Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowód osobisty

Od 07.11.2021r. wydawane są nowe dowody zawierające odciski palców, od 29.12.2023 r. nie ma konieczności wypisywania wniosków papierowych. 

NOWYdowód.jpeg

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pawłowiczkach

Plac Jedności Narodu 1

47-280 Pawłowiczki

pokój nr 14

tel. 77 403 64 65

e-mail: 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz 2020, poz. 332 z późn. zm);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia      7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego , jego wydawania    i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia   i zwrotu (Dz. U. 2020, poz. 31);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia      26 lutego 2019r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. 2019, poz. 14).

 

Wymagane dokumenty

 • Kolorowa, wyraźna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy   i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy  i zamkniętymi ustami, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • Do wniosku składanego w postaci elektronicznej zamieszcza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x 633 piksele      i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB; 
 • Wniosek w postaci elektronicznej należy w terminie 30 dni od dnia wysłania do organu uzupełnić o podpis elektroniczny oraz odciski palców, w tym celu należy zgłosić się do siedziby Urzędu. 
 • Na żądanie organu – dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Ponadto do wglądu należy przedstawić dotychczas posiadany dowód osobisty lub paszport albo inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Sposób załatwienia sprawy

Złożenie wniosku oraz zgłoszenie utraty /uszkodzenia/ dowodu osobistego:

 • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy;
 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem profilu zaufanego ePuap.

Odbiór dowodu:

 • osobiście – w przypadku osoby dorosłej;
 • dowód osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, opiekun prawny lub kurator;
 • Ponadto: wymagana jest obecność osoby nieposiadającej zdolności prawnej lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. dziecko, osoba ubezwłasnowolniona). Nie dotyczy dzieci do 5 roku życia oraz jeśli taka osoba była obecna w momencie składania wniosku;
 • w uzasadnionych przypadkach dowód może odbierać pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo szczególne.

Termin odbioru dowodu osobistego:

 • Czas oczekiwania na wyprodukowanie dowodu wynosi około 30 dni.

Opłaty

Nie pobiera się opłaty

Druki do pobrania

PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf (916,81KB)

PDFNowy dowód osobisty z odciskami palców-informacje.pdf (1,89MB)

PDFInformacja o e-dowodzie.pdf (1,41MB)

JPEGInformacja o zastrzeganiu zgubionego dowodu.jpeg (125,50KB)

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf (461,76KB) 

PDFKlauzula informacyjna dotycząca Rejestru Danych Kontaktowych.pdf (401,77KB)