Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3782048872850432685448715002228127486384600
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000027
 1. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 4049
 2. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 3729
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 3701
 4. Rada Gminy
  Wyświetleń: 3611
 5. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 3539
 6. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2568
 7. Przetargi
  Wyświetleń: 1954
 8. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 1887
 9. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1796
 10. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 1758
 11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1405
 12. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 1374
 13. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1232
 14. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1231
 15. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 1090
 16. Środowisko
  Wyświetleń: 1068
 17. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1007
 18. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 982
 19. Podatki
  Wyświetleń: 964
 20. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 924
 21. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 917
 22. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 903
 23. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 891
 24. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 881
 25. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 876
 26. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 874
 27. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 807
 28. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 743
 29. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 741
 30. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 624
 31. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 609
 32. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 608
 33. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 607
 34. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 605
 35. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 590
 36. Wójt gminy
  Wyświetleń: 580
 37. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 578
 38. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 574
 39. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 565
 40. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 543
 41. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 538
 42. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 537
 43. Oświata
  Wyświetleń: 534
 44. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 525
 45. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 521
 46. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 516
 47. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 479
 48. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Szkolnej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 475
 49. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 469
 50. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 467
 51. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW
  Wyświetleń: 466
 52. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 446
 53. Statut gminy
  Wyświetleń: 445
 54. Opinie RIO
  Wyświetleń: 441
 55. Porady prawne
  Wyświetleń: 440
 56. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie
  Wyświetleń: 434
 57. Wybory
  Wyświetleń: 433
 58. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki na lata 2012 - 2030
  Wyświetleń: 431
 59. Pobierz programy
  Wyświetleń: 426
 60. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 425
 61. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 410
 62. Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. 812 Ucieszków
  Wyświetleń: 408
 63. Budżet
  Wyświetleń: 402
 64. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej 108464 O Grudynia Wielka - Dziećmarów
  Wyświetleń: 401
 65. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej dz. 334 Maciowakrze
  Wyświetleń: 397
 66. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 396
 67. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 395
 68. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 394
 69. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 392
 70. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 389
 71. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 389
 72. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 384
 73. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 379
 74. Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 379
 75. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 375
 76. Petycje
  Wyświetleń: 373
 77. Zarządzenia 2021
  Wyświetleń: 370
 78. Zapytanie ofertowe -Remont drogi wewnętrznej dz. nr 584 i 760 w Radoszowach
  Wyświetleń: 361
 79. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 360
 80. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 358
 81. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 347
 82. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 335
 83. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 329
 84. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 326
 85. Taryfa opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 323
 86. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 297
 87. REMONT DROGI GMINNEJ NR 108442 O UL. OGRODOWA ORAZ PARKINGU W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 295
 88. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 293
 89. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 293
 90. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 274
 91. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 271
 92. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 263
 93. Nabór na Dyrektora Szkoły w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 257
 94. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 256
 95. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 256
 96. Akty prawa miejscowego z 2021 roku
  Wyświetleń: 232
 97. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 230
 98. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 228
 99. Raporty
  Wyświetleń: 225
 100. Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 224
 101. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 220
 102. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 218
 103. Opinie RIO 2021r.
  Wyświetleń: 218
 104. Kontakt
  Wyświetleń: 211
 105. Milice
  Wyświetleń: 210
 106. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 207
 107. Trawniki
  Wyświetleń: 207
 108. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki w roku 2021
  Wyświetleń: 205
 109. Chrósty
  Wyświetleń: 204
 110. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 203
 111. Kózki
  Wyświetleń: 202
 112. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 202
 113. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 199
 114. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 197
 115. Maciowakrze
  Wyświetleń: 194
 116. Radoszowy
  Wyświetleń: 194
 117. Jakubowice
  Wyświetleń: 193
 118. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 193
 119. Gościęcin
  Wyświetleń: 190
 120. Dobieszów
  Wyświetleń: 188
 121. Dobrosławice
  Wyświetleń: 188
 122. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 187
 123. Borzysławice
  Wyświetleń: 184
 124. Grodzisko
  Wyświetleń: 180
 125. Sprawozdania 2021r.
  Wyświetleń: 180
 126. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku
  Wyświetleń: 180
 127. Ostrożnica
  Wyświetleń: 178
 128. Naczęsławice
  Wyświetleń: 177
 129. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 177
 130. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 176
 131. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 176
 132. Przedborowice
  Wyświetleń: 175
 133. Ucieszków
  Wyświetleń: 175
 134. Urbanowice
  Wyświetleń: 175
 135. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 174
 136. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 174
 137. Sprawozdania 2020
  Wyświetleń: 173
 138. Mierzęcin
  Wyświetleń: 172
 139. Budżet 2021r.
  Wyświetleń: 161
 140. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 161
 141. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 161
 142. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 160
 143. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 159
 144. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 157
 145. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 156
 146. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 154
 147. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 151
 148. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 151
 149. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 150
 150. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 150
 151. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 148
 152. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 147
 153. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 146
 154. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 145
 155. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 142
 156. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 142
 157. Interpelacje i zapytania kadencja 2018-203
  Wyświetleń: 140
 158. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 136
 159. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  Wyświetleń: 90
 160. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 16
 161. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzysławice"
  Wyświetleń: 8
 162. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 8
 163. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029" UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 1