Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
378204887285043268544871457600000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000027
 1. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 2702
 2. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 2522
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 2470
 4. Rada Gminy
  Wyświetleń: 2324
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1977
 6. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1511
 7. Przetargi
  Wyświetleń: 1173
 8. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1150
 9. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 1141
 10. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 1025
 11. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 995
 12. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 964
 13. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 909
 14. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 750
 15. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 730
 16. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 698
 17. Środowisko
  Wyświetleń: 631
 18. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 609
 19. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 603
 20. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 578
 21. Podatki
  Wyświetleń: 569
 22. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 563
 23. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 547
 24. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 540
 25. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 521
 26. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 520
 27. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 469
 28. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 454
 29. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 425
 30. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 424
 31. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 389
 32. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 383
 33. Wójt gminy
  Wyświetleń: 369
 34. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 362
 35. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 358
 36. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 357
 37. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 355
 38. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 349
 39. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 345
 40. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 335
 41. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 327
 42. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 319
 43. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 317
 44. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Szkolnej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 311
 45. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 311
 46. Opinie RIO
  Wyświetleń: 308
 47. Oświata
  Wyświetleń: 305
 48. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 304
 49. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 302
 50. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW
  Wyświetleń: 297
 51. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki na lata 2012 - 2030
  Wyświetleń: 296
 52. Pobierz programy
  Wyświetleń: 289
 53. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 288
 54. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 283
 55. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 277
 56. Wybory
  Wyświetleń: 277
 57. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 276
 58. Porady prawne
  Wyświetleń: 274
 59. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie
  Wyświetleń: 267
 60. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 258
 61. Statut gminy
  Wyświetleń: 256
 62. Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. 812 Ucieszków
  Wyświetleń: 248
 63. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 245
 64. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 243
 65. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 243
 66. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej 108464 O Grudynia Wielka - Dziećmarów
  Wyświetleń: 239
 67. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 237
 68. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 234
 69. Budżet
  Wyświetleń: 233
 70. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 232
 71. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 228
 72. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 224
 73. Petycje
  Wyświetleń: 221
 74. Zarządzenia 2021
  Wyświetleń: 221
 75. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 219
 76. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej dz. 334 Maciowakrze
  Wyświetleń: 217
 77. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 212
 78. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 205
 79. Zapytanie ofertowe -Remont drogi wewnętrznej dz. nr 584 i 760 w Radoszowach
  Wyświetleń: 202
 80. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 196
 81. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 194
 82. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 193
 83. Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 191
 84. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 177
 85. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 173
 86. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 167
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 162
 88. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 161
 89. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 157
 90. Taryfa opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 156
 91. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 151
 92. Raporty
  Wyświetleń: 145
 93. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 135
 94. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 134
 95. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 131
 96. Opinie RIO 2021r.
  Wyświetleń: 123
 97. Akty prawa miejscowego z 2021 roku
  Wyświetleń: 122
 98. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 119
 99. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 119
 100. Trawniki
  Wyświetleń: 118
 101. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 115
 102. Kózki
  Wyświetleń: 115
 103. Kontakt
  Wyświetleń: 114
 104. Milice
  Wyświetleń: 110
 105. Maciowakrze
  Wyświetleń: 109
 106. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 106
 107. Radoszowy
  Wyświetleń: 106
 108. Borzysławice
  Wyświetleń: 105
 109. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 104
 110. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 102
 111. Chrósty
  Wyświetleń: 101
 112. Jakubowice
  Wyświetleń: 100
 113. Dobrosławice
  Wyświetleń: 99
 114. Gościęcin
  Wyświetleń: 99
 115. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 99
 116. Naczęsławice
  Wyświetleń: 98
 117. Ostrożnica
  Wyświetleń: 98
 118. Dobieszów
  Wyświetleń: 97
 119. Nabór na Dyrektora Szkoły w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 96
 120. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 96
 121. Mierzęcin
  Wyświetleń: 95
 122. Urbanowice
  Wyświetleń: 95
 123. Przedborowice
  Wyświetleń: 94
 124. Ucieszków
  Wyświetleń: 94
 125. Grodzisko
  Wyświetleń: 93
 126. Sprawozdania 2021r.
  Wyświetleń: 92
 127. Sprawozdania 2020
  Wyświetleń: 91
 128. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 90
 129. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 89
 130. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 88
 131. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 87
 132. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 86
 133. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 85
 134. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 85
 135. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku
  Wyświetleń: 85
 136. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 84
 137. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 80
 138. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 80
 139. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 80
 140. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 77
 141. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 76
 142. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 76
 143. REMONT DROGI GMINNEJ NR 108442 O UL. OGRODOWA ORAZ PARKINGU W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 76
 144. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 74
 145. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 74
 146. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 74
 147. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 73
 148. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 72
 149. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 72
 150. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 70
 151. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 68
 152. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 68
 153. Interpelacje i zapytania kadencja 2018-203
  Wyświetleń: 67
 154. Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 66
 155. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 51
 156. Budżet 2021r.
  Wyświetleń: 33
 157. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki w roku 2021
  Wyświetleń: 26
 158. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 25