Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2021 roku

PDFUchwała XX/136/21 z dnia 28.01.2021r.pdf (189,57KB) w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pawłowiczki na lata 2021-2026

PDFZAŁĄCZNIK do uchwały XX/136/21 - Strategia na lata 2021-2026.pdf (2,19MB)

PDFUchwała XX/137/21 z dnia 28.01.2021r.pdf (367,80KB) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Pawłowiczki na lata 2021- 2023

PDFZAŁĄCZNIK do uchwały XX/137/21 - Program na lata 2021-2023.pdf (933,11KB)

PDFUchwała XX/138/21 z dnia 28.01.2021r.pdf (282,49KB) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

PDFUchwala XX/139/21 z dnia 28.01.2021.pdf (280,01KB) w sprawie zmiany budżetu gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała XX/140/21 dnia 28.01.2021r.pdf (5,36MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

PDFUchwała XX/141/21 z dnia 28.01.2021r.pdf (377,04KB)

PDFUchwała XX/142/21 z dnia 28.01.2021r.pdf (216,29KB) w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowiczki przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała XX/143/21 z dnia 28.01.2021.pdf (1 021,08KB) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

PDFUchwała XX/144/21 z dnia 28.01.2021.pdf (277,36KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom

PDFWyniki głosowania z dnia 28.01.2021.pdf (204,34KB)

PDFUchwała nr XXI/145/21 z dnia 18.03.2021.pdf (358,18KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021r

PDFUchwała nr XXI/146/21 z dnia 18.03.2021r.pdf (5,04MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki

PDFUchwała nr XXI/147/21 z dnia 18 marca 2021r.pdf (373,39KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej

PDFUchwała nr XXI/148/21 z dnia 18.03.2021r.pdf (199,45KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2021r.

PDFUchwała nr XXI/149/21 z dnia 18.03.2021r.pdf (203,28KB) w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Pawłowiczki w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2024r.

PDFUchwała nr XXI/150/21 z dnia 18.03.2021r.pdf (203,56KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

PDFUchwała nr XXI/151/21 z dnia 18.03.2021r.pdf (142,95KB) w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021

PDFUchwała nr XXI/152/21 z dnia 18.03.2021.pdf (220,19KB) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 roku dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka

PDFUchwała nr XXI/153/21 z dnia 18.03.2021r.pdf (187,29KB) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. dotyczącej szczepienia ochronnego

PDFUchwała nr XXI/154/21 z dnia 18.03.2021r.pdf (208,80KB) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r. dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

PDFWyniki głosowania z dnia 18.03.2021.pdf (206,61KB)

PDFUchwała nr XXII/155/21 z dnia 27.05.2021r.pdf (503,64KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021r.

PDFUchwała Nr XXII/156/21 z dnia 27.05.2021r..pdf (5,38MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki

PDFuchwała XXII-157-21.05.27.pdf (370,75KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej

PDFWyniki głosowań-27.05.2021.pdf (197,90KB)

PDFUchwała nr XXIII/158/21 z dnia 10.06.2021r.pdf (272,97KB) w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Pawłowiczki

PDFUchwała nr XXIII/159/21 z dnia 10.06.2021r.pdf (215,85KB) w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

PDFUchwała nr XXIII/160/21 z dnia 10.06.2021r.pdf (198,92KB) w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

PDFUchwała nr XXIII/161/21 z dnia 10.06.2021r.pdf (234,08KB) w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego

PDFWyniki głosowań-10.06.2021pdf.pdf (197,17KB)

PDFUchwala XXIV/162/21 z dnia 24.06.2021.pdf (192,42KB) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawłowiczki wotum zaufania

PDFUchwała XXIV/163/21 z dnia 24.06.2021.pdf (270,10KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłowiczki za 2020 rok

PDFUchwała XXIV/164/21 z dnia 24.06.2021.pdf (258,62KB) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki

PDFUchwała XXIV-165-21 z dnia 24.06.2021.pdf (471,62KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXIV-166-21 z dnia 24.06.2021 r..pdf (5,16MB) w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki

PDFUchwała XXIV/167/21 z dnia 24.06.2021.pdf (204,76KB) w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego

PDFWyniki głosowań-24.06.2021.pdf (202,90KB)

PDFUchwała XXV-168-21 z dnia 7.07.2021.pdf (189,60KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

PDFUchwała XXV-169-21 z 7.07.2021.pdf (173,84KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXV-170-21 z dn. 07.07.2021 r. w sprawie zmiany WPF.pdf (4,20MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Pawłowiczki

PDFWyniki głosowań-7.07.2021.pdf (196,76KB)

PDFUchwała XXVI-171-21 z dnia 30.08.2021 r..pdf (374,79KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o  charakterze użyteczności publicznej

PDFUchwała XXVI-172-21 z dnia 30.08.2021 r..pdf (116,18KB) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pawłowiczki na rok szkolny 2021/2022

PDFWyniki głosowań - 30.08.2021 r..pdf (198,23KB)

PDFUchwała XXVII/173/21 z dnia 15.09.2021r..pdf (367,82KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXVII/174/21 z dnia 15.09.2021r..pdf (4,55MB) zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała nr XXII/175/21r z dnia 15.09.2021r.pdf (375,93KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu

PDFUchwała nr XXVII/176/21 z dnia 15.09.2021r.pdf (377,72KB)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiem

PDFUchwała XXVII-177-21.09.15.pdf (82,72KB) uchylenia uchwały nr 90/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego określającego sumy dodatków mieszkaniowych stanowiących podstawę do ustalania wysokości dodatków wraz z ryczałtem na zakup opału

PDFUchwała nr XXVII/178/21 z dnia 15.09.2021r.pdf (265,93KB) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej  o wartości powyżej 10.000,00 zł

PDFUchwała nr XXVII/179/21 z dnia 15.09.2021r.pdf (272,41KB) wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom – Pawłowiczki

PDFUchwała nr XXVII/180/21 z dnia 15.09.2021r.pdf (272,88KB) wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom – Gościęcin

PDFUchwała nr XXVII/181/2021 z dnia 15.09.2021.pdf (198,53KB) w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy Pawłowiczki, w kadencji 2018-2023

PDFUchwała nr XXVII/182/21 z dnia 15.09.2021r.pdf (262,53KB) w sprawie zmiany uchwały nr I/4/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowiczki, w kadencji 2018-2023

PDFWyniki głosowań-15.09.21.pdf (288,67KB)

PDFUchwała XXVIII/183/2021 z dnia 28.10.2021.pdf (526,09KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXVIII/184/21 z dnia 28.10.2021.pdf (4,37MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała XXVIII/185/21 z dnia 28.10.2021.pdf (376,62KB) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu

PDFUchwała XXVIII/186/21 z dnia 28.10.2021.pdf (120,71KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDFUchwała XXVIII/187/21 z dnia 28.10.2021.pdf (203,00KB) w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy”

PDFUchwała XXVIII/188/21 z dnia 28.10.2021.pdf (112,50KB) w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych

PDFUchwała XXVIII/189/21 z dnia 28.10.2021.pdf (208,86KB) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

PDFUchwała XXIX/190/21 z dnia 25.11.2021.pdf (330,34KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFUchwała Nr XXIX/191/21 z dnia 25.11.2021 r..pdf (4,33MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała XXIX/192/21 z dnia 25.11.2021.pdf (181,32KB) ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunku wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

PDFUchwała XXIX/193/21 z dnia 25.11.2021.pdf (587,83KB) rocznego programu współpracy Gminy Pawłowiczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
PDFUchwała XXIX/194/21 z dnia 25.11.2021.pdf (284,72KB) wyrażenia zgody na dzierżawę i najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

PDFUchwała XXIX/195/21 z dnia 25.11.2021.pdf (201,51KB) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pawłowiczki

PDFUchwała XXIX/196/21 z dnia 25.11.2021.pdf (156,21KB) w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych gminy Pawłowiczki

PDFWyniki głosowań-sesja 25.11.2021.pdf (283,63KB)

PDFUchwała Nr XXX.197.21 z dnia 10.12.2021.pdf (331,81KB)  w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXXI.198.21 z dnia 28.12.2021.pdf (4,45MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki
 
PDFUchwała Nr XXXI.199.21 z dnia 28.12.2021.pdf (198,64KB) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029."
 
 
PDFUchwała Nr XXXI.200.21 z dnia 28.12.2021.pdf (266,80KB) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pawłowiczki
 
PDFUchwała Nr XXXI.201.21 z dnia 28.12.2021.pdf (371,00KB) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022- 2024
 
PDFUchwała Nr XXXI.202.21 z dnia 28.12.2021.pdf (4,62MB) w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pawłowiczki na lata 2021 – 2024
 
PDFUchwała Nr XXXI.203.21 z dnia 28.12.2021.pdf (159,27KB) w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/188/21 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 października 2021 r. w spawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
 
PDFUchwała Nr XXXI.204.21 z dnia 28.12.2021.pdf (203,54KB) w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowiczki na 2022 rok
 
PDFUchwała XXXI.205.21 z dnia 28.12.2021.pdf (1,62MB) w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok 
 
PDFUchwała XXXI.206.21 z dnia 28.12.2021.pdf (11,53MB) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki 
 
PDFUchwała Nr XXXI.207.21 z dnia 28.12.2021.pdf (374,30KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
 
PDFUchwała Nr XXXI.208.21 z dnia 28.12.2021.pdf (374,50KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2022 roku