Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2022 roku

PDFUchwała XXXII.209.22 z dnia 24.02.2022.pdf (766,07KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XXXII.210.22 z dnia 24.02.2022.pdf (5,25MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XXXII.211.22 z dnia 24.02.2022.pdf (268,06KB) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XXXII.212.22 z dnia 24.02.2022.pdf (152,20KB) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XXXII.213.22 z dnia 24.02.2022.pdf (364,46KB)  w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2026.

PDFUchwała XXXII.214.22 z dnia 24.02.2022.pdf (299,88KB) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

PDFUchwała XXXII.215.22 z dnia 24.02.2022.pdf (206,15KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położnej w obrębie Ucieszków stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUchwała XXXII.216.22 z dnia 24.02.2022.pdf (158,60KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położnej w obrębie Milice stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUchwała XXXII.217.22 z dnia 24.02.2022.pdf (158,03KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Milice stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUchwała XXXII.218.22 z dnia 24.02.2022.pdf (210,53KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom.

PDFWyniki głosowań-24.02.2022.pdf (374,31KB)

PDFUchwała XXXIII.219.22 z dnia 30.03.2022.pdf (521,08KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XXXIII.220.22 z dnia 30.03.2022.pdf (4,43MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.
 
PDFUchwała XXXIII.221.22 z dnia 30.03.2022.pdf (265,21KB) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata  2022 – 2025.

PDFUchwała.XXXIII.222.22 z dnia 30.03.2022.pdf (239,29KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

PDFUchwała XXXIII.223.22 z dnia 30.03.2022.pdf (425,23KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1139 obręb Pawłowiczki stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUchwała XXXIII.224.22 z dnia 30.03.2022.pdf (608,45KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1140 obręb Pawłowiczki stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUchwała XXXIII.225.22 z dnia 30.03.2022.pdf (575,67KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1141 obręb Pawłowiczki stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUchwała XXXIII.226.22 z dnia 30.03.2022.pdf (1,77MB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1142 obręb Pawłowiczki stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUchwała XXXIII.227.22 z dnia 30.03.2022.pdf (158,58KB) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF.

PDFWyniki głosowań-sesja 30.03.2022.pdf (374,65KB)

PDFUchwała XXXIV.228.22 z dnia 30.05.2022.pdf (426,81KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XXXIV.229.22 z dnia 30.05.2022.pdf (4,55MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki. 

PDFUchwała XXXIV.230.22 z dnia 30.05.2022.pdf (158,48KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu.

PDFUchwała XXXIV.231.22 z dnia 30.05.2022.pdf (898,60KB) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu prowadzenia tego handlu.

PDFUchwała XXXIV.232.22 z dnia 30.05.2022.pdf (2,51MB) w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.

PDFUchwała XXXIV.233.22 z dnia 30.05.2022.pdf (207,81KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału wynoszącego 18/96 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działce nr 239/1 położonej na terenie wsi Ucieszków stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFWyniki głosowań- 30.05.2022.pdf (284,02KB)

PDFUchwała XXXV.234.22 z dnia 09.06.2022.pdf (158,52KB) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

PDFUchwała XXXV.235.22 z dnia 09.06.2022.pdf (410,65KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XXXV.236.22 z dnia 09.06.2022 r..pdf (4,37MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki. 
 
 
PDFUchwała XXXVI.237.22 z dnia 29.06.2022.pdf (153,71KB) w sprawie udzielenia wójtowi gminy Pawłowiczki wotum zaufania.
 
PDFUchwała XXXVI.238.22 z dnia 29.06.2022.pdf (156,80KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2021 rok.
 

PDFUchwała XXXVI.239.22 z dnia 29.06.2022.pdf (156,94KB) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XXXVI.240.22 z dnia 29.06.2022.pdf (435,66KB) w sprawie zaliczenia ulicy Słonecznej w Gościęcinie do kategorii dróg gminnych.

PDFUchwała XXXVI.241.22 z dnia 29.06.2022.pdf (645,61KB) w sprawie zaliczenia drogi w Pawłowiczkach do kategorii dróg gminnych.
 
PDFUchwała XXXVI.242.22 z dnia 29.06.2022.pdf (164,98KB) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pawłowiczki  nr I/3/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy Pawłowiczki, w kadencji 2018-2023r.
 
PDFUchwała XXXVI.243.22 z dnia 29.06.2022.pdf (161,02KB) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pawłowiczki nr XXXV/234/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
 
 
PDFUchwała XXXVII.244.22 z dnia 22.09.2022.pdf (603,33KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok
 
PDFUchwała XXXVII.245.22 z dnia 22.09.2022.pdf (4,45MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki
 
PDFUchwała XXXVII.246.22 z dnia 22.09.2022.pdf (208,45KB) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
 
PDFUchwała XXXVII.247.22 z dnia 22.09.2022.pdf (244,98KB)  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 
PDFUchwała XXXVII.248.22 z dnia 22.09.2022.pdf (211,06KB)  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pawłowiczki na rok szkolny 2022/2023
 
PDFUchwała XXXVII.249.22 z dnia 22.09.2022.pdf (223,77KB) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r.dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
 
PDFUchwała XXXVII.250.22 z dnia 22.09.2022.pdf (160,00KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Magnoliowej 9/1 w Pawłowiczkach stanowiącego własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00
 
 

PDFUchwała XXXVIII.251.22 z dnia 25.10.2022.pdf (672,09KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XXXVIII.252.22 z dnia 25.10.2022.pdf (167,23KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDFUchwała XXXVIII.253.22 z dnia 25.10.2022.pdf (210,71KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom.

PDFUchwała XXXVIII.254.22 z dnia 25.10.2022.pdf (278,88KB) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę i najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

PDFUchwała XXXVIII.255.22 z dnia 25.10.2022.pdf (256,29KB) w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Pawłowiczki  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

PDFWyniki głosowań-sesja 25.10.2022.pdf (279,49KB)

PDFUchwała XXXIX.256.22 z dnia 21.11.2022.pdf (241,66KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XXXIX.257.22 z dnia 21.11.2022.pdf (156,64KB) w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

PDFUchwała XXXIX.258.22 z dnia 21.11.2022.pdf (215,18KB) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Jakubowicach. 

PDFWyniki głosowań-sesja 21.11.2022.pdf (273,44KB)

PDFUchwała XL.259.22 z dnia 12.12.2022.pdf (246,56KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XL.260.22 z dnia 12.12.2022.pdf (229,87KB) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

PDFUchwała XL.261.22 z dnia 12.12.2022.pdf (184,06KB) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.

PDFUchwała XL.262.22 z dnia 12.12.2022.pdf (228,47KB) w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy".

PDFUchwała XL.263.22 z dnia 12.12.2022.pdf (227,60KB) w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Jakubowicach.

PDFUchwała XL.264.22 z dnia 12.12.2022.pdf (255,07KB) w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jakubowicach.

PDFUchwała XL.265.22 z dnia 12.12.2022.pdf (214,08KB) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczania zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców. 

PDFUchwała XL.266.22 z dnia 12.12.2022.pdf (210,67KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali sprzedawanych ich najemcom.

PDFUchwała XL.267.22 z dnia 12.12.2022.pdf (213,11KB) w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XL.268.22 z dnia 12.12.2022.pdf (157,85KB) w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/168/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej.

PDFWyniki głosowań-sesja 12.12.2022.pdf (289,19KB)

PDFUchwała XLI.269.22 z dnia 27.12.2022.pdf (761,85KB) w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok. 

PDFUchwała XLI.270.22 z dnia 27.12.2022.pdf (11,59MB) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki

PDFUchwała XLI.271.22 z dnia 27.12.2022.pdf (212,96KB) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczania zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców.

PDFUchwała XLI.272.22 z dnia 27.12.2022.pdf (265,40KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.