Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2022r.

PDFZarządzenie Nr 0050.1.2022.pdf (928,01KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.01.2022 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wyskokości dotacji na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.2.2022.pdf (116,17KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.01.2022 roku w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organiizacyjnych Gminy Pawłowiczki na 2022  rok. 

PDF1.0 Zarzadzenie Nr 0050.7.2022 z dn.17.01.2022 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierzawy.pdf (272,78KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.01.2022 roku w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i najmu.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.7.2022z dn.17.01.2022.pdf (282,70KB) Wykaz lokalu

PDFZarządzenie Nr 0050.9.2022.pdf (120,20KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.01.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.10.2022.pdf (133,03KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.01.2022 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.13.2022.pdf (264,85KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.01.2022 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS).

PDFZarządzenie Nr 0050.14.2022.pdf (198,44KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.01.2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.15.2022.pdf (125,51KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.01.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.16.2022.pdf (168,68KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.01.2022 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie 0050.20.2022.pdf (372,71KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.02.2022 roku w sprawie  zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Trawniki

PDFZarządzenie Nr 0050.21.2022.pdf (120,22KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.02.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.22.2022.pdf (122,88KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.02.2022 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.23.2022.pdf (301,81KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.02.2022 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2022 rok.

PDF1.0 Zarzadzenie Nr 0050.25.2022.pdf (274,13KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.03.2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, najmu i oddania w użyczenie.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.25.2022.pdf (295,54KB) Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości

PDF1.0 Zarzadzenie nr 0050.27.2022.pdf (273,02KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

PDF1.1 Zał.nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.27.2022.pdf (289,25KB) Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości

PDF1.0 Zarzadzenie nr 0050.28.2022.pdf (275,31KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, składającej się z działek 207/1 i 207/2 obręb Milice, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDF1.1 Zał.nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.28.2022.pdf (290,41KB) Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 0050.30.2022.pdf (171,73KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.03.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022

PDFZarządzenie Nr 0050.31.2022.pdf (278,14KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.03.2022 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDF1.0 Zarzadzenie Nr 0050.32.2022.pdf (273,26KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.03.2022 roku w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do o ddania w użyczenie.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.32.2022z dn.16.03.2022.pdf (275,36KB) Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2022.pdf (118,17KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.03.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022

PDFZarządzenie Nr 0050.36.2022.pdf (123,53KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.03.2022 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.37.2022.pdf (126,94KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.03.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022

PDFZarządzenie Nr 0050.38.2022.pdf (172,40KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.03.2022 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą   budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.40.2022.pdf (118,50KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.03.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022

PDFZarządzenie Nr 0050.41.2022.pdf (123,01KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.03.2022 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.42.2022 z dn. 24.03.2022 r-sig.pdf (2,20MB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.03.2022 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2021 rok.

PDFInformacja o stanie mienia 2021 r..pdf (143,19KB) Załącznik  Informacja o stanie mienia za 2021 rok

PDFSprawozdanie 2021 Inst. kultury.pdf (149,04KB) Załącznik Sprawozdanie za 2021 rok.

PDF1.0 Zarzadzenie nr 0050.44.2022.pdf (279,04KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.03.2022 roku w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

PDF1.1 Zał. nr 1do Zarzadzenia nr 0050.44.2022.pdf (275,67KB) Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości

PDF1. Zarządzenie nr 0050.45.2022.pdf (276,44KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości , składającej się z działek nr 207/1 i 207/2 obręb Milice przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDF1.1 Zał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.45.2022.pdf (307,74KB) Załącznik Nr 1 Ogłoszenie o przetargu

PDF1. Zarządzenie nr 0050.46.2022.pdf (277,91KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieogran iczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki nr 659/1 obręb Ucieszków przeznaczonej dosprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDF1.1 Zał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.46.2022.pdf (307,01KB) Załącznik Nr 1 Ogłoszenie o przetargu

PDFZarządzenie Nr 0050.48.2022.pdf (215,39KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.03.2022 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.49.2022.pdf (123,90KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.03.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.50.2022.pdf (127,80KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.03.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.51.2022.pdf (123,69KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.04.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.52.2022.pdf (140,66KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.04.2022 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.54.2022.pdf (195,38KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.04.2022 roku  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach.

PDFBilans.pdf (86,51KB) Bilans

PDFRachunek zysków i strat.pdf (76,48KB) Rachunek zysków i strat.

PDFInformacja dodatkowa.pdf (154,05KB) Informacja dodaktowa do bilansu i rachunku zysków i strat .

PDFZarządzenie Nr 00505.55.2022.pdf (593,84KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.04.2022 roku  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciowakrzu.

PDFZarządzenie Nr 0050.56.2022.pdf (595,53KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.04.2022 roku  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gościęcinie.

PDFZarządzenie Nr 0050.57.2022.pdf (596,10KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.04.2022 roku  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jakubowicach.

PDFZarządzenie Nr 0050.58.2022.pdf (595,32KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.04.2022 roku  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostrożnicy.

PDFZarządzenie Nr 0050.59.2022.pdf (135,18KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.04.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.60.2022.pdf (226,49KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.04.2022 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie nr 0050.62.2022.pdf (126,32KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.05.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.63.2022.pdf (171,22KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.05.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.69.2022.pdf (117,21KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.05.2022 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.     

PDFZarządzenie Nr 0050.70.2022.pdf (131,98KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.05.2022 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2022 rok.

PDF1.0 Zarządzenie nr 0050.71.2022.pdf (271,59KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.05.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 1139 obręb Pawłowiczki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDF1.1 Zał. do Zarządzenia Nr 0050.71.2022.pdf (285,22KB) Wykaz nieruchomości

PDF2.0 Zarządzenie nr 0050.72.2022.pdf (270,83KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.05.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 1140 obręb Pawłowiczki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDF2.1 Zał. do Zarządzenia Nr 0050.72.2022.pdf (284,48KB) Wykaz nieruchomości

PDF3.0 Zarządzenie nr 0050.73.2022.pdf (271,47KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.05.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 1141 obręb Pawłowiczki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDF3.1 Zał. do Zarządzenia Nr 0050.73.2022.pdf (284,81KB) Wykaz nieruchomości

PDF4.0 Zarządzenie nr 0050.74.2022 z dn. 18.05.2022.pdf (270,82KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.05.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 1142 obręb Pawłowiczki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDF4.1 Zał. do Zarządzenia Nr 0050.74.2022.pdf (285,06KB) Wykaz nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 0050.78.2022.pdf (127,18KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.05.2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.79.2022.pdf (272,43KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.05.2022 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.80.2022.pdf (132,64KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.06.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.81.2022.pdf (171,40KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.06.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2022 rok.

PDF1.0 Zarządzenie nr 0050.83.2022.pdf (275,82KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.06.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży udziału wynoszącego 18/96 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka 239/1 położona na terenie wsi Ucieszków.

PDF1.1 Zał.nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.83.2022.pdf (290,65KB) Wykaz nieruchomości

PDF1.0 Zarządzenie Nr 0050.84.2022.pdf (274,72KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.06.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i najmu

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.84.2022.pdf (288,89KB) Wykaz nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 0050.85.2022.pdf (227,66KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.06.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.86.2022.pdf (122,12KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.06.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.87.2022.pdf (127,33KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.06.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.90.2022.pdf (129,34KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.06.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.91.2022.pdf (168,87KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.06.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.93.2022.pdf (4,11MB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.06.2022 roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki 

PDFZarządzenie Nr 0050.94.2022.pdf (134,51KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.07.2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków  na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.95.2022.pdf (137,89KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.07.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.96.2022.pdf (130,58KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.07.2022 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.97.2022.pdf (276,98KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.07.2022 roku w sprawie: ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 1139 obręb Pawłowiczki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDFZał. do zarządzenia 0050.97.2022.pdf (304,99KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.98.2022.pdf (277,69KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.07.2022 roku w sprawie: ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 1140 obręb Pawłowiczki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDFZał. do zarządzenia 0050.98.2022.pdf (304,86KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.99.2022.pdf (277,09KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.07.2022 roku w sprawie: ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 1141 obręb Pawłowiczki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. 

PDFZał. do zarządzenia 0050.99.2022.pdf (305,06KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.100.2022.pdf (276,56KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.07.2022 roku w sprawie: ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 1142 obręb Pawłowiczki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. 

PDF1.1 Załącznik do I ustnego przetargu nieograniczonego, działka nr 1142 - Pawłowiczki.pdf (304,88KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.102.2022.pdf (352,74KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.07.2022 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2024.

PDFZarządzenie Nr 0050.103.2022.pdf (273,14KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.07.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

PDFZał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.103.2022.pdf (277,37KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.104.2022.pdf (133,17KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.07.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.105.2022.pdf (120,02KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.07.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w  budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.106.2022.pdf (249,85KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.07.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.107.2022.pdf (240,70KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.07.2022 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.110.2022.pdf (113,56KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.08.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.111.2022.pdf (297,76KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.08.2022 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.112.2022.pdf (117,12KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.08.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.113.2022.pdf (177,84KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.08.2022 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.116.2022.pdf (313,93KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.08.2022 roku w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za pierwsze półrocze 2022 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury.     

PDFZałącznik Nr 1 do Zarżądzenia Nr 0050.116.2022.pdf (1 002,83KB) Złącznik Nr 1     

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.116.2022.pdf (108,49KB) Złącznik Nr 2   

PDFWPF 2022 r..pdf (3,07MB) Informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedssięwzięć 

PDFWykaz przedsięwzięć - 2022 pdf.pdf (151,67KB) Wykaz przedsięwzięć 

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.116.2022.pdf (218,40KB) Złącznik Nr 3 

PDFZarządzenie Nr 0050.117.2022.pdf (133,59KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.08.2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.118.2022.pdf (194,36KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.08.2022 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.120.2022.pdf (121,50KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.08.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.121.2022.pdf (142,43KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.08.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w  budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie nr 0050.130.2022.pdf (118,14KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.09.2022 roku  w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.131.2022.pdf (120,71KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.09.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w  budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.136.2022.pdf (252,57KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.09.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków    w związku z zmianą budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.139.2022.pdf (127,28KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.09.2022 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.140.2022.pdf (164,65KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.09.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie nr 0050.143.2022.pdf (142,22KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.09.2022 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.144.2022.pdf (205,55KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.09.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.145.2022.pdf (138,87KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.09.2022 roku  w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok.

PDFZarządzenie nr 0050.147.2022.pdf (116,26KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.10.2022 roku  w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.148.2022.pdf (126,18KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.10.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w  budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie nr 0050.150.2022.pdf (128,12KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.10.2022 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.151.2022.pdf (163,66KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.10.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.155.2022.pdf (297,51KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.10.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.157.2022.pdf (131,31KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.10.2022 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.158.2022.pdf (200,18KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.10.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.161.2022.pdf (125,61KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.11.2022 roku  w sprawie zmian w planie  wydatków Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.162.2022.pdf (118,72KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.11.2022 roku  w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.163.2022.pdf (155,31KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.11.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.164.2022.pdf (111,25KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.11.2022 roku  w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.165.2022.pdf (117,77KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.11.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.166.2022.pdf (1,25MB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.11.2022 roku  w sprawie projektu budżetu Gminy pawłowiczki na 2022 rok.

PDFMateriały informacyjne do projektu budżetu na 2023 rok.pdf (695,84KB) Materiały do Zarządzenia Nr 0050.166.2022

PDFZarządzenie Nr 0050.167.2022.pdf (12,43MB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.11.2022 roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki

PDFZarządzenie Nr 0050.168.2022.pdf (118,62KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.11.2022 roku  w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.169.2022.pdf (131,19KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.11.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.170.2022.pdf (275,01KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.11.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu i dzierżawy na okres powyżej 3 lat.

PDFZał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.170.2022.pdf (324,50KB)

PDFZarzadzenie Nr 0050.171.2022.pdf (274,59KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.11.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i najmu na okres do 3 lat.

PDFZał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.171.2022.pdf (296,30KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.174.2022.pdf (153,01KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.11.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.177.2022.pdf (147,02KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.11.2022 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.178.2022.pdf (125,61KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.11.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.180.2022.pdf (116,04KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.11.2022 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.181.2022.pdf (124,19KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.11.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.183.2022.pdf (110,96KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.11.2022 roku  w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.184.2022.pdf (130,43KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.11.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.186.2022.pdf (128,63KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.11.2022 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki.

PDFZarządzenie Nr 0050.187.2022.pdf (168,46KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.11.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.189.2022.pdf (116,30KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.12.2022 roku  w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.190.2022.pdf (121,71KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.12.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą  w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.191.2022.pdf (110,48KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.12.2022 roku  w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.192.2022.pdf (116,42KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.12.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą  w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.195.2022.pdf (38,99KB) Wójta Gminy z dnia 2 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

PDFZarządzenie Nr 0050.198.2022.pdf (115,03KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.12.2022 roku  w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.199.2022.pdf (120,50KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.12.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą  w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.200.2022.pdf (180,18KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.12.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie nr 0050.202.2022.pdf (377,28KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12 grudnia 2022r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających  sołtysa w sołectwie Kózki

PDFZarządzenie Nr 0050.203.2022.pdf (116,85KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.12.2022 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.204.2022.pdf (145,87KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.12.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.205.2022.pdf (147,28KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.12.2022 roku  w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.206.2022.pdf (255,43KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.12.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą  w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.207.2022.pdf (121,93KB)  Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.12.2022 roku  w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.208.2022.pdf (130,23KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.12.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą  w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.209.2022.pdf (122,60KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.12.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.210.2022.pdf (111,56KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.12.2022 roku  w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.211.2022.pdf (117,11KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.12.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą  w budżecie na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.213.2022.pdf (132,56KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.12.2022 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.214.2022.pdf (189,05KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.12.2022 roku  w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą  budżetu na 2022 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.216.2022 WPF.pdf (4,11MB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.12.2022 roku  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki