Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi gminnej nr 108467 O Ostrożnica - Chrósty

Gmina Pawłowiczki otrzymała dofinansowanie do zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 108467 O Ostrożnica - Chrósty" na kwotę 460 196,30 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
Łączna wartość zadania: 575.245,38 zł
Kwota dofinansowania z FDS: 460.19630 zł
Zadanie było wykonane od 09/2020 do 11/2020
Cele projektu:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych 
- poprawa dostępności komunikacyjnej,
- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej,
- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.
Efekty projektu:
Długość przebudowanej drogi - 2400 m
Nawierzchnia asfaltowa- 8887,50 m2

Przewiń do góryPrzewiń do góry