Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2021r.

PDFZarządzenie Nr 0050.1.2021.pdf (891,30KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.01.2021 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.2.2021.pdf (124,02KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.01.2021 roku w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.7.2021.pdf (118,16KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.01.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.8.2021.pdf (120,81KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.01.2021 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.10.2021.pdf (272,19KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.01.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.10.20201.pdf (274,68KB) - wykaz nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 0050.11.2021.pdf (432,12KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.01.2021 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 7 marca 2021 r.

PDFZarządzenie nr 0050.12.2021.pdf (511,08KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.01.2021 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na 2021 rok

PDFZarzadzenie nr 0050.13.2021.pdf (388,05KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.01.2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie Nr 0050.16.2021.pdf (288,93KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.01.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.17.2021.pdf (129,56KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.01.2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

PDFZarządzenie Nr 0050.18.2021.pdf (273,41KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.01.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
PDFZałacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.18.2021.pdf (277,52KB) - wykaz nieruchomości

PDFZarządzenie nr 0050.19.2021.pdf (200,23KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.01.2021 roku w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pawłowiczki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

PDFZarządzenie Nr 0050.21.2021.pdf (140,41KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.02.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.22.2021.pdf (179,25KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.02.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2021 rok 

PDFZarządzenie Nr 0050.23.2021.pdf (526,09KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.02.2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.24.2021.pdf (123,13KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.02.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.25.2021.pdf (122,89KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.02.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok 

PDFZarządzenie Nr 0050.26.2021.pdf (201,22KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.02.2021 roku w sprawie zmian w  planie wydatków  na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.28.2021.pdf (141,73KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.02.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.29.2021.pdf (178,37KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.02.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie nr 0050.31.2021.pdf (278,23KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia10.02.2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.31.2021.pdf (274,61KB) - wykaz lokalu

PDFZarządzenie Nr 0050.32.2021.pdf (118,82KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.02.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.33.2021.pdf (118,39KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.02.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2021.pdf (136,81KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.02.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.36.2021..pdf (163,04KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.02.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.41.2021.pdf (123,00KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.03.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.42.2021.pdf (123,21KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.03.2021 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.43.2021.pdf (2,05MB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.03.2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach.

PDFZarządzenie Nr 0050.44.2021.pdf (126,62KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.03.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.45.2021.pdf (129,15KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.03.2021 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.46.2021.pdf (285,10KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.03.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków oraz dotacji w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie 0050.47.2021.pdf (104,35KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.03.2021 roku w sprawie rocznego sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2020 rok

Sprawozdanie  z wykonania budżetu PDFZałącznik nr 1 OBJAŚNIENIA.pdf (414,38KB) do Zrządzenia Nr 0050.47.2021

Załącznik Nr 1  PDFTabela 1 dochody.pdf (362,40KB)

Załącznik Nr 1a PDFTabela 1a dochody.pdf (266,79KB)

Załącznik Nr 2 PDFTabela 2 wydatki.pdf (522,48KB)

Załącznik Nr 3 PDFTabela 3 przychody.pdf (122,91KB)

Załącznik Nr 4 PDFTabela 4 dotacje zlec.pdf (257,16KB)

Załącznik Nr 5 PDFTabela 5 dotacje zlec.pdf (186,98KB)

Załącznik Nr 6 PDFTabela 6 dotacje.pdf (134,89KB)

Załącznik Nr 7 PDFTabela 7 fundusz sołecki.pdf (357,75KB)

Załącznik Nr 8 PDFTabela 8 wykaz inwestycji.pdf (412,46KB)

PDFSprawozdanie.pdf (148,99KB) z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach za 2020 rok

PDFInformacja.pdf (147,53KB) o stanie mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki w 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 0050.48.2021.pdf (134,32KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.03.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.49.2021.pdf (128,83KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.03.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.50.2021.pdf (115,58KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.04.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.51.2021.pdf (120,65KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.53.2021.pdf (131,83KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.04.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.54.2021.pdf (135,32KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.56.2021.pdf (211,60KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.04.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.57.2021.pdf (215,17KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.58.2021.pdf (123,90KB)  Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.04.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.59.2021.pdf (148,77KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.60.2021.pdf (125,98KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.04.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.61.2021.pdf (165,84KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDF1.0 Zarzadzenie Nr 0050.62.2021 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierzawy.pdf (272,75KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.04.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w uyżyczenie.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.62.20201.pdf (279,38KB) Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia 0050.62.2021

PDFZarządzenie Nr 0050.63.2021.pdf (126,34KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.04.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.64.2021.pdf (166,17KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.67.2021.pdf (115,17KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.05.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.68.2021.pdf (120,19KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.05.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.69.2021.pdf (117,78KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.05.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.70.2021.pdf (119,98KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.05.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDF1.0 Zarzadzenie nr 0050.72.2020.pdf (272,38KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.05.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

PDF1.1 Zał. do Zarzadzenia Wójta Gminy Nr 0050.72.2021.pdf (287,12KB) Wykaz niueruchomości przeznaczonej do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.73.2021.pdf (325,03KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.05.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.75.2021.pdf (117,09KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.05.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.76.2021.pdf (120,16KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.05.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.80.2021.pdf (329,69KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.06.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.82.2021.pdf (162,59KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.06.2021 roku w sprawie zmian w  planie wydatków  na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.83.2021.pdf (197,62KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.06.2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków  na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.84.2021.pdf (2,13MB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.06.2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki

PDFZarządzenie nr 0050.85.2021.pdf (442,71KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.06.2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciowakrzu

PDFZarządzenie Nr 0050.86A.2021.pdf (452,97KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.07.2021 roku w sprawie wprowadzenia taryfy opłat za przejazdy komunikacją regularną na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych na liniach wykonujących regularny przewóz osób na terenie gminy Pawłowiczki

PDFZarządzenie Nr 0050.87.2021.pdf (117,28KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.07.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki   na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.88.2021.pdf (119,51KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.07.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.89.2021.pdf (138,79KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.07.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.90.2021.pdf (119,71KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.07.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki    na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.91.2021.pdf (128,18KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.07.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.92.2021.pdf (152,42KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.07.2021 roku w sprawie zmiany  budżetu Gminy Pawłowczki na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.93.2021.pdf (251,87KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.07.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDF1.0 Zarzadzenie nr 0050.95.2021 r.pdf (276,61KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.07.2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

PDF1.1 Zał.nr 1 do Zarzadzenia nr 0050.95.2021r.pdf (287,64KB) Wkaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.96.2021.pdf (144,05KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.07.2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków  na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.99.2021.pdf (123,05KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.07.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.100.2021.pdf (126,50KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.07.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDF1.0 Zarzadzenie Nr 0050.101.2021.pdf (272,59KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.08.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.101.2021.pdf (274,61KB) Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

PDF1.0 Zarzadzenie Nr 0050.102.2021.pdf (272,30KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.08.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.102.2021.pdf (281,02KB) Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

PDFZarządzenie Nr 0050.103.2021.pdf (133,86KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.08.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy  na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.104.2021.pdf (180,93KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.08.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.105.2021.pdf (118,61KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.08.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.106.2021.pdf (123,75KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.08.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDF1.0 Zarzadzenie Nr 0050.107.2021.pdf (272,41KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.08.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.107.2021.pdf (272,91KB) Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

PDFZarządzenie Nr 0050.109.2021.pdf (105,67KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.08.2021 roku w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za pierwsze półrocze 2021 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowegosamorządowej instytucji kultury. 

PDFZałącznik Nr 1.pdf (431,98KB) Informacja z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za I półrocze 2021 roku

PDFTABELA 1X.pdf (290,13KB)  Dochody budżetu Gminy Pawłowiczki za I połrocze 2021 roku 

PDFTABELA 1aX.pdf (192,72KB) Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pawłowiczki za I półrocze 2021 roku

PDFTABELA 2X.pdf (424,84KB) Wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki za I półrocze 2021 roku

PDFZałącznik Nr 2.pdf (109,27KB) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

PDFWPF 2021 r..pdf (3,00MB) Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2     

PDFWykaz przedsięwzięć.pdf (150,00KB)Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 2         

PDFZałącznik Nr 3.pdf (218,63KB) Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach za I półrocze 2021 roku

PDFZarządzenie 0050.112.2021.pdf (273,06KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.09.2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.156.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia  5 listopada 2019 r. w sprawie podwyżki czynszu dla lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Pawłowiczki

PDF1.0 Zarzadzenie nr 0050.113.2020.pdf (277,43KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.09.2021 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz udziałem we współwłasności wspólnych części budynku i w prawie własności gruntu, w Maciowakrzu przy ul. Spółdzielczej 2/3 stanowiącego własność Gminy Pawłowiczki.       

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia.pdf (312,35KB) Załacznik Nr 1 Ogłoszenie o przetargu          

PDFZarządzenie Nr 0050.116.2021..pdf (380,15KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.09.2021 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania rady sołeckiej  oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w sołectwie Dobrosławice    

PDFZarządzenie Nr 0050.117.2021..pdf (317,79KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.09.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu i w budżecie na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.118.2021.pdf (115,03KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.09.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.119.2021.pdf (120,69KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.09.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.120.2021.pdf (119,31KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.09.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.121.2021.pdf (127,98KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.09.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.122.2021.pdf (118,93KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.09.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.123.2021.pdf (120,90KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.09.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.124 .2021.pdf (124,40KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.09.2021 roku w sprawie zmiany  budżetu Gminy Pawłowczki na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.125.2021.pdf (127,58KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.09.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.126 .2021.pdf (120,32KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.09.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.127 .2021.pdf (121,99KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.09.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.128.2021.pdf (138,73KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.09.2021 roku w sprawie zmiany  budżetu Gminy Pawłowczki na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.129.2021.pdf (206,36KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.09.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.130.2021.pdf (147,63KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.09.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.131.2021.pdf (177,44KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.09.2021 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.132.2021.pdf (134,49KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.09.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowczki na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.133.2021.pdf (216,11KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.09.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.134.2021.pdf (151,33KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.09.2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków na  2021 rok.

PDFZarzadzenie nr 0050.136.2021.pdf (280,05KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.10.2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  

PDFZał. nr 1do Zarzadzenia nr 0050.136.2021.pdf (276,86KB) Wykaz nieruchomości do sprzedaży           

PDFZał. nr 1do Zarzadzenia nr 0050.137.2021.pdf (277,41KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.10.2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     

 PDFZał. nr 1do Zarzadzenia nr 0050.137.2021.pdf (277,41KB) Wykaz nieruchomości do sprzedaży         

PDFZarządzenie nr 0050.138.2021.pdf (275,10KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.10.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym

PDF1.1 Zał. do Zarzadzenia Wójta Gminy Nr 0050.138.2021.pdf (287,38KB) Wykaz nieruchomości do zbycia

PDFZarządzenie Nr 0050.139.2021.pdf (119,87KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.10.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.140.2021.pdf (128,57KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.10.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą  w budżecie  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.141.2021.pdf (124,88KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.10.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.142 .2021.pdf (126,27KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.10.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą  w budżecie  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.143.2021.pdf (176,36KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.10.2021 roku w sprawie zmian w  planie wydatków na 2021 rok.

PDF2. Ząrzadzenie nr 0050.144.2021.pdf (275,94KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.10.2021 roku w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności działki nr 895/1 obręb Gościęcin na rzecz Gminy Pawłowiczki 

PDFZarządzenie Nr 0050.145.2021.pdf (136,79KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.10.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.146.2021.pdf (136,67KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.10.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.147.2021.pdf (125,70KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.10.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.148.2021.pdf (168,41KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.10.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.149.2021.pdf (125,80KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.10.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.150.2021.pdf (166,23KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.10.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.151.2021.pdf (124,36KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.10.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.152.2021.pdf (166,05KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.10.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku ze zmianą  budżetu  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.153.2021.pdf (126,20KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.10.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.154.2021.pdf (172,66KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.10.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą  w budżecie  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.155.2021.pdf (120,29KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.10.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.156.2021.pdf (129,31KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.10.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą  w budżecie  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.157.2021.pdf (118,97KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.10.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.158.2021.pdf (120,71KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.10.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą  w budżecie  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.159.2021.pdf (128,81KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.10.2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.160.2021.pdf (247,73KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.10.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu i w budżecie  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.161.2021.pdf (118,63KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.10.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.162.2021.pdf (120,12KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.10.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą  w budżecie  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.163.2021.pdf (123,67KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.11.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.164.2021.pdf (123,79KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.11.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą  w budżecie  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.165.2021.pdf (127,04KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.11.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.165.2021.pdf (127,04KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.11.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą  w budżecie  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.167.2021.pdf (1,11MB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.11.2021 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFMateriały informacyjne-zobowiązania gminy.pdf (105,25KB) Zestawienie zobowiązań finansowych gminy wg stanu na koniec 2021 roku

PDFMateriały informacyjne- osoby prawne.pdf (156,14KB) Zestawienia stanowiące podstawę naliczania podatku wg stanu na 30 września 2021 roku wg osób prawnych

PDFMateriały informacyjne- osoby fizyczne.pdf (162,02KB) Zestawienia stanowiące podstawę naliczania podatku wg stanu na 30 września 2021 roku wg osób fizycznych.

PDFZarządzenie Nr 0050.168.2021.pdf (12,25MB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.11.2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.

PDFZarządzenie Nr 0050.169.2021.pdf (124,92KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.11.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.170.2021.pdf (127,96KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.11.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu na  2021 rok.

PDF1.0 Zarzadzenie Nr 0050.171.2021.pdf (272,64KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.11.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.171.2021z dn.15.11.2021.pdf (276,77KB) Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.  

PDFZarządzenie Nr 0050.172.2021.pdf (195,39KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.11.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.173.2021.pdf (374,41KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.11.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.174.2021.pdf (191,28KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.11.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu i w budżecie   na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.175.2021.pdf (172,54KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.11.2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.177.2021.pdf (126,66KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.11.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.178.2021.pdf (147,35KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.11.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą  w budżecie  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.179.2021.pdf (130,97KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.11.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.180.2021.pdf (133,55KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.11.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.181.2021.pdf (124,28KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.12.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.182.2021.pdf (127,75KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.12.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.183.2021.pdf (138,80KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.12.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.184.2021.pdf (150,67KB)  Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.12.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą  w budżecie  na  2021 rok.

PDF1.0 Zarzadzenie Nr 0050.185.2021.pdf (273,42KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.12.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.185.2021.pdf (292,05KB) Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.  

PDFZarządzenie Nr 0050.186.2021.pdf (330,82KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.12.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu i w budżecie  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.188.2021.pdf (309,83KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.12.2021 w sprawie organizacji i funkcjonowania elementów systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Pawłowiczki. 

Wójta Gminy w Pawłowiczkach z dnia 13.12.2021 w sprawie organizacji i funkcjonowania elementów systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Pawłowiczki. 

PDFZarządzenie Nr 0050.189.2021.pdf (306,97KB) Wójta Gminy z dnia 13.12.2021 w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Pawłowiczki. 

PDFZarządzenie Nr 0050.190.2021.pdf (140,36KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.12.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.191.2021.pdf (153,69KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.12.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą  w budżecie  na  2021 rok.

PDFZarządzenie nr 0050.192.2021.pdf (125,21KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.12.2021 roku w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

PDFZarządzenie Nr 0050.193.2021.pdf (152,92KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.12.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.194.2021.pdf (269,08KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.12.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą  w budżecie  na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.195.2021.pdf (552,30KB) Wójta Gminy w Pawłowiczkach z dnia 22.12.2021 w sprawie przygotowania dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Pawłowiczki. 

PDFZarządzenie Nr 0050.197.2021.pdf (144,68KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.12.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.198.2021.pdf (200,90KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.12.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu   na  2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.199.2021.pdf (114,94KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.12.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.200.2021.pdf (118,95KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.12.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą  w budżecie  na  2021 rok.