lipiec: 5033Sierpień: 22963Wrzesień: 7532Październik: 7916Listopad: 7614Grudzień: 23170
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 27
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 21493
 2. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 14725
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 12989
 4. Rada Gminy
  Wyświetleń: 12706
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 7967
 6. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 7765
 7. Rok 2022
  Wyświetleń: 6926
 8. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6633
 9. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 5940
 10. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5578
 11. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 5481
 12. Podatki
  Wyświetleń: 5193
 13. Środowisko
  Wyświetleń: 4970
 14. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4900
 15. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4868
 16. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4866
 17. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 4560
 18. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 4485
 19. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4424
 20. Wójt gminy
  Wyświetleń: 3957
 21. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3519
 22. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3169
 23. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 3167
 24. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 3167
 25. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 3136
 26. Wybory i Referenda
  Wyświetleń: 3060
 27. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2718
 28. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 2698
 29. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2686
 30. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 2666
 31. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2647
 32. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 2600
 33. Transmisje sesji Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2457
 34. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 2453
 35. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 2447
 36. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 2438
 37. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 2338
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2333
 39. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2296
 40. Oświata
  Wyświetleń: 2256
 41. Budżet
  Wyświetleń: 2249
 42. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2196
 43. Statut gminy
  Wyświetleń: 2157
 44. Petycje
  Wyświetleń: 2015
 45. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1924
 46. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 1885
 47. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1883
 48. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 1880
 49. Rok 2023
  Wyświetleń: 1863
 50. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1799
 51. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 1790
 52. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1782
 53. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1758
 54. Kontakt
  Wyświetleń: 1700
 55. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 1668
 56. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1661
 57. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 1647
 58. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1637
 59. Porady prawne
  Wyświetleń: 1613
 60. Zarządzenia 2021r.
  Wyświetleń: 1541
 61. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1514
 62. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1508
 63. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1493
 64. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1482
 65. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1459
 66. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1455
 67. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1453
 68. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1447
 69. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1403
 70. Taryfa opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1376
 71. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 1366
 72. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 1335
 73. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 1334
 74. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1333
 75. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1306
 76. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1281
 77. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 1279
 78. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1261
 79. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW
  Wyświetleń: 1234
 80. Kózki
  Wyświetleń: 1132
 81. Trawniki
  Wyświetleń: 1132
 82. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie
  Wyświetleń: 1127
 83. Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1121
 84. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 1107
 85. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 1103
 86. Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. 812 Ucieszków
  Wyświetleń: 1094
 87. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Szkolnej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 1073
 88. Raporty
  Wyświetleń: 1072
 89. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1068
 90. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 1052
 91. Milice
  Wyświetleń: 1040
 92. Nabór na Dyrektora Szkoły w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 1034
 93. Zapytanie ofertowe -Remont drogi wewnętrznej dz. nr 584 i 760 w Radoszowach
  Wyświetleń: 1024
 94. Uchwały z 2022 roku
  Wyświetleń: 1021
 95. Chrósty
  Wyświetleń: 1014
 96. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej dz. 334 Maciowakrze
  Wyświetleń: 1009
 97. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 997
 98. REMONT DROGI GMINNEJ NR 108442 O UL. OGRODOWA ORAZ PARKINGU W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 992
 99. Radoszowy
  Wyświetleń: 978
 100. Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 962
 101. 2021r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 961
 102. Urbanowice
  Wyświetleń: 941
 103. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 937
 104. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki w roku 2021
  Wyświetleń: 932
 105. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 920
 106. Dobrosławice
  Wyświetleń: 919
 107. Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2022
  Wyświetleń: 916
 108. Sprawozdania 2020r.
  Wyświetleń: 916
 109. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 899
 110. Jakubowice
  Wyświetleń: 895
 111. Ostrożnica
  Wyświetleń: 895
 112. Gościęcin
  Wyświetleń: 887
 113. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 887
 114. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 884
 115. Grodzisko
  Wyświetleń: 880
 116. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 880
 117. Dobieszów
  Wyświetleń: 878
 118. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej 108464 O Grudynia Wielka - Dziećmarów
  Wyświetleń: 878
 119. Budżet 2021r.
  Wyświetleń: 862
 120. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 856
 121. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 856
 122. Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 854
 123. Mierzęcin
  Wyświetleń: 829
 124. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 813
 125. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 813
 126. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 809
 127. Opinie RIO 2021r.
  Wyświetleń: 798
 128. Ucieszków
  Wyświetleń: 794
 129. Maciowakrze
  Wyświetleń: 789
 130. Borzysławice
  Wyświetleń: 767
 131. Sprawozdania 2021r.
  Wyświetleń: 765
 132. Zarządzenia 2022r.
  Wyświetleń: 759
 133. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku
  Wyświetleń: 755
 134. Przedborowice
  Wyświetleń: 728
 135. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 724
 136. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 708
 137. Naczęsławice
  Wyświetleń: 708
 138. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 706
 139. Uchwały z 2023 roku
  Wyświetleń: 694
 140. Akty prawa miejscowego z 2021 roku
  Wyświetleń: 685
 141. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 666
 142. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 635
 143. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 630
 144. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 629
 145. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2022
  Wyświetleń: 621
 146. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 618
 147. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 600
 148. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 598
 149. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 593
 150. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 591
 151. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 585
 152. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 584
 153. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KÓZKI
  Wyświetleń: 571
 154. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 563
 155. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 562
 156. Budżet 2022r.
  Wyświetleń: 560
 157. Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 537
 158. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 537
 159. BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W GOŚCIĘCINIE ETAP II
  Wyświetleń: 535
 160. Zarządzenia 2023r.
  Wyświetleń: 533
 161. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 518
 162. PETYCJE 2022
  Wyświetleń: 516
 163. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  Wyświetleń: 496
 164. 2023r. - Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 491
 165. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku
  Wyświetleń: 491
 166. PETYCJE 2023
  Wyświetleń: 484
 167. 2022r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 14
  Wyświetleń: 470
 168. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI BORZYSŁAWICE
  Wyświetleń: 468
 169. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 466
 170. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH
  Wyświetleń: 455
 171. Opinie RIO 2022r.
  Wyświetleń: 442
 172. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 437
 173. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 433
 174. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 423
 175. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NACZĘSŁAWICE-TRAWNIKI
  Wyświetleń: 423
 176. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 415
 177. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 411
 178. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 409
 179. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzysławice"
  Wyświetleń: 406
 180. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 406
 181. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 401
 182. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 394
 183. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2023
  Wyświetleń: 392
 184. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 387
 185. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 385
 186. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 384
 187. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 379
 188. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 379
 189. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 377
 190. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 375
 191. Interpelacje i zapytania kadencja 2018-203
  Wyświetleń: 370
 192. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 370
 193. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 368
 194. BUDOWA DROGI W GOŚCIĘCINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ I ETAP
  Wyświetleń: 366
 195. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 365
 196. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 365
 197. Sprawozdania 2022r.
  Wyświetleń: 362
 198. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 353
 199. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108428 O UL. OGRODOWEJ I NR 108430 O UL. POLNEJ W OSTROŻNICY
  Wyświetleń: 352
 200. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 347
 201. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw gospodarki mieszkaniowej
  Wyświetleń: 344
 202. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108459 O ul. Piękna w Ucieszkowie
  Wyświetleń: 343
 203. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE OSTROŻNICA
  Wyświetleń: 337
 204. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KORFANTEGO W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 337
 205. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 334
 206. REMONT DRÓG GMINNYCH UL. SIENKIEWICZA I UL. LEŚNEJ W OSTROŻNICY
  Wyświetleń: 331
 207. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 328
 208. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 328
 209. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 324
 210. Zapytanie cenowe - Remont drogi węwnetrznej dz. nr 245 w Urbanowicach
  Wyświetleń: 315
 211. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 308
 212. Zapytanie cenowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 306
 213. Zapytanie cenowe - Przebudowa drogi gminnej Nr 108450 O ul. Polna w Radoszowach
  Wyświetleń: 302
 214. Akty prawa miejscowego z 2022 roku
  Wyświetleń: 301
 215. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 301
 216. Zapytanie cenowe - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 313 w Trawnikach
  Wyświetleń: 298
 217. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 297
 218. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108464 O w Grudyni Wielkiej
  Wyświetleń: 286
 219. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnetrznej dz. nr 48 w Przedborowiach
  Wyświetleń: 280
 220. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108480O ul. Wiejska w Dobrosławicach
  Wyświetleń: 265
 221. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnętrznej dz. nr 214 w Gościęcinie
  Wyświetleń: 259
 222. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 244
 223. Budżet 2023r.
  Wyświetleń: 233
 224. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Lakiernia proszkowa
  Wyświetleń: 233
 225. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2023
  Wyświetleń: 224
 226. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kózki"
  Wyświetleń: 223
 227. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kózki
  Wyświetleń: 206
 228. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskowej w Opolu o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania dot. Budowy zespołu elektrowni wiatrowych "Pleso" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 202
 229. Informacje dot. efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 201
 230. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE URBANOWICE
  Wyświetleń: 191
 231. Akty prawa miejscowego z 2023 roku
  Wyświetleń: 177
 232. ZAPYTANIE CENOWE - „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.nr 449 w Ucieszkowie
  Wyświetleń: 172
 233. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kózki - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 170
 234. Sprawozdania 2023r.
  Wyświetleń: 163
 235. Podanie do publicznej wiadomości decyzji
  Wyświetleń: 159
 236. Zakup i dystrybucja węgla
  Wyświetleń: 153
 237. ZAPYTANIE CENOWE - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 1017/3 i 1031 w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 153
 238. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 151
 239. Referendum ogólnokrajowe - 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 149
 240. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 145
 241. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 137
 242. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu "Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030”.
  Wyświetleń: 134
 243. Opinie RIO 2023r.
  Wyświetleń: 129
 244. Nabór na wolne stanowisko pracy – młodszy referent do spraw finansowych
  Wyświetleń: 128
 245. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 121
 246. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek w związku z zakończeniem pełnienia funkcji
  Wyświetleń: 118
 247. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 109
 248. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i osób wydających decyzje składane w związku z objęciem lub odejściem ze stanowiska, nadaniem lub cofnięciem upoważnienia
  Wyświetleń: 108
 249. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw gospodarki komunalnej i inwestycji
  Wyświetleń: 106
 250. 2024r. - Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 99
 251. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości wydanej decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice, gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 92
 252. 2023r. - Wybory do Sejmu i Senatu - kopia
  Wyświetleń: 91
 253. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administarcyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przedborowice" Gm. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 88
 254. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 86
 255. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 81
 256. Transmisja
  Wyświetleń: 65
 257. Zarządzenia 2024r.
  Wyświetleń: 61
 258. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 30 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 57
 259. Nabór na wolne stanowisko pracy – podinspektor do spraw gospodarki mieszkaniowej
  Wyświetleń: 48
 260. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 26 października 2023 r.
  Wyświetleń: 48
 261. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2024
  Wyświetleń: 48
 262. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 14 września 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 263. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 stycznia 2021 część 1
  Wyświetleń: 42
 264. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 40
 265. PETYCJE 2024
  Wyświetleń: 40
 266. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 29 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 267. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 19 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 35
 268. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 22 września 2022 r. część 3
  Wyświetleń: 31
 269. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 23 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 31
 270. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 27 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 30
 271. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 27 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 26
 272. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 26 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 24
 273. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 22 września 2022 r. część 2
  Wyświetleń: 23
 274. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 22
 275. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 21
 276. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 18 marca 2021
  Wyświetleń: 21
 277. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 278. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 grudnia 2021 r. część 3
  Wyświetleń: 21
 279. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 7 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 280. Budżet 2024r.
  Wyświetleń: 20
 281. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 282. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 22 września 2022 r. część 1
  Wyświetleń: 20
 283. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 284. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 285. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 grudnia 2021 r. część 1
  Wyświetleń: 20
 286. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 19
 287. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 24 lutego 2022 r. część 1
  Wyświetleń: 19
 288. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 grudnia 2021 r. część 2
  Wyświetleń: 19
 289. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 stycznia 2021 część 2
  Wyświetleń: 19
 290. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 30 marca 2022 r. część 1
  Wyświetleń: 18
 291. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 30 marca 2022 r. część 2
  Wyświetleń: 18
 292. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 10 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 17
 293. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 24 lutego 2022 r. część 2
  Wyświetleń: 17
 294. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 29 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 17
 295. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 16
 296. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 9 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 15
 297. Strategia Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030
  Wyświetleń: 9
 298. Plany łowieckie
  Wyświetleń: 8
 299. Plany łowieckie 2024r.
  Wyświetleń: 7
 300. Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza
  Wyświetleń: 3