Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

DODATEK WĘGLOWY

UWAGA! MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO!

 
Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?
Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, ul. Magnoliowa 3.
 
Jak złożyć dodatek?
Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 
Kiedy należy złożyć wniosek?
Wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.
 
Kiedy nastąpi wypłata dodatku?
Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
 
Kto może złożyć wniosek?
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
 

PDFWNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO.pdf (203,00KB)

DOCWniosek_o_dodatek_węglowy.doc (113,00KB)

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA - dodatek węglowy.pdf (604,68KB)

PDFRozporządzenie.pdf (937,73KB)

PDFUstawa o dodatku węglowym.pdf (291,07KB)

Przewiń do góryPrzewiń do góry