Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty prawa miejscowego z 2021 roku

PDFUchwała XX/138/21 z dnia 28.01.2021r.pdf w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

PDFUchwala XX/139/21 z dnia 28.01.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała XX/142/21 z dnia 28.01.2021r.pdf w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowiczki przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała nr XXI/150/21 z dnia 18.03.2021r.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

PDFUchwała nr XXI/151/21 z dnia 18.03.2021r.pdf w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021

PDFUchwała nr XXII/155/21 z dnia 27.05.2021r.pdf w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021r.

PDFUchwała nr XXIII/158/21 z dnia 10.06.2021r.pdf w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Pawłowiczki

PDFUchwała nr XXIII/159/21 z dnia 10.06.2021r.pdf w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

PDFUchwała nr XXIII/160/21 z dnia 10.06.2021r.pdf w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

PDFUchwała nr XXIII/161/21 z dnia 10.06.2021r.pdf w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego

PDFUchwała XXIV-165-21 z dnia 24.06.2021.pdf w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała XXIV/167/21 z dnia 24.06.2021.pdf w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego

PDFUchwała XXV-169-21 z 7.07.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała nr XXVII/177/21 z dnia 15.09.21.pdf uchylenia uchwały nr 90/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego określającego sumy dodatków mieszkaniowych stanowiących podstawę do ustalania wysokości dodatków wraz z ryczałtem na zakup opału