Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI BORZYSŁAWICE

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00032399/01 z dnia 2022-01-24
Termin składania ofert: 2022-02-10 10:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/475770f6-1926-405c-a1db-975f24fd356f

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (114,81KB)

PDFSpecyfikacja warunków zamówienia.pdf (594,22KB)

PDFzalaczniki-1-7-do-swz (003).pdf (1,58MB)

PDFZałącznik do umowy Oświadczenie o zatrudnieniu (załącznik nr10).pdf (695,64KB)

PDFPrzedmiar_ks_Borzysławice.pdf (314,81KB)

PDFPT_Borzysławice_opis.pdf (1,43MB)

PDFPT_elektryczny_Borzysławice.pdf (11,48MB)

PDFRys_1_PT.pdf (367,71KB)

PDFRys_2_1_PT.pdf (388,91KB)

PDFRys_2_2_PT.pdf (272,63KB)

PDFRys_3_PT.pdf (241,40KB)

PDFRys_4_PT.pdf (242,32KB)

PDFRys_5_PT.pdf (267,38KB)

PDFRys_6_PT.pdf (309,14KB)

PDFRys_7_PT.pdf (286,96KB)

PDFRys_8_PT.pdf (313,71KB)

PDFRys_9_PT.pdf (548,29KB)

PDFRys_10_PT.pdf (194,39KB)

PDFRys_11_PT.pdf (85,46KB)

PDFRys_12_PT.pdf (114,31KB)

PDFRys_13_PT.pdf (101,83KB)

PDFRys_14_PT.pdf (116,90KB)

PDFRys_15_PT.pdf (113,24KB)

PDFRys_16_PT.pdf (111,42KB)

PDFRys_17_PT.pdf (137,86KB)

PDFRys_18_PT.pdf (103,70KB)

PDFST 00.00 - Wymagania ogólne.pdf (685,29KB)

PDFST 00.01 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne.pdf (941,00KB)

PDFST 00.02 - Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej.pdf (873,23KB)

PDFST 00.03 - Roboty drogowe.pdf (911,45KB)

PDFST 00.04 - Roboty Elektryczne.pdf (3,26MB)

PDFOpinia geotechniczna Borzysławice kanalizacja - załączniki.pdf (6,00MB)

PDFOpinia geotechniczna Borzysławice kanalizacja.pdf (1 009,87KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (71,11KB)

PDFZmiana treści SWZ.pdf (37,12KB)

PDFOdpowiedź na zapytanie do SWZ-sig.pdf (662,39KB)

PDFKwota przeznaczona na realizację zadania kanalizacja Borzysławice-sig.pdf (756,53KB)

PDFInformacje po otwarciu ofert-sig.pdf (761,50KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf (788,57KB)