Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

SPRZEDAŻ KOŃCOWA WĘGLA

                      Szanowni mieszkańcy.


W gminie Pawłowiczki zakończono sprzedaż paliwa stałego ( węgla).  Dziękujemy za ogromne zainteresowanie i zakup.                                                                                                             
Wójt Gminy
Jerzy Treffon 

 

 

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego

Informuję, że Gmina Pawłowiczki od 10 maja 2023 r. będzie realizowała sprzedaż końcową paliwa stałego. 

Wnioski o zakup węgla należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2023 r. 

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży to:

Sortyment

Tonaż

Kostka

14,54

Orzech

23

Groszek II

21,78

Cena za tonę paliwa stałego w każdym sortymencie to 1 790,00 zł.

Uwaga: Wnioski o zakup rozpatrywane będą w kolejności ich wpłynięcia do urzędu aż do wyczerpania ilości paliwa przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Wnioski będą podlegały weryfikacji. Węgiel mogą kupić osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych.

Sprzedaż paliwa może odbywać się najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r.

PDFnowy wniosek - do lipca 2023.pdf (402,47KB)

                                                                         Wójt Gminy Pawłowiczki

                                                                              /-/ Jerzy Treffon

 

UWAGA!

Szanowni Mieszkańcy gminy Pawłowiczki,

wnioski o zakup paliwa stałego (węgla) można nadal składać

w Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach do 15 kwietnia 2023 roku.

 

Wójt Gminy Pawłowiczki informuje, że od dnia 3 stycznia 2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla na okres do 30.04.2023 r..

PDFWniosek- zakup węgla 2023 r.pdf (406,85KB)

Wniosek należy złożyć :

  • w sekretariacie Urzędu Gminy w Pawłowiczkach, ul. Plac Jedności Narodu 1, Pawłowiczki
  • za pomocą skrzynki ePUAP.  W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Druk wniosku można pobrać:

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

  1. Proponowane sortyment to:
  • orzech
  • groszek II
  • kostka

 /Węgiel nie będzie workowany/.

  1. Nowelizacja (1.12.2022 r.) Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w pierwszym okresie ( do 31.12.2022 r.) zapotrzebowania na następny okres ( od 1.01.2023 r.).

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na drugi okres ( tj. od 1.01.2023 r.)

  1. Gmina sprzedaje węgiel w ramach zakupu preferencyjnego w cenie 1790,00 zł za tonę.
  2. Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez  gospodarstwo domowe.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania jak w pierwszym okresie składania wniosków /Informacje poniżej/.


PDFZarządzenie Nr 0050.195.2022.pdf (38,99KB) Wójta Gminy z dnia 2 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego


UWAGA – ZMIANA WZORU WNIOSKU 2022r.

W związku z otrzymaną ofertą na sprzedaż węgla do wzoru wniosku wprowadza się sortyment KOSTKA.

PDFNOWY WZÓR WNIOSKU.pdf (406,90KB)

DOCXNOWY WZÓR WNIOSKU.docx (20,85KB)


Gmina Pawłowiczki  przystąpiła do dystrybucji węgla, zgodnie z założeniami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Mieszkańcy Gminy Pawłowiczki od środy tj. 16  listopada 2022 r. mogą składać wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Dystrybucja węgla zostanie powierzona jednej z firm działających na terenie Gminy Pawłowiczki, o czym będziemy informować.

Paliwo stałe będzie posiadało odpowiednie certyfikaty świadczące o jakości węgla.
Gmina Pawłowiczki nie ponosi odpowiedzialności za jakość sprzedawanego paliwa stałego.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

1.  Proponowane asortymenty to groszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany).

2.  Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego to 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

3.  Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto.

4.  Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez  gospodarstwo domowe.

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Pawłowiczki zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski na I transzę zakupu węgla można składać do 10 grudnia 2022r. 

Wnioski można złożyć: elektronicznie, osobiście w Urzędzie Gminy Pawłowiczki. 

Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku  (pod tekstem) lub w wersji papierowej - w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowiczkach.

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o terminie dokonania wpłaty.

Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie (fakturę), na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanym punkcie na terenie Gminy Pawłowiczki.

Uwaga!  

Urząd Gminy w Pawłowiczkach nie pokrywa kosztów ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy do gospodarstwa domowego.

PDFwzór wniosku.pdf (406,95KB)

DOCXwzór wniosku.docx (20,66KB)

Data publikacji: 16-11-2022 07:28
Przewiń do góryPrzewiń do góry