Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 5684Luty: 10259Marzec: 10550Kwiecień: 6526Maj: 10077Czerwiec: 7604
Lipiec: 7016Sierpień: 8753Wrzesień: 7789Październik: 9645Listopad: 11107Grudzień: 1900
Rok 2022
Styczeń: 13355Luty: 14193Marzec: 9964Kwiecień: 9844Maj: 7616Czerwiec: 10515
Lipiec: 10279Sierpień: 8788Wrzesień: 10339Październik: 11672Listopad: 8037Grudzień: 12335
Rok 2021
Styczeń: 378Luty: 2048Marzec: 8752Kwiecień: 5080Maj: 27025Czerwiec: 4909
Lipiec: 5033Sierpień: 22963Wrzesień: 7532Październik: 7916Listopad: 7614Grudzień: 23170
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 27
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 20300
 2. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 14082
 3. Rada Gminy
  Wyświetleń: 12153
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 11836
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 7794
 6. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 7627
 7. Rok 2022
  Wyświetleń: 6522
 8. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6429
 9. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 5741
 10. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5390
 11. Podatki
  Wyświetleń: 5071
 12. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 5065
 13. Środowisko
  Wyświetleń: 4874
 14. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4722
 15. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4676
 16. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 4456
 17. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4343
 18. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4287
 19. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 4236
 20. Wójt gminy
  Wyświetleń: 3730
 21. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3370
 22. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 3066
 23. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3061
 24. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 3057
 25. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 3040
 26. Wybory i Referenda
  Wyświetleń: 2885
 27. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 2604
 28. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2581
 29. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2581
 30. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 2565
 31. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2524
 32. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 2470
 33. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 2370
 34. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 2350
 35. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 2332
 36. Transmisje sesji Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2284
 37. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2223
 38. Budżet
  Wyświetleń: 2195
 39. Oświata
  Wyświetleń: 2190
 40. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 2169
 41. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2143
 42. Statut gminy
  Wyświetleń: 2092
 43. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2088
 44. Petycje
  Wyświetleń: 1938
 45. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1874
 46. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 1831
 47. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 1794
 48. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1793
 49. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1729
 50. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 1726
 51. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1698
 52. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1697
 53. Rok 2023
  Wyświetleń: 1637
 54. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 1614
 55. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1602
 56. Kontakt
  Wyświetleń: 1584
 57. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 1576
 58. Porady prawne
  Wyświetleń: 1575
 59. Zarządzenia 2021r.
  Wyświetleń: 1510
 60. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1504
 61. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1477
 62. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1443
 63. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1438
 64. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1437
 65. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1403
 66. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1396
 67. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1390
 68. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1390
 69. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1365
 70. Taryfa opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1323
 71. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 1304
 72. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 1291
 73. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1272
 74. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 1264
 75. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1230
 76. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 1222
 77. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1218
 78. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1217
 79. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW
  Wyświetleń: 1183
 80. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie
  Wyświetleń: 1105
 81. Kózki
  Wyświetleń: 1100
 82. Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. 812 Ucieszków
  Wyświetleń: 1075
 83. Trawniki
  Wyświetleń: 1072
 84. Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1072
 85. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 1064
 86. Raporty
  Wyświetleń: 1059
 87. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Szkolnej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 1056
 88. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 1044
 89. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1029
 90. Milice
  Wyświetleń: 1020
 91. Zapytanie ofertowe -Remont drogi wewnętrznej dz. nr 584 i 760 w Radoszowach
  Wyświetleń: 1002
 92. Chrósty
  Wyświetleń: 994
 93. Nabór na Dyrektora Szkoły w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 992
 94. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej dz. 334 Maciowakrze
  Wyświetleń: 992
 95. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 991
 96. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 978
 97. REMONT DROGI GMINNEJ NR 108442 O UL. OGRODOWA ORAZ PARKINGU W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 974
 98. Uchwały z 2022 roku
  Wyświetleń: 969
 99. Radoszowy
  Wyświetleń: 955
 100. 2021r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 943
 101. Urbanowice
  Wyświetleń: 920
 102. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 917
 103. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki w roku 2021
  Wyświetleń: 912
 104. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 900
 105. Sprawozdania 2020r.
  Wyświetleń: 894
 106. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 889
 107. Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 887
 108. Dobrosławice
  Wyświetleń: 883
 109. Jakubowice
  Wyświetleń: 878
 110. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 870
 111. Gościęcin
  Wyświetleń: 869
 112. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 861
 113. Dobieszów
  Wyświetleń: 858
 114. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej 108464 O Grudynia Wielka - Dziećmarów
  Wyświetleń: 858
 115. Ostrożnica
  Wyświetleń: 856
 116. Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2022
  Wyświetleń: 852
 117. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 848
 118. Budżet 2021r.
  Wyświetleń: 842
 119. Grodzisko
  Wyświetleń: 840
 120. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 838
 121. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 836
 122. Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 831
 123. Mierzęcin
  Wyświetleń: 813
 124. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 796
 125. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 796
 126. Opinie RIO 2021r.
  Wyświetleń: 780
 127. Ucieszków
  Wyświetleń: 779
 128. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 776
 129. Maciowakrze
  Wyświetleń: 767
 130. Borzysławice
  Wyświetleń: 750
 131. Zarządzenia 2022r.
  Wyświetleń: 745
 132. Sprawozdania 2021r.
  Wyświetleń: 741
 133. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku
  Wyświetleń: 735
 134. Przedborowice
  Wyświetleń: 709
 135. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 699
 136. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 698
 137. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 688
 138. Naczęsławice
  Wyświetleń: 682
 139. Akty prawa miejscowego z 2021 roku
  Wyświetleń: 668
 140. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 646
 141. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 622
 142. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 617
 143. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 612
 144. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 608
 145. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2022
  Wyświetleń: 599
 146. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 587
 147. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 583
 148. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 582
 149. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 572
 150. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 565
 151. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 564
 152. Uchwały z 2023 roku
  Wyświetleń: 555
 153. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 550
 154. Budżet 2022r.
  Wyświetleń: 547
 155. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KÓZKI
  Wyświetleń: 545
 156. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 521
 157. BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W GOŚCIĘCINIE ETAP II
  Wyświetleń: 516
 158. PETYCJE 2022
  Wyświetleń: 500
 159. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 499
 160. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  Wyświetleń: 477
 161. Zarządzenia 2023r.
  Wyświetleń: 469
 162. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 467
 163. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 455
 164. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI BORZYSŁAWICE
  Wyświetleń: 454
 165. 2022r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 14
  Wyświetleń: 444
 166. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH
  Wyświetleń: 439
 167. 2023r. - Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 437
 168. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku
  Wyświetleń: 437
 169. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 433
 170. Opinie RIO 2022r.
  Wyświetleń: 429
 171. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 425
 172. Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 420
 173. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 416
 174. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 410
 175. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 406
 176. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 405
 177. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 402
 178. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NACZĘSŁAWICE-TRAWNIKI
  Wyświetleń: 398
 179. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 397
 180. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 388
 181. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzysławice"
  Wyświetleń: 386
 182. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 380
 183. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 375
 184. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 374
 185. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 368
 186. Interpelacje i zapytania kadencja 2018-203
  Wyświetleń: 365
 187. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 365
 188. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 364
 189. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 364
 190. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 362
 191. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 360
 192. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2023
  Wyświetleń: 358
 193. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 353
 194. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 348
 195. PETYCJE 2023
  Wyświetleń: 346
 196. BUDOWA DROGI W GOŚCIĘCINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ I ETAP
  Wyświetleń: 345
 197. Sprawozdania 2022r.
  Wyświetleń: 345
 198. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 338
 199. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108428 O UL. OGRODOWEJ I NR 108430 O UL. POLNEJ W OSTROŻNICY
  Wyświetleń: 335
 200. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108459 O ul. Piękna w Ucieszkowie
  Wyświetleń: 319
 201. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE OSTROŻNICA
  Wyświetleń: 317
 202. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 316
 203. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 315
 204. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 314
 205. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 311
 206. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KORFANTEGO W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 309
 207. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 306
 208. Zapytanie cenowe - Remont drogi węwnetrznej dz. nr 245 w Urbanowicach
  Wyświetleń: 299
 209. Zapytanie cenowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 292
 210. Akty prawa miejscowego z 2022 roku
  Wyświetleń: 286
 211. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 286
 212. Zapytanie cenowe - Przebudowa drogi gminnej Nr 108450 O ul. Polna w Radoszowach
  Wyświetleń: 285
 213. Zapytanie cenowe - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 313 w Trawnikach
  Wyświetleń: 282
 214. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 278
 215. REMONT DRÓG GMINNYCH UL. SIENKIEWICZA I UL. LEŚNEJ W OSTROŻNICY
  Wyświetleń: 273
 216. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108464 O w Grudyni Wielkiej
  Wyświetleń: 272
 217. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnetrznej dz. nr 48 w Przedborowiach
  Wyświetleń: 267
 218. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108480O ul. Wiejska w Dobrosławicach
  Wyświetleń: 255
 219. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 251
 220. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnętrznej dz. nr 214 w Gościęcinie
  Wyświetleń: 243
 221. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 222
 222. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Lakiernia proszkowa
  Wyświetleń: 216
 223. Budżet 2023r.
  Wyświetleń: 209
 224. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kózki"
  Wyświetleń: 209
 225. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kózki
  Wyświetleń: 190
 226. Informacje dot. efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 184
 227. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2023
  Wyświetleń: 184
 228. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskowej w Opolu o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania dot. Budowy zespołu elektrowni wiatrowych "Pleso" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 183
 229. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE URBANOWICE
  Wyświetleń: 171
 230. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kózki - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 151
 231. Podanie do publicznej wiadomości decyzji
  Wyświetleń: 144
 232. Akty prawa miejscowego z 2023 roku
  Wyświetleń: 141
 233. ZAPYTANIE CENOWE - „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.nr 449 w Ucieszkowie
  Wyświetleń: 141
 234. Sprawozdania 2023r.
  Wyświetleń: 140
 235. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 129
 236. Referendum ogólnokrajowe - 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 128
 237. Zakup i dystrybucja węgla
  Wyświetleń: 128
 238. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 125
 239. ZAPYTANIE CENOWE - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 1017/3 i 1031 w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 121
 240. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 111
 241. Opinie RIO 2023r.
  Wyświetleń: 105
 242. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu "Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030”.
  Wyświetleń: 90
 243. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 87
 244. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 87
 245. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek w związku z zakończeniem pełnienia funkcji
  Wyświetleń: 86
 246. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i osób wydających decyzje składane w związku z objęciem lub odejściem ze stanowiska, nadaniem lub cofnięciem upoważnienia
  Wyświetleń: 74
 247. 2023r. - Wybory do Sejmu i Senatu - kopia
  Wyświetleń: 73
 248. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administarcyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przedborowice" Gm. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 73
 249. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości wydanej decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice, gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 71
 250. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 65
 251. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 60
 252. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 stycznia 2021 część 1
  Wyświetleń: 21
 253. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 26 października 2023 r.
  Wyświetleń: 14
 254. Transmisja
  Wyświetleń: 14
 255. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 30 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 9
 256. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 14 września 2023 r.
  Wyświetleń: 6
 257. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 23 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 6
 258. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 29 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 6
 259. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 19 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 5
 260. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 26 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 5
 261. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 5
 262. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 27 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 4
 263. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 10 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 2
 264. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 2
 265. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 18 marca 2021
  Wyświetleń: 2
 266. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 24 lutego 2022 r. część 1
  Wyświetleń: 2
 267. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 stycznia 2021 część 2
  Wyświetleń: 2
 268. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 7 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 2
 269. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1
 270. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 1
 271. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 22 września 2022 r. część 1
  Wyświetleń: 1
 272. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 22 września 2022 r. część 2
  Wyświetleń: 1
 273. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 22 września 2022 r. część 3
  Wyświetleń: 1
 274. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1
 275. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 24 lutego 2022 r. część 2
  Wyświetleń: 1
 276. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 1
 277. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 1
 278. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 grudnia 2021 r. część 1
  Wyświetleń: 1
 279. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 grudnia 2021 r. część 2
  Wyświetleń: 1
 280. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 grudnia 2021 r. część 3
  Wyświetleń: 1
 281. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 1
 282. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 29 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 1
 283. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 1
 284. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 30 marca 2022 r. część 1
  Wyświetleń: 1
 285. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 30 marca 2022 r. część 2
  Wyświetleń: 1
 286. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 9 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 1