Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty prawa miejscowego z 2021 roku

PDFUchwała XX/138/21 z dnia 28.01.2021r.pdf (282,49KB) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

PDFUchwala XX/139/21 z dnia 28.01.2021.pdf (280,01KB) w sprawie zmiany budżetu gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała XX/142/21 z dnia 28.01.2021r.pdf (216,29KB) w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowiczki przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała nr XXI/150/21 z dnia 18.03.2021r.pdf (203,56KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

PDFUchwała nr XXI/151/21 z dnia 18.03.2021r.pdf (142,95KB) w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021

PDFUchwała Nr XXX.197.21 z dnia 10.12.2021.pdf (331,81KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021r.

PDFUchwała nr XXIII/158/21 z dnia 10.06.2021r.pdf (272,97KB) w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Pawłowiczki

PDFUchwała nr XXIII/159/21 z dnia 10.06.2021r.pdf (215,85KB) w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

PDFUchwała nr XXIII/160/21 z dnia 10.06.2021r.pdf (198,92KB) w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

PDFUchwała nr XXIII/161/21 z dnia 10.06.2021r.pdf (234,08KB) w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego

PDFUchwała XXIV-165-21 z dnia 24.06.2021.pdf (471,62KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała XXIV/167/21 z dnia 24.06.2021.pdf (204,76KB) w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego

PDFUchwała XXV-169-21 z 7.07.2021.pdf (173,84KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała XXVII-177-21.09.15.pdf (82,72KB) uchylenia uchwały nr 90/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego określającego sumy dodatków mieszkaniowych stanowiących podstawę do ustalania wysokości dodatków wraz z ryczałtem na zakup opału

PDFUchwała XXVIII/186/21 z dnia 28.10.2021.pdf (120,71KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDFUchwała XXVIII/187/21 z dnia 28.10.2021.pdf (203,00KB) w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy”

PDFUchwała XXVIII/188/21 z dnia 28.10.2021.pdf (112,50KB) w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych

PDFUchwała XXIX/190/21 z dnia 25.11.2021.pdf (330,34KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFUchwała XXIX/192/21 z dnia 25.11.2021.pdf (181,32KB) ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunku wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

PDFUchwała XXIX/196/21 z dnia 25.11.2021.pdf (156,21KB) w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych gminy Pawłowiczki

PDFUchwała Nr XXX.197.21 z dnia 10.12.2021.pdf (331,81KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXXI.202.21 z dnia 28.12.2021.pdf (4,62MB) w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pawłowiczki na lata 2021 – 2024

PDFUchwała Nr XXXI.203.21 z dnia 28.12.2021.pdf (159,27KB) w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/188/21 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 października 2021 r. w spawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej

PDFUchwała XXXI.205.21 z dnia 28.12.2021.pdf (1,62MB) w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok