Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2020 rok. 

PDFSprawozdanie z programu współpracy za 2020.pdf

Ogłoszenie w  sprawie  konsultacji  społecznych  projektu:  „ Rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Pawłowiczki  z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego    i o wolontariacie (tj. Dz. U.  2020  poz. 1057 ze zm.) na 2022 rok ”

PDFProgram współpracy na 2022 rok.pdf