Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.1.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.01.2021 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.2.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.01.2021 roku w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.7.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.01.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.8.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.01.2021 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.10.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.01.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.10.20201.pdf - wykaz nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 0050.11.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.01.2021 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 7 marca 2021 r.

PDFZarządzenie nr 0050.12.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.01.2021 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na 2021 rok

PDFZarzadzenie nr 0050.13.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.01.2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie Nr 0050.16.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.01.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.17.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.01.2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

PDFZarządzenie Nr 0050.18.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.01.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
PDFZałacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.18.2021.pdf - wykaz nieruchomości

PDFZarządzenie nr 0050.19.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.01.2021 roku w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pawłowiczki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

PDFZarządzenie Nr 0050.21.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.02.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.22.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.02.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2021 rok 

PDFZarządzenie Nr 0050.23.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.02.2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.24.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.02.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.25.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.02.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok 

PDFZarządzenie Nr 0050.26.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.02.2021 roku w sprawie zmian w  planie wydatków  na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.28.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.02.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.29.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.02.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie nr 0050.31.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia10.02.2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.31.2021.pdf - wykaz lokalu

PDFZarządzenie Nr 0050.32.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.02.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.33.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.02.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.02.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.36.2021..pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.02.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.41.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.03.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.42.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.03.2021 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.43.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.03.2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach.

PDFZarządzenie Nr 0050.44.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.03.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.45.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.03.2021 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.46.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.03.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków oraz dotacji w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie 0050.47.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.03.2021 roku w sprawie rocznego sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2020 rok

Sprawozdanie  z wykonania budżetu PDFZałącznik nr 1 OBJAŚNIENIA.pdf do Zrządzenia Nr 0050.47.2021

Załącznik Nr 1  PDFTabela 1 dochody.pdf

Załącznik Nr 1a PDFTabela 1a dochody.pdf

Załącznik Nr 2 PDFTabela 2 wydatki.pdf

Załącznik Nr 3 PDFTabela 3 przychody.pdf

Załącznik Nr 4 PDFTabela 4 dotacje zlec.pdf

Załącznik Nr 5 PDFTabela 5 dotacje zlec.pdf

Załącznik Nr 6 PDFTabela 6 dotacje.pdf

Załącznik Nr 7 PDFTabela 7 fundusz sołecki.pdf

Załącznik Nr 8 PDFTabela 8 wykaz inwestycji.pdf

PDFSprawozdanie.pdf z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach za 2020 rok

PDFInformacja.pdf o stanie mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki w 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 0050.48.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.03.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.49.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.03.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.50.2021 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.04.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.51.2021 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.53.2021 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.04.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.54.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.56.2021 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.04.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.57.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.58.2021 .pdf  Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.04.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.59.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.60.2021 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.04.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.61.2021 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDF1.0 Zarzadzenie Nr 0050.62.2021 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierzawy.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.04.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w uyżyczenie.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.62.20201.pdf Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia 0050.62.2021

PDFZarządzenie Nr 0050.63.2021 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.04.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.64.2021 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.67.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.05.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.68.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.05.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.69.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.05.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.70.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.05.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDF1.0 Zarzadzenie nr 0050.72.2020 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.05.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

PDF1.1 Zał. do Zarzadzenia Wójta Gminy Nr 0050.72.2021.pdf Wykaz niueruchomości przeznaczonej do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.73.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.05.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.75.2021 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.05.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.76.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.05.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.80.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.06.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.82.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.06.2021 roku w sprawie zmian w  planie wydatków  na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.83.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.06.2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków  na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.84.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.06.2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki

PDFZarządzenie nr 0050.85.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.06.2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciowakrzu

PDFZarządzenie Nr 0050.86A.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.07.2021 roku w sprawie wprowadzenia taryfy opłat za przejazdy komunikacją regularną na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych na liniach wykonujących regularny przewóz osób na terenie gminy Pawłowiczki

PDFZarządzenie Nr 0050.87.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.07.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki   na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.88.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.07.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.89.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.07.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.90.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.07.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki    na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.91.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.07.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.92.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.07.2021 roku w sprawie zmiany  budżetu Gminy Pawłowczki na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.93.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.07.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDF1.0 Zarzadzenie nr 0050.95.2021 r.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.07.2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

PDF1.1 Zał.nr 1 do Zarzadzenia nr 0050.95.2021r.pdf Wkaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.96.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.07.2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków  na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.99.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.07.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.100.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.07.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDF1.0 Zarzadzenie Nr 0050.101.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.08.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.101.2021.pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

PDF1.0 Zarzadzenie Nr 0050.102.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.08.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.102.2021.pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

PDFZarządzenie Nr 0050.103.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.08.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy  na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.104.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.08.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.105.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.08.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.106.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.08.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDF1.0 Zarzadzenie Nr 0050.107.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.08.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.107.2021.pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

PDFZarządzenie Nr 0050.109.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.08.2021 roku w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za pierwsze półrocze 2021 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowegosamorządowej instytucji kultury. 

PDFZałącznik Nr 1 .pdf Informacja z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za I półrocze 2021 roku

PDFTABELA 1X.pdf  Dochody budżetu Gminy Pawłowiczki za I połrocze 2021 roku 

PDFTABELA 1aX.pdf Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pawłowiczki za I półrocze 2021 roku

PDFTABELA 2X.pdf Wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki za I półrocze 2021 roku

PDFZałącznik Nr 2.pdf Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

PDFWPF 2021 r..pdf Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2     

PDFWykaz przedsięwzięć.pdfTabela Nr 2 do Załącznika Nr 2         

PDFZałącznik Nr 3.pdf Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach za I półrocze 2021 roku

PDFZarządzenie 0050.112.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.09.2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.156.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia  5 listopada 2019 r. w sprawie podwyżki czynszu dla lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Pawłowiczki

PDF1.0 Zarzadzenie nr 0050.113.2020.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.09.2021 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz udziałem we współwłasności wspólnych części budynku i w prawie własności gruntu, w Maciowakrzu przy ul. Spółdzielczej 2/3 stanowiącego własność Gminy Pawłowiczki.       

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia.pdf Załacznik Nr 1 Ogłoszenie o przetargu          

PDFZarządzenie Nr 0050.116.2021..pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.09.2021 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania rady sołeckiej  oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w sołectwie Dobrosławice