Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 5631Luty: 10224Marzec: 10432Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 13289Luty: 14120Marzec: 9885Kwiecień: 9770Maj: 7580Czerwiec: 10453
Lipiec: 10226Sierpień: 8734Wrzesień: 10262Październik: 11614Listopad: 7966Grudzień: 12241
Rok 2021
Styczeń: 378Luty: 2048Marzec: 8728Kwiecień: 5043Maj: 26854Czerwiec: 4871
Lipiec: 5002Sierpień: 22812Wrzesień: 7486Październik: 7864Listopad: 7539Grudzień: 23000
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 27
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 15982
 2. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 12059
 3. Rada Gminy
  Wyświetleń: 10216
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 8077
 5. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 6961
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 6255
 7. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5524
 8. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 4883
 9. Rok 2022
  Wyświetleń: 4824
 10. Podatki
  Wyświetleń: 4555
 11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4281
 12. Środowisko
  Wyświetleń: 4273
 13. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4171
 14. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3944
 15. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 3936
 16. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 3925
 17. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 3486
 18. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3272
 19. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3246
 20. Wójt gminy
  Wyświetleń: 2937
 21. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 2735
 22. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 2604
 23. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 2537
 24. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2535
 25. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 2533
 26. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 2155
 27. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 2134
 28. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2043
 29. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2008
 30. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 1973
 31. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 1949
 32. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 1918
 33. Oświata
  Wyświetleń: 1894
 34. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1878
 35. Budżet
  Wyświetleń: 1875
 36. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 1860
 37. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1856
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1826
 39. Statut gminy
  Wyświetleń: 1751
 40. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1751
 41. Wybory
  Wyświetleń: 1700
 42. Petycje
  Wyświetleń: 1626
 43. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 1621
 44. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1621
 45. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 1599
 46. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 1475
 47. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1439
 48. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1433
 49. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 1428
 50. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1407
 51. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1401
 52. Porady prawne
  Wyświetleń: 1397
 53. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1386
 54. Kontakt
  Wyświetleń: 1341
 55. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 1341
 56. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 1270
 57. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1220
 58. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1185
 59. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1170
 60. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1166
 61. Zarządzenia 2021r.
  Wyświetleń: 1163
 62. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1159
 63. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1159
 64. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1129
 65. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1122
 66. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki na lata 2012 - 2030
  Wyświetleń: 1099
 67. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 1080
 68. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 1060
 69. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 1045
 70. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 1041
 71. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 1031
 72. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1018
 73. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1006
 74. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1004
 75. Taryfa opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1004
 76. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 984
 77. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW
  Wyświetleń: 977
 78. Raporty
  Wyświetleń: 950
 79. Kózki
  Wyświetleń: 933
 80. Milice
  Wyświetleń: 911
 81. Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. 812 Ucieszków
  Wyświetleń: 910
 82. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie
  Wyświetleń: 908
 83. Trawniki
  Wyświetleń: 899
 84. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Szkolnej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 896
 85. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 893
 86. Chrósty
  Wyświetleń: 889
 87. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 868
 88. Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 860
 89. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 858
 90. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 837
 91. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej dz. 334 Maciowakrze
  Wyświetleń: 827
 92. Radoszowy
  Wyświetleń: 823
 93. Nabór na Dyrektora Szkoły w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 821
 94. Zapytanie ofertowe -Remont drogi wewnętrznej dz. nr 584 i 760 w Radoszowach
  Wyświetleń: 820
 95. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 794
 96. Urbanowice
  Wyświetleń: 791
 97. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 788
 98. REMONT DROGI GMINNEJ NR 108442 O UL. OGRODOWA ORAZ PARKINGU W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 773
 99. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 762
 100. Dobrosławice
  Wyświetleń: 760
 101. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 760
 102. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 757
 103. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 754
 104. Jakubowice
  Wyświetleń: 743
 105. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej 108464 O Grudynia Wielka - Dziećmarów
  Wyświetleń: 743
 106. Gościęcin
  Wyświetleń: 741
 107. Ostrożnica
  Wyświetleń: 739
 108. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki w roku 2021
  Wyświetleń: 738
 109. Sprawozdania 2020r.
  Wyświetleń: 734
 110. Budżet 2021r.
  Wyświetleń: 729
 111. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 729
 112. Dobieszów
  Wyświetleń: 728
 113. 2021r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 726
 114. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 719
 115. Mierzęcin
  Wyświetleń: 713
 116. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 713
 117. Grodzisko
  Wyświetleń: 707
 118. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 691
 119. Ucieszków
  Wyświetleń: 687
 120. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 684
 121. Opinie RIO 2021r.
  Wyświetleń: 676
 122. Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 672
 123. Uchwały z 2022 roku
  Wyświetleń: 664
 124. Maciowakrze
  Wyświetleń: 660
 125. Borzysławice
  Wyświetleń: 640
 126. Sprawozdania 2021r.
  Wyświetleń: 636
 127. Zarządzenia 2022r.
  Wyświetleń: 621
 128. Przedborowice
  Wyświetleń: 614
 129. Rok 2023
  Wyświetleń: 611
 130. Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2022
  Wyświetleń: 606
 131. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 595
 132. Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 592
 133. Naczęsławice
  Wyświetleń: 590
 134. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 582
 135. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku
  Wyświetleń: 582
 136. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 580
 137. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 579
 138. Akty prawa miejscowego z 2021 roku
  Wyświetleń: 558
 139. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 549
 140. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 536
 141. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 522
 142. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 514
 143. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 501
 144. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 485
 145. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 481
 146. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 470
 147. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 468
 148. Budżet 2022r.
  Wyświetleń: 466
 149. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 456
 150. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2022
  Wyświetleń: 433
 151. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 424
 152. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 419
 153. PETYCJE 2022
  Wyświetleń: 408
 154. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KÓZKI
  Wyświetleń: 383
 155. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  Wyświetleń: 382
 156. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 377
 157. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 373
 158. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 365
 159. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 364
 160. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 363
 161. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI BORZYSŁAWICE
  Wyświetleń: 355
 162. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 355
 163. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 348
 164. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 346
 165. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 344
 166. Opinie RIO 2022r.
  Wyświetleń: 344
 167. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 336
 168. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 336
 169. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH
  Wyświetleń: 331
 170. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 326
 171. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 325
 172. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 324
 173. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 322
 174. Interpelacje i zapytania kadencja 2018-203
  Wyświetleń: 315
 175. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 312
 176. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 310
 177. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 308
 178. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzysławice"
  Wyświetleń: 290
 179. 2022r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 14
  Wyświetleń: 278
 180. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NACZĘSŁAWICE-TRAWNIKI
  Wyświetleń: 276
 181. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 270
 182. BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W GOŚCIĘCINIE ETAP II
  Wyświetleń: 267
 183. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 266
 184. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 261
 185. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 255
 186. Sprawozdania 2022r.
  Wyświetleń: 246
 187. BUDOWA DROGI W GOŚCIĘCINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ I ETAP
  Wyświetleń: 242
 188. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 240
 189. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 238
 190. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 235
 191. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108428 O UL. OGRODOWEJ I NR 108430 O UL. POLNEJ W OSTROŻNICY
  Wyświetleń: 234
 192. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 221
 193. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 214
 194. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE OSTROŻNICA
  Wyświetleń: 214
 195. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108459 O ul. Piękna w Ucieszkowie
  Wyświetleń: 209
 196. Akty prawa miejscowego z 2022 roku
  Wyświetleń: 208
 197. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku
  Wyświetleń: 207
 198. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 191
 199. Zapytanie cenowe - Remont drogi węwnetrznej dz. nr 245 w Urbanowicach
  Wyświetleń: 186
 200. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 182
 201. Zapytanie cenowe - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 313 w Trawnikach
  Wyświetleń: 177
 202. Zapytanie cenowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 177
 203. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108464 O w Grudyni Wielkiej
  Wyświetleń: 176
 204. Zapytanie cenowe - Przebudowa drogi gminnej Nr 108450 O ul. Polna w Radoszowach
  Wyświetleń: 174
 205. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 171
 206. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnetrznej dz. nr 48 w Przedborowiach
  Wyświetleń: 164
 207. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 157
 208. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KORFANTEGO W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 149
 209. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnętrznej dz. nr 214 w Gościęcinie
  Wyświetleń: 149
 210. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 147
 211. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108480O ul. Wiejska w Dobrosławicach
  Wyświetleń: 146
 212. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2023
  Wyświetleń: 132
 213. Uchwały z 2023 roku
  Wyświetleń: 127
 214. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Lakiernia proszkowa
  Wyświetleń: 123
 215. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 118
 216. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kózki"
  Wyświetleń: 100
 217. Zarządzenia 2023r.
  Wyświetleń: 96
 218. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kózki
  Wyświetleń: 92
 219. Informacje dot. efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 91
 220. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskowej w Opolu o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania dot. Budowy zespołu elektrowni wiatrowych "Pleso" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 78
 221. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kózki - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 65
 222. Podanie do publicznej wiadomości decyzji
  Wyświetleń: 58
 223. Budżet 2023r.
  Wyświetleń: 54
 224. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 50
 225. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 45
 226. Zakup i dystrybucja węgla
  Wyświetleń: 37
 227. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 34
 228. Sprawozdania 2023r.
  Wyświetleń: 31
 229. Akty prawa miejscowego z 2023 roku
  Wyświetleń: 27
 230. Opinie RIO 2023r.
  Wyświetleń: 27
 231. PETYCJE 2023
  Wyświetleń: 8