Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2020 rok. 

PDFSprawozdanie z programu współpracy za 2020.pdf (449,63KB)

Ogłoszenie w  sprawie  konsultacji  społecznych  projektu: „Rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Pawłowiczki  z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U.  2020  poz. 1057 ze zm.) na 2022 rok ”

PDFProgram współpracy na 2022 rok.pdf (615,98KB)

Ogłoszenie o otwartym  konkurs  ofert  na  powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej  i sportu na terenie Gminy w  2022 roku.

PDFOGŁOSZENIE O KONKURSIE SPORT 2022.pdf (447,50KB)

Roztrzygnięcie   konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,  zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”  w 2022roku.

PDFWyniki konkursu ofert sport 2022.pdf (411,76KB)

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.

PDFOgloszenie o konsultacjach www.pdf (471,64KB) Ogłoszenie o konsultacjach

PDFzarządzenie nr 1.pdf (738,58KB) Zarządzenie nr 1

PDFzałącznik nr 1. DIAGNOZA_KSSOF.PDF (3,28MB) Załącznik nr 1

PDFzałącznik nr 2. Model.pdf (2,72MB)  Załącznik nr 2

PDFZałącznik nr 3. Projekty strategiczne ZIT.PDF (1,65MB)  Załącznik nr 3

PDFzałącznik nr 4. Projekty komplementarne ZIT.pdf (471,50KB) Załącznik nr 4

PDFzałącznik nr 5. Projekty dodatkowe.pdf (399,02KB) Załącznik nr 5

PDFStrategia_KSSOF.PDF (2,75MB)  Strategia KSSOF

DOCXFormularz uwag do projektu Strategii.docx (43,18KB) Formularz uwag do projektu

PDFklauzula informacyjna RODO.pdf (131,93KB) Klauzula informacyjna

PDFzarządzenie 2.pdf (323,71KB) Zarządzenie nr 2

PDFPodsumowanie procedury OOS.pdf (10,70MB)

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

PDFsprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf (3,86MB)

 

Sprawozdanie z realizacji  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami za 2021 rok. 

PDFSPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA 2021 ROK.pdf (447,18KB)

Ogłoszenie Wójta  Gminy  Pawłowiczki  z  dnia  28  września 2022  roku  w  sprawie  konsultacji  społecznych  projektu:  „ Rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Pawłowiczki  z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i ust. 3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.  2022  poz. 1327 ze zm.) na 2023 rok ”

PDFGminny PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2023 rok.pdf (618,90KB)

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

29.11.2022 r. – 13.12.2022 r.

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

PDFUchwała nr 8336 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28.11.2022r.pdf (3,14MB) Uchwała nr 8336/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2022 r.

PDFFormularz uwag WSS.pdf (637,46KB) Formularz uwag

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego.  

PDFOGŁOSZENIE konkurs CARITAS 2023.pdf (446,22KB) Treść ogłoszenia

Ogłaszenie  otwartym  konkursie  ofert  na  powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej  i sportu na terenie Gminy w  2023 roku.

PDFKONKURS OFERT SPORT 2023.pdf (447,99KB)

PDFRozstrzygnięcie konkursu SPORT 2023.pdf (411,95KB) Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację  zadania publicznego z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej  i sportu na terenie Gminy w  2023 roku.

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

4.04.2023 r. – 18.04.2023 r.

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

PDFUchwala nr 9190 z 3 kwietnia 2023 z uzasadnieniem.pdf (1,60MB) Uchwała nr  9190/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r.

 DOCFormularz uwag KCGPiN w Opolu.doc (37,00KB) Formularz uwag.

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu.

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu

Termin przeprowadzenia konsultacji:  27.04.2023 r. - 27.05.2023 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dig@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z reprezentatywnymi organizacjami związków zawodowych reprezentatywnymi organizacjami pracodawców z  organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. lub przesłać za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Hallera 9, 45-867 Opole, pok. 4 (Departament Infrastruktury i Gospodarki).

Dokumenty podlegające konsultacjom:

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje:

PDFuchwała 9356 skan_2478497_2186017.pdf (3,72MB) Uchwała nr 9356/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2023r.

PDFpismo plus formularz uwag_2477997_2185998.pdf (202,83KB) Formularz uwag.

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

6.06.2023 r. – 20.06.2023 r.

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu               

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje,
wraz z harmonogramem konsultacji:

PDFUchwała nr 9703 z 5 czerwca 2023.pdf (1,78MB) Uchwała nr  9703/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.

DOCFormularz uwag OCRM w Opolu.doc (39,00KB) Formularz uwag

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/230/ Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

6.06.2023 r. – 20.06.2023 r.

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji:

PDFUchwala Nr 9704 z 5 czerwca 2023.pdf (2,00MB) Uchwała nr  9704/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.

DOCXFormularz uwag.docx (13,35KB) Formularz uwag

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

12.09-26.09.2023 r.

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji:

PDFUchwała ZWO Nr 10390 z 11 września 2023.pdf (3,10MB) Uchwała nr 10390/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 września 2023 r.

DOCXFormularz uwag OCO.docx (15,28KB) Formularz uwag

Ogłoszenie Wójta  Gminy  Pawłowiczki  z  dnia  04  października 2023  roku  w  sprawie  konsultacji  społecznych  projektu:                      „ Rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Pawłowiczki  z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i ust. 3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.  2023  poz. 571) na 2024 rok ”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  2023  poz. 571) Wójt  Gminy Pawłowiczki  zaprasza  zainteresowane  organizacje  pozarządowe  i  podmioty  wymienione  w art. 3 ust. 2 i ust. 3  w/w ustawy do  konsultacji  projektu: Rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Pawłowiczki  z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2024 rok.

Projekt Programu dostępny jest na stronie internetowej: www.pawlowiczki.pl oraz  w Biuletynie  Informacji Publicznej. Konsultacje prowadzone  będą w  formie  pisemnego  lub  elektronicznego  wyrażenia  opinii i uwag  o  projekcie  Programu przez organizacje,  na załączonym formularzu

Termin przeprowadzenia konsultacji : 12.10.2023 r.  do   27.10.2023 r.  

Opinie  o  projekcie  Programu  można  zgłaszać:

 • osobiście w Urzędzie Gminy Pawłowiczki,  ul. Plac Jedności Narodu 1 – pok. 3
 • drogą elektroniczną na adres:
 • faksem : 77/4036462

Opinie   złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

W załączeniu:

Projekt uchwały Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego

PDFUchwała.pdf (424,85KB)

Projekt Rocznego Programu współpracy Gminy Pawłowiczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

PDFProgram współpracy na 2024 rok.pdf (617,87KB)

Formularz zgłaszania opinii i uwag          

PDFFormularz uwag.pdf (380,35KB)                            

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego.  

PDFKonkurs dotacja CARITAS 2024.pdf (445,55KB)

PDFRozstrzygnięcie konkursu Caritas 2024.pdf (417,69KB) Roztrzygnięcie konkursu

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.

Termin przeprowadzenia konsultacji:   12 grudnia – 26 grudnia 2023 r.

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVIII/599/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2023 r.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

 • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.
  Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje wraz z harmonogramem konsultacji:

Uchwała Nr 11084/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 grudnia 2023 r. 

PDFUchwała ZWO Nr 11084 z dnia 7 grudnia 2023.pdf (2,03MB) 

Formularz zgłaszania opinii i uwag 

DOCXFormularz uwag OLO w Woskowicach Małych.docx (16,18KB)

Link do informacji o prowadzonych konsultacjach:

https://bip.opolskie.pl/2023/12/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-w-sprawie-zmiany-statutu-osrodka-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych/

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 460

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 460 stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały Nr 11362/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 460 oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  12.01.2024 r. - 25.01.2024 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr 11362/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 460 oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres e-mail ,
 2. poczty tradycyjnej lub złożyć osobiście: w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul.  Gen.  J.  Hallera  9,  45-869 Opole, lub w punkcie informacyjnym  kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 - Ostrówek, 45-082 Opole.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

 • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 460

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczyna się konsultacje:

PDFUchwała ZWO nr 11362_2024 Konsultacje_2814324_2528548.pdf (3,45MB)   Uchwała nr 11362/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 03.01.2024 r.

DOCFormularz uwag - Konsultacje projektu uchwały sejmiku ws. pozbawienia kat. DW 460.doc (40,50KB) Formularz zgłaszania opinii i uwag 

Zaproszenie do konsultacji do programu  ochrony środowiska  przed hałasem dla województwa opolskiego.                                            

 Harmonogram konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

1.Ogłoszenie konsultacji
Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Opolskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”, projekt zostanie przekazany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dostępnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, Podmiotom, a także osobom odpowiedzialnym za współpracę z Podmiotami we wszystkich gminach na terenie województwa opolskiego.

2.Rozpoczęcie konsultacji w dniu 22 stycznia 2024 r.

3.Zgłaszanie uwag
Uwagi mogą składać uprawnione podmioty, tj.:
1)organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego, w obszarze podlegającym konsultacjom w terminie:
22 stycznia 2024 r. – 21 lutego 2024 r.
2)Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego (jeśli dotyczy) w terminie:
22 stycznia 2024 r. – 21 lutego 2024 r.

4.Sporządzenie sprawozdania z konsultacji
Po zakończeniu konsultacji, Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego sporządzi zestawienie uwag oraz przedłoży pod obrady Zarządu Województwa Opolskiego sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. W terminie do 21 dni od dnia zakończenia konsultacji, Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzyga uwagi złożone w trakcie konsultacji.

5.Publikacja sprawozdania z konsultacji
Niezwłocznie po posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego, sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego.

6.Przedłożenie konsultowanego dokumentu pod obrady Sejmiku Województwa Opolskiego
Po zakończeniu konsultacji i przyjęciu przez Zarząd Województwa Opolskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Opolskiego konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego, zostanie on przedłożony pod obrady Sejmiku Województwa Opolskiego na najbliższej sesji.       

PDFUchwala ZWO z 15.01.2204-Nr 1143-2024_przyjecie proj. POH i skierowanie do konsultacji_2840585_2556583.pdf (221,22KB) Uchwała ZWO

PDFProjekt programu-zał do projektu uchwaly sejmiku do Uchwały ZWO z 15.01.2024-Nr 11435-2024_2840575_2556570.pdf (17,43MB) Projekt programu

DOCXFormularz uwagi-zał. nr 3 do Uchwały ZWO z 15.01.2024-Nr 11435-2024_2840572_2556567.docx (16,44KB) Formularz zgłoszeń 

Ogłoszenie Wójta  Gminy  Pawłowiczki na otwarty  konkurs  ofert  na  powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej  i sportu na terenie Gminy w  2024 roku.

PDFKONKURS OFERT SPORT 2024.pdf (444,83KB)

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży  w  2024 roku.

PDFROZSTRZYGNIĘCIE konkursu sport 2024.pdf (412,45KB)

 

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11700/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  01.03.2024 r. - 14.03.2024 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr 11700/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres e-mail ,
 2. poczty tradycyjnej lub złożyć osobiście: w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul.  Gen.  J.  Hallera  9, 45-869 Opole, lub w punkcie informacyjnym  kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 - Ostrówek, 45-082 Opole.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

 • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich. Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczyna się konsultacje:

PDFUchwała ZWO nr 11700_2024 Konsultacje projektu uchwały sejmiku ws. ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich_2902152_2616906.pdf (4,33MB) Uchwała nr 11700/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26.02.2024 r.

DOCFormularz uwag - Konsultacje projektu uchwały sejmiku ws. ustalenia przebiegu DW 426 487 493.doc (40,50KB) Formularz zgłoszeń 

Zaproszenie do konsultacji w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/300/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie Jednostki Wojskowej nr 2286 (Szumirad, gmina Lasowice Wielkie).

PDFHarmonogram konsultacji.pdf (128,35KB)

PDFUchwała SWO nr 1 1968 2024 z załącznikami.pdf (625,28KB)

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 29.03.2024 r. do 11.04.2024 r.
Link do informacji oraz formularza uwag na BIP: https://bip.opolskie.pl/2024/03/zaproszenie-do-konsultacjiprojektu-
uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-wsprawie-
zmiany-uchwaly-nr-xxix-300-2021-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dn/

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami  za 2023 rok.

PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2023 rok.pdf (446,54KB)

Zaproszenie do konsultacji w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie  określenia  wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy  odpowiedniej kategorii.

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie  określenia  wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy  odpowiedniej kategorii, zgodnie z § 14 Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały nr LVIII/599/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2023 r., przekazuję uchwałę nr 256/2024 Zarządu Województwa Opolskiego
z 10 czerwca 2024 r.  
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia  wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy  odpowiedniej kategorii oraz rozpoczęcia  konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 12.06.2024 r. do 25.06.2024 r.

Link do informacji na BIP: https://bip.opolskie.pl/2024/06/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-oplaty-za-przeprowadzenie-przez-wojewodzki-osrodek-ruchu-drogowego-w-opolu-egzaminu-panstwoweg/

PDFUchwała.pdf (374,25KB) Uchwała Nr 256/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego

PDFFormularz uwag.pdf (82,13KB) Formularz zgłoszeń 

Zaproszenie do konsultacji w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych  dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zgodnie z § 4 i 13 Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały nr LVIII/599/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 października 2023 r., przekazuję Uchwałę nr 484/2024 z dnia 9 lipca 2024 roku Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 10 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r.
Link do informacji na BIP:  https://bip.opolskie.pl/2024/07/zaproszenie-do-konsultacjiprojektu- uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawieokreslenia-przystankow-komunikacyjnych-ktorych-wlascicielem-lub-zarzadzajacym-jest-wojewo/  

PDFUchwała w sprawie konsultacji i przystanków przyjęta 09.07.2024_3120029_2828095.pdf (7,48MB) Uchwała

PDFFormularz uwag 09.07.2024.pdf (448,04KB) Formularz zgłoszeń 

Zaproszenie do konsultacji w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, zgodnie z § 14 Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały nr LVIII/599/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2023 r., przekazuję uchwałę nr 483/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z 09 lipca 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie
określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 10.07.2024 r. do 24.07.2024 r.
Link do informacji na BIP: https://bip.opolskie.pl/2024/07/zaproszenie-do-konsultacji-projektuuchwaly- sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-oplaty-zaprzeprowadzenie-przez-wojewodzki-osrodek-ruchu-drogowego-w-opolu-egzaminu-panstwow-2/

PDFuchwała nr 483 wysokość opłat za egz._3119655_2827772.pdf (3,33MB) Uchwała 

DOCXformularz uwag do uchwały 483 9.07.2024.docx (17,96KB) Formularz zgłoszeń