Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 7640Luty: 7124Marzec: 7819Kwiecień: 6362Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 5684Luty: 10259Marzec: 10550Kwiecień: 6526Maj: 10077Czerwiec: 7604
Lipiec: 7016Sierpień: 8753Wrzesień: 7789Październik: 9645Listopad: 11107Grudzień: 7447
Rok 2022
Styczeń: 13355Luty: 14193Marzec: 9964Kwiecień: 9844Maj: 7616Czerwiec: 10515
Lipiec: 10279Sierpień: 8788Wrzesień: 10339Październik: 11672Listopad: 8037Grudzień: 12335
Rok 2021
Styczeń: 378Luty: 2048Marzec: 8752Kwiecień: 5080Maj: 27025Czerwiec: 4909
Lipiec: 5033Sierpień: 22963Wrzesień: 7532Październik: 7916Listopad: 7614Grudzień: 23170
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 27
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 23114
 2. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 15227
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 13987
 4. Rada Gminy
  Wyświetleń: 13622
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8061
 6. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 7835
 7. Rok 2022
  Wyświetleń: 7263
 8. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6783
 9. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 6077
 10. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 5781
 11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5710
 12. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5356
 13. Podatki
  Wyświetleń: 5266
 14. Środowisko
  Wyświetleń: 5038
 15. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4984
 16. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4943
 17. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 4845
 18. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 4636
 19. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4516
 20. Wójt gminy
  Wyświetleń: 4232
 21. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3652
 22. Wybory i Referenda
  Wyświetleń: 3644
 23. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3278
 24. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 3230
 25. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 3226
 26. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 3205
 27. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2873
 28. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2802
 29. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2791
 30. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 2779
 31. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 2733
 32. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 2712
 33. Transmisje sesji Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2634
 34. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 2550
 35. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 2509
 36. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 2491
 37. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2463
 38. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 2424
 39. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2387
 40. Oświata
  Wyświetleń: 2316
 41. Budżet
  Wyświetleń: 2297
 42. Statut gminy
  Wyświetleń: 2244
 43. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2240
 44. Petycje
  Wyświetleń: 2050
 45. Rok 2023
  Wyświetleń: 2015
 46. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1962
 47. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 1959
 48. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1937
 49. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 1906
 50. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1850
 51. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1828
 52. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 1827
 53. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1812
 54. Kontakt
  Wyświetleń: 1789
 55. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1728
 56. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 1693
 57. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 1683
 58. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1658
 59. Porady prawne
  Wyświetleń: 1631
 60. Zarządzenia 2021r.
  Wyświetleń: 1559
 61. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1546
 62. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1529
 63. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1527
 64. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1512
 65. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1499
 66. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1492
 67. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1480
 68. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1476
 69. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1428
 70. Taryfa opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1424
 71. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 1395
 72. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 1382
 73. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1362
 74. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 1361
 75. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1338
 76. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 1325
 77. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1314
 78. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1299
 79. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW
  Wyświetleń: 1243
 80. Kózki
  Wyświetleń: 1161
 81. Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1153
 82. Trawniki
  Wyświetleń: 1152
 83. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 1145
 84. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie
  Wyświetleń: 1136
 85. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 1117
 86. Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. 812 Ucieszków
  Wyświetleń: 1108
 87. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1094
 88. Raporty
  Wyświetleń: 1087
 89. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Szkolnej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 1079
 90. Nabór na Dyrektora Szkoły w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 1066
 91. Milice
  Wyświetleń: 1064
 92. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 1058
 93. Uchwały z 2022 roku
  Wyświetleń: 1055
 94. Chrósty
  Wyświetleń: 1035
 95. Zapytanie ofertowe -Remont drogi wewnętrznej dz. nr 584 i 760 w Radoszowach
  Wyświetleń: 1034
 96. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej dz. 334 Maciowakrze
  Wyświetleń: 1023
 97. REMONT DROGI GMINNEJ NR 108442 O UL. OGRODOWA ORAZ PARKINGU W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 1008
 98. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 1005
 99. Radoszowy
  Wyświetleń: 1001
 100. Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 995
 101. 2024r. - Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 994
 102. 2021r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 977
 103. Urbanowice
  Wyświetleń: 971
 104. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 949
 105. Dobrosławice
  Wyświetleń: 944
 106. Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2022
  Wyświetleń: 944
 107. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki w roku 2021
  Wyświetleń: 939
 108. Sprawozdania 2020r.
  Wyświetleń: 930
 109. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 927
 110. Jakubowice
  Wyświetleń: 924
 111. Ostrożnica
  Wyświetleń: 922
 112. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 921
 113. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 911
 114. Gościęcin
  Wyświetleń: 906
 115. Grodzisko
  Wyświetleń: 902
 116. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 897
 117. Dobieszów
  Wyświetleń: 895
 118. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 889
 119. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej 108464 O Grudynia Wielka - Dziećmarów
  Wyświetleń: 887
 120. Budżet 2021r.
  Wyświetleń: 879
 121. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 877
 122. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 866
 123. Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 861
 124. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 843
 125. Mierzęcin
  Wyświetleń: 839
 126. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 834
 127. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 823
 128. Opinie RIO 2021r.
  Wyświetleń: 808
 129. Maciowakrze
  Wyświetleń: 803
 130. Ucieszków
  Wyświetleń: 800
 131. Borzysławice
  Wyświetleń: 791
 132. Sprawozdania 2021r.
  Wyświetleń: 780
 133. Uchwały z 2023 roku
  Wyświetleń: 776
 134. Zarządzenia 2022r.
  Wyświetleń: 774
 135. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku
  Wyświetleń: 766
 136. Przedborowice
  Wyświetleń: 748
 137. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 743
 138. Naczęsławice
  Wyświetleń: 726
 139. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 723
 140. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 723
 141. Akty prawa miejscowego z 2021 roku
  Wyświetleń: 692
 142. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 677
 143. Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 653
 144. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 645
 145. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 640
 146. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 639
 147. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2022
  Wyświetleń: 627
 148. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 622
 149. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 613
 150. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 609
 151. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 607
 152. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 603
 153. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 602
 154. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 595
 155. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KÓZKI
  Wyświetleń: 593
 156. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 590
 157. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 577
 158. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 573
 159. Budżet 2022r.
  Wyświetleń: 572
 160. Zarządzenia 2023r.
  Wyświetleń: 549
 161. BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W GOŚCIĘCINIE ETAP II
  Wyświetleń: 541
 162. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 525
 163. PETYCJE 2023
  Wyświetleń: 524
 164. PETYCJE 2022
  Wyświetleń: 523
 165. 2023r. - Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 510
 166. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku
  Wyświetleń: 508
 167. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  Wyświetleń: 504
 168. 2022r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 14
  Wyświetleń: 501
 169. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 474
 170. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI BORZYSŁAWICE
  Wyświetleń: 473
 171. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH
  Wyświetleń: 463
 172. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw gospodarki mieszkaniowej
  Wyświetleń: 461
 173. Opinie RIO 2022r.
  Wyświetleń: 450
 174. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 442
 175. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NACZĘSŁAWICE-TRAWNIKI
  Wyświetleń: 439
 176. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 437
 177. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 427
 178. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 420
 179. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 418
 180. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzysławice"
  Wyświetleń: 414
 181. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 412
 182. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 410
 183. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 404
 184. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2023
  Wyświetleń: 403
 185. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 395
 186. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 395
 187. Nabór na wolne stanowisko pracy – podinspektor do spraw gospodarki mieszkaniowej
  Wyświetleń: 392
 188. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 392
 189. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 391
 190. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 386
 191. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 384
 192. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 382
 193. Sprawozdania 2022r.
  Wyświetleń: 382
 194. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 381
 195. BUDOWA DROGI W GOŚCIĘCINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ I ETAP
  Wyświetleń: 379
 196. Interpelacje i zapytania kadencja 2018-203
  Wyświetleń: 373
 197. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 372
 198. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 372
 199. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 369
 200. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 368
 201. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 368
 202. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 362
 203. REMONT DRÓG GMINNYCH UL. SIENKIEWICZA I UL. LEŚNEJ W OSTROŻNICY
  Wyświetleń: 358
 204. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108428 O UL. OGRODOWEJ I NR 108430 O UL. POLNEJ W OSTROŻNICY
  Wyświetleń: 355
 205. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KORFANTEGO W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 354
 206. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108459 O ul. Piękna w Ucieszkowie
  Wyświetleń: 353
 207. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE OSTROŻNICA
  Wyświetleń: 352
 208. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 338
 209. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 338
 210. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 335
 211. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 335
 212. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 330
 213. Zapytanie cenowe - Remont drogi węwnetrznej dz. nr 245 w Urbanowicach
  Wyświetleń: 321
 214. Zapytanie cenowe - Przebudowa drogi gminnej Nr 108450 O ul. Polna w Radoszowach
  Wyświetleń: 315
 215. Akty prawa miejscowego z 2022 roku
  Wyświetleń: 314
 216. Zapytanie cenowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 312
 217. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 306
 218. Zapytanie cenowe - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 313 w Trawnikach
  Wyświetleń: 305
 219. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 303
 220. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108464 O w Grudyni Wielkiej
  Wyświetleń: 290
 221. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnetrznej dz. nr 48 w Przedborowiach
  Wyświetleń: 285
 222. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108480O ul. Wiejska w Dobrosławicach
  Wyświetleń: 268
 223. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnętrznej dz. nr 214 w Gościęcinie
  Wyświetleń: 263
 224. Zamówienia publiczne 2024
  Wyświetleń: 253
 225. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 252
 226. Budżet 2023r.
  Wyświetleń: 251
 227. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2023
  Wyświetleń: 242
 228. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Lakiernia proszkowa
  Wyświetleń: 241
 229. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kózki"
  Wyświetleń: 229
 230. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kózki
  Wyświetleń: 213
 231. Informacje dot. efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 210
 232. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskowej w Opolu o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania dot. Budowy zespołu elektrowni wiatrowych "Pleso" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 208
 233. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE URBANOWICE
  Wyświetleń: 205
 234. Sprawozdania 2023r.
  Wyświetleń: 201
 235. Akty prawa miejscowego z 2023 roku
  Wyświetleń: 199
 236. Zarządzenia 2024r.
  Wyświetleń: 198
 237. Nabór na wolne stanowisko pracy – młodszy referent do spraw finansowych
  Wyświetleń: 191
 238. ZAPYTANIE CENOWE - „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.nr 449 w Ucieszkowie
  Wyświetleń: 184
 239. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kózki - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 179
 240. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 167
 241. Zakup i dystrybucja węgla
  Wyświetleń: 166
 242. ZAPYTANIE CENOWE - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 1017/3 i 1031 w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 164
 243. Podanie do publicznej wiadomości decyzji
  Wyświetleń: 163
 244. Referendum ogólnokrajowe - 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 162
 245. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 159
 246. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw gospodarki komunalnej i inwestycji
  Wyświetleń: 156
 247. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu "Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030”.
  Wyświetleń: 150
 248. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 146
 249. Opinie RIO 2023r.
  Wyświetleń: 142
 250. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 141
 251. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek w związku z zakończeniem pełnienia funkcji
  Wyświetleń: 138
 252. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i osób wydających decyzje składane w związku z objęciem lub odejściem ze stanowiska, nadaniem lub cofnięciem upoważnienia
  Wyświetleń: 137
 253. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 128
 254. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2024
  Wyświetleń: 116
 255. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI PRZEDBOROWICE
  Wyświetleń: 101
 256. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości wydanej decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice, gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 101
 257. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administarcyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przedborowice" Gm. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 100
 258. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 95
 259. 2023r. - Wybory do Sejmu i Senatu - kopia
  Wyświetleń: 94
 260. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 90
 261. Transmisja
  Wyświetleń: 77
 262. Uchwały z 2024 roku
  Wyświetleń: 74
 263. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 30 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 71
 264. Budżet 2024r.
  Wyświetleń: 62
 265. PETYCJE 2024
  Wyświetleń: 61
 266. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 26 października 2023 r.
  Wyświetleń: 59
 267. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej ul. Czereśniowej w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 59
 268. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 22 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 57
 269. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 14 września 2023 r.
  Wyświetleń: 56
 270. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 27 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 271. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 stycznia 2021 część 1
  Wyświetleń: 52
 272. 2024r. - Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 47
 273. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 19 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 274. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 46
 275. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 29 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 46
 276. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnętrznej dz. nr 587 w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 45
 277. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 22 września 2022 r. część 3
  Wyświetleń: 42
 278. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 23 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 42
 279. Plany łowieckie
  Wyświetleń: 41
 280. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej Nr 108481 O w Milicach
  Wyświetleń: 40
 281. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej Nr 108471 O w Jakubowicach
  Wyświetleń: 37
 282. ZAKUP POJAZDU POŻARNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP GOŚCIĘCIN
  Wyświetleń: 35
 283. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 26 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 34
 284. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 27 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 34
 285. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnętrznej dz.nr 724 w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 34
 286. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 24 lutego 2022 r. część 1
  Wyświetleń: 33
 287. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 22 września 2022 r. część 2
  Wyświetleń: 32
 288. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 31
 289. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 28
 290. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 18 marca 2021
  Wyświetleń: 28
 291. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 27 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 28
 292. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 grudnia 2021 r. część 1
  Wyświetleń: 28
 293. Plany łowieckie 2024r.
  Wyświetleń: 28
 294. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 grudnia 2021 r. część 2
  Wyświetleń: 27
 295. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 30 marca 2022 r. część 1
  Wyświetleń: 27
 296. Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza
  Wyświetleń: 27
 297. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 22 września 2022 r. część 1
  Wyświetleń: 26
 298. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 26
 299. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 grudnia 2021 r. część 3
  Wyświetleń: 26
 300. Strategia Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030
  Wyświetleń: 26
 301. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 302. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 303. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 24 lutego 2022 r. część 2
  Wyświetleń: 25
 304. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 305. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 306. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 stycznia 2021 część 2
  Wyświetleń: 25
 307. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 30 marca 2022 r. część 2
  Wyświetleń: 25
 308. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 10 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 23
 309. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 7 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 23
 310. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 29 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 22
 311. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 22
 312. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 9 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 22
 313. Akty prawa miejscowego z 2024 roku
  Wyświetleń: 17
 314. Opinie RIO 2024r.
  Wyświetleń: 15
 315. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PAWŁOWICZKI o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 11
 316. Decyzja środowiskowa "Budowa budynków chlewni rusztowych nr 1 oraz 2 przy ul. Pięknej w Naczęsławicach w Gminie Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 8
 317. Zarządzenie Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 5
 318. Sprawozdania 2024r.
  Wyświetleń: 2
 319. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 1