Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty prawa miejscowego z 2022 roku

PDFUchwała XXXII.209.22 z dnia 24.02.2022.pdf (766,07KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XXXII.211.22 z dnia 24.02.2022.pdf (268,06KB) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XXXII.212.22 z dnia 24.02.2022.pdf (152,20KB) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XXXII.213.22 z dnia 24.02.2022.pdf (364,46KB)  w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2026.

PDFUchwała XXXIII.219.22 z dnia 30.03.2022.pdf (521,08KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XXXIII.219.22 z dnia 30.03.2022.pdf (521,08KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

PDFUchwała XXXIV.228.22 z dnia 30.05.2022.pdf (426,81KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XXXIV.231.22 z dnia 30.05.2022.pdf (898,60KB) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu prowadzenia tego handlu.

PDFUchwała XXXIV.232.22 z dnia 30.05.2022.pdf (2,51MB) w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.

PDFUchwała XXXV.235.22 z dnia 09.06.2022.pdf (410,65KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XXXVI.240.22 z dnia 29.06.2022.pdf (435,66KB) w sprawie zaliczenia ulicy Słonecznej w Gościęcinie do kategorii dróg gminnych.

PDFUchwała XXXVI.241.22 z dnia 29.06.2022.pdf (645,61KB) w sprawie zaliczenia drogi w Pawłowiczkach do kategorii dróg gminnych.

PDFUchwała XXXVII.244.22 z dnia 22.09.2022.pdf (603,33KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XXXVII.246.22 z dnia 22.09.2022.pdf (208,45KB) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki.

PDFUchwała XXXVII.247.22 z dnia 22.09.2022.pdf (244,98KB) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

PDFUchwała XXXVII.248.22 z dnia 22.09.2022.pdf (211,06KB) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pawłowiczki na rok szkolny 2022/2023.

PDFUchwała XXXVIII.251.22 z dnia 25.10.2022.pdf (672,09KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XXXVIII.252.22 z dnia 25.10.2022.pdf (167,23KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDFUchwała XXXIX.256.22 z dnia 21.11.2022.pdf (241,66KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XL.259.22 z dnia 12.12.2022.pdf (246,56KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

PDFUchwała XL.260.22 z dnia 12.12.2022.pdf (229,87KB) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

PDFUchwała XL.261.22 z dnia 12.12.2022.pdf (184,06KB) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.

PDFUchwała XL.262.22 z dnia 12.12.2022.pdf (228,47KB) w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy".

PDFUchwała XL.265.22 z dnia 12.12.2022.pdf (214,08KB) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczania zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców. 

PDFUchwała XL.268.22 z dnia 12.12.2022.pdf (157,85KB) w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/168/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej.

PDFUchwała XLI.269.22 z dnia 27.12.2022.pdf (761,85KB) w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok. 

PDFUchwała XLI.271.22 z dnia 27.12.2022.pdf (212,96KB) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczania zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców.

PDFUchwała XLI.272.22 z dnia 27.12.2022.pdf (265,40KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.