Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3782048872850432685448715002228125700000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000027
 1. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 3798
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 3594
 3. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 3503
 4. Rada Gminy
  Wyświetleń: 3399
 5. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 3263
 6. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2224
 7. Przetargi
  Wyświetleń: 1775
 8. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1663
 9. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 1658
 10. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 1493
 11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1289
 12. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 1277
 13. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1195
 14. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1133
 15. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 1023
 16. Środowisko
  Wyświetleń: 1007
 17. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 940
 18. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 935
 19. Podatki
  Wyświetleń: 934
 20. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 876
 21. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 872
 22. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 854
 23. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 836
 24. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 829
 25. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 809
 26. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 785
 27. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 770
 28. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 700
 29. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 698
 30. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 602
 31. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 588
 32. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 581
 33. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 572
 34. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 559
 35. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 552
 36. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 549
 37. Wójt gminy
  Wyświetleń: 549
 38. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 534
 39. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 533
 40. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 524
 41. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 501
 42. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 493
 43. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 491
 44. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 481
 45. Oświata
  Wyświetleń: 479
 46. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 476
 47. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 465
 48. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Szkolnej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 462
 49. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW
  Wyświetleń: 454
 50. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 445
 51. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 444
 52. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 428
 53. Opinie RIO
  Wyświetleń: 424
 54. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie
  Wyświetleń: 420
 55. Statut gminy
  Wyświetleń: 414
 56. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 413
 57. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki na lata 2012 - 2030
  Wyświetleń: 410
 58. Pobierz programy
  Wyświetleń: 408
 59. Wybory
  Wyświetleń: 404
 60. Porady prawne
  Wyświetleń: 402
 61. Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. 812 Ucieszków
  Wyświetleń: 398
 62. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 390
 63. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej 108464 O Grudynia Wielka - Dziećmarów
  Wyświetleń: 389
 64. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 388
 65. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej dz. 334 Maciowakrze
  Wyświetleń: 383
 66. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 379
 67. Budżet
  Wyświetleń: 378
 68. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 376
 69. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 375
 70. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 374
 71. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 370
 72. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 368
 73. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 364
 74. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 361
 75. Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 360
 76. Petycje
  Wyświetleń: 353
 77. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 350
 78. Zapytanie ofertowe -Remont drogi wewnętrznej dz. nr 584 i 760 w Radoszowach
  Wyświetleń: 345
 79. Zarządzenia 2021
  Wyświetleń: 344
 80. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 326
 81. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 319
 82. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 312
 83. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 305
 84. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 293
 85. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 285
 86. Taryfa opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 284
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 258
 88. REMONT DROGI GMINNEJ NR 108442 O UL. OGRODOWA ORAZ PARKINGU W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 254
 89. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 252
 90. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 248
 91. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 244
 92. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 241
 93. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 239
 94. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 232
 95. Nabór na Dyrektora Szkoły w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 232
 96. Akty prawa miejscowego z 2021 roku
  Wyświetleń: 220
 97. Raporty
  Wyświetleń: 220
 98. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 218
 99. Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 211
 100. Opinie RIO 2021r.
  Wyświetleń: 207
 101. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 206
 102. Milice
  Wyświetleń: 205
 103. Trawniki
  Wyświetleń: 201
 104. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 200
 105. Kontakt
  Wyświetleń: 199
 106. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 197
 107. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 197
 108. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 197
 109. Kózki
  Wyświetleń: 195
 110. Chrósty
  Wyświetleń: 190
 111. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 190
 112. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki w roku 2021
  Wyświetleń: 190
 113. Radoszowy
  Wyświetleń: 188
 114. Maciowakrze
  Wyświetleń: 186
 115. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 183
 116. Jakubowice
  Wyświetleń: 182
 117. Dobrosławice
  Wyświetleń: 179
 118. Gościęcin
  Wyświetleń: 179
 119. Borzysławice
  Wyświetleń: 177
 120. Dobieszów
  Wyświetleń: 176
 121. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 176
 122. Naczęsławice
  Wyświetleń: 173
 123. Ostrożnica
  Wyświetleń: 171
 124. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 171
 125. Grodzisko
  Wyświetleń: 170
 126. Przedborowice
  Wyświetleń: 170
 127. Sprawozdania 2021r.
  Wyświetleń: 170
 128. Ucieszków
  Wyświetleń: 170
 129. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku
  Wyświetleń: 170
 130. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 169
 131. Urbanowice
  Wyświetleń: 169
 132. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 168
 133. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 168
 134. Mierzęcin
  Wyświetleń: 167
 135. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 167
 136. Sprawozdania 2020
  Wyświetleń: 165
 137. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 164
 138. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 164
 139. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 156
 140. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 154
 141. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 154
 142. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 154
 143. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 153
 144. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 147
 145. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 145
 146. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 144
 147. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 144
 148. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 144
 149. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 143
 150. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 142
 151. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 141
 152. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 141
 153. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 140
 154. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 140
 155. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 138
 156. Budżet 2021r.
  Wyświetleń: 137
 157. Interpelacje i zapytania kadencja 2018-203
  Wyświetleń: 136
 158. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 133
 159. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  Wyświetleń: 76
 160. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 8