Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Opłaty skarbowe:

- nie pobiera się;

Sposób załatwiania sprawy:

- przyznanie dofinansowania lub odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej;

Termin załatwienia:

- bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania;

Miejsce i czas złożenia dokumentów:

- wciągu 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika

– w sekretariacie Urzędu Gminy w Pawłowiczkach ul. Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki (osobiście lub za pośrednictwem poczty);

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłowiczki, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

PDFwzór wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika.pdf (279,62KB)

PDFInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf (207,98KB)

PDFoświadczenie dotyczące pracodawcy.pdf (372,07KB)

PDFOświadczenie wspólnika spółki.pdf (354,24KB)

PDFInformacja przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis.pdf (154,31KB)

PDFTabela D formularza informacji składanej przez pracodawcę.pdf (193,68KB)

PDFOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.pdf (333,82KB)

PDFOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf (324,90KB)

PDFZrzeczenie się prawa do odwołania.pdf (171,75KB)

PDFoświadczenie o kosztach.pdf (349,01KB)