Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2023r.

PDFZarządzenie Nr 0050.1.2023.pdf (802,56KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.01.2023 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  oraz wysokości dotacji na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.2.2023.pdf (105,80KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.01.2023 roku w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.3.3023.pdf (116,45KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.01.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.4.2023.pdf (124,78KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.01.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.5.2023.pdf (1,13MB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.01.2023 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na rok szkolny 2023/2024

PDFKryteria rekrutacji do przedszkoli oddziałów przedszkolnych.pdf (244,69KB) Kryteria rekrutacji do przedszkoli

PDFKryteria rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej.pdf (238,58KB) Kryteria rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej

PDFZarządzenie Nr 0050.6.2023.pdf (112,95KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.01.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki.

PDFZarządzenie Nr 0050.7.2023.pdf (117,63KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.01.2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.8.2023.pdf (535,41KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.01.2023 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarzadzenie nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Pawłowiczki z dn. 24.01.2023.pdf (279,50KB)  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

PDFZał. nr 1do Zarzadzenia nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Pawłowiczki z dn. 24.01.2023 w spr. ogłoszenia wykazu.pdf (275,50KB)

PDFZarzadzenie Nr 0050.11.2023 z dn.24.01.2023.pdf (273,94KB) W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i oddania w użyczenie.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.11.2022z dn.24.01.2023.pdf (284,46KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.12.2023.pdf (170,31KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.01.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.14.2023.pdf (110,25KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.02.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki.

PDFZarządzenie Nr 0050.15.2023.pdf (116,36KB)  Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.02.2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.16.2023.pdf (117,95KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.02.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.17.2023.pdf (145,23KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.02.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.18.2023.pdf (186,49KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.02.2023 roku w sprawie zmian w wydatków  na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.19.2023.pdf (120,90KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.02.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.20.2023.pdf (125,58KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.02.2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.22.2023.pdf (163,66KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.02.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.25.2023.pdf (120,23KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.02.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.26.2023.pdf (147,48KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.02.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarzadzenie Nr 0050.28.2023 z dn.27.02.2023.pdf (276,64KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia  27.02.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruch. przeznaczonej do dzierżawy powyżej 3 lat.

PDFZałącznik do I ustnego przetargu nieograniczonego działka nr 1142 - Pawłowiczki.pdf (304,88KB)

PDFZarządzenie nr 0050.29.2023.pdf (277,28KB) Wójta Gminy Pawłowiczki o II ustnym przetargu nieograniczonym.

PDFZał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.29.2023 o II ustnym przetargu nieograniczonym.pdf (305,07KB)

PDFZarządzenie nr 0050.30.2023.pdf (277,03KB) Wójta Gminy Pawłowiczki o II ustnym przetargu nieograniczonym.

PDFZał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.30.2023 o II ustnym przetargu nieograniczonym.pdf (304,90KB)

PDFZarządzenie nr 0050.31.2023.pdf (276,79KB) Wójta Gminy Pawłowiczki o II ustnym przetargu nieograniczonym.

PDF1.1 Zał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.31.2023 o II ustnym przetargu nieograniczonym.pdf (304,91KB)

PDFZarządzenie nr 0050.32.2023.pdf (111,42KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.03.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.33.2023.pdf (116,05KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.03.2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.34.2023.pdf (115,42KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.03.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2023.pdf (126,06KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.03.2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie 0050. 37 .2023.pdf (2,15MB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia  16.03.2023 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2022 rok.

PDFSprawozdanie 2022 Inst. Kultury.pdf (130,58KB) Sprawozdanie Instytucji Kultury

PDFSprawozdanie 2022 Inst. Kultury.pdf (130,58KB) Informacja o stanie mienia 

PDFZarządzenie Nr 0050.39.2023.pdf (124,56KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.03.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.40.2023.pdf (163,75KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.03.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenia Nr 0050.43.2023.pdf (117,80KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.03.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.44.2023.pdf (124,02KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.03.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.45.2023.pdf (38,82KB)Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.03.2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach.

PDFBilans na dzień 31.12.2022.pdf (88,71KB) Bilans 

PDFRachunek zysków i strat na dzień 31.12.2022.pdf (77,25KB) Rachunek zysków i strat

PDFInformacja dodatkowa.pdf (162,40KB) Informacja dodatkowa 

PDFZarządzenie Nr 0050.46.2023.pdf (219,86KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.04.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarzadzenie Nr 0050.48.2023.pdf (277,26KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.04.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres powyżej 3 lat.

PDFZał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.48.2022 z dn.20 kwietnia 2023.pdf (286,21KB) Wykaz nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 0050.50.2023.pdf (274,49KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.04.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, bezprzetargowo do 3 lat.

PDFZał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.50.2022 z dnia 21.04.2023.pdf (284,37KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.51.2023.pdf (124,51KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.04.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.52.2023.pdf (154,91KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.04.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.54.2023.pdf (126,97KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.04.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.55.2023.pdf (177,63KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.04.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.56.2023.pdf (275,02KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia10.05.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

PDFZał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.56.2023.pdf (274,55KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.57.2023.pdf (124,21KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.05.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.58.2023.pdf (144,56KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.05.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie nr 0050.60.2023.pdf (277,69KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 1139 obręb Pawłowiczki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDFZał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.60.2023.pdf (305,04KB)

PDFZarządzenie nr 0050.61.2023.pdf (277,98KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 1140 obręb Pawłowiczki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDFZał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.61.2023.pdf (304,89KB) 

PDFZarządzenie nr 0050.62.2023.pdf (278,07KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 1142 obręb Pawłowiczki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. 

PDFZał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.62.2023.pdf (304,93KB)

PDFZarzadzenie Nr 0050.65.2023.pdf (275,17KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, bezprzetargowo do 3 lat.

PDFZał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.65.2022.pdf (277,74KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.66.2023.pdf (277,73KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01 czerwca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.68.2023.pdf (275,71KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, bezprzetargowo do 3 lat.

PDFZał. nr 1 do zarządzenia Nr 0050.68.2022.pdf (276,23KB)

PDFZarządzenie NR 0050.69.2023.pdf (370,79KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciowakrzu.

PDFOgłoszenie konkursu SP w Maciowakrzu załącznik 002.pdf (409,59KB) Załącznik do zarządzenia.

PDFZarządzenie NR 0050.70.2023.pdf (371,40KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Naczęsławicach.

PDFOgłoszenie konkursu SP w Naczęsławicach załącznik 002.pdf (410,82KB) Załącznik do zarządzenia.

PDFZarządzenie NR 0050.71.2023.pdf (198,29KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pawłowiczkach.

PDFOgłoszenie konkursu ZSP w Pawłowiczkach załącznik 002.pdf (410,70KB) Załącznik do zarządzenia

PDFZarządzenie nr 0050.74.2023.pdf (272,24KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

PDFZał. nr 1 do Zarzadzenia Wójta Gminy Nr 0050.74.2023 z dn. 23.06.2023r.pdf (283,59KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.75.2023.pdf (443,66KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciowakrzu.

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.76.2023.pdf (441,00KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Naczęsławicach.

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.77.2023.pdf (440,50KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowiczkach.

PDFZarządzenie Nr 0050.78.2023.pdf (241,35KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.80.2023.pdf (134,65KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 3 lipca 2023r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.81.2023.pdf (115,03KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki

PDFZarządzenie Nr 0050.82.2023.pdf (117,83KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.91.2023.pdf (278,42KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz udziałem we współwłasności wspólnych części budynku i w prawie własności gruntu, w Maciowakrzu przy ul. Spółdzielczej 2/3 stanowiącego własność Gminy Pawłowiczki.

PDFZał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.91.2023 r. z dnia 18.07.2023r. w spr. I p. nieogranicz. na sprzedaż lok.mieszk w Maciowakrzu.pdf (312,38KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.92.2023.pdf (278,64KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności działki nr 47/10 obręb Grudynia Wielka na rzecz Gminy Pawłowiczki.

PDFZarządzenie Nr 0050.93.2023.pdf (129,54KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.94.2023.pdf (175,10KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21 lipiec 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.96.2023.pdf (172,12KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie nr 0050.99.2023.pdf (442,83KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki

PDFZarządzenie Nr 0050.100.2023.pdf (114,74KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki

PDFZarządzenie Nr 0050.101.2023.pdf (117,15KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.108.2023.pdf (142,23KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.109.2023.pdf (270,07KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.111.2023.pdf (125,45KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki

PDFZarządzenie Nr 0050.112.2023.pdf (151,31KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.113.2023.pdf (152,50KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.118.2023.pdf (113,88KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 8 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki

PDFZarządzenie Nr 0050.119.2023.pdf (117,40KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 8 września2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.121.2023.pdf (123,50KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12 września 2023 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.123.2023.pdf (210,87KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14 września 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.125.2023.pdf (146,81KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zmiany w budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.126.2023.pdf (247,09KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20 września 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.131.2023.pdf (135,74KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki

PDFZarządzenie Nr 0050.132.2023.pdf (193,92KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22 września 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.135.2023.pdf (180,47KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28 września 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.136.2023.pdf (121,60KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany w budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.137.2023.pdf (159,92KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 września 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.139.2023.pdf (175,71KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 9 października 2023 roku w sprawie zmian w planie wydatków  na 2023 rok.

PDFZarżądzenie Nr 0050.140.2023.pdf (119,17KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki

PDFZarządzenie Nr 0050.141.2023.pdf (119,71KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10 października 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.142.2023.pdf (160,90KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmiany w budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.143.2023.pdf (339,54KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11 października 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.144.2023.pdf (117,13KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17 października 2023 roku w sprawie zmiany w budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.145.2023.pdf (147,57KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17 października 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.146.2023.pdf (166,62KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17 października 2023 roku w sprawie zmian w planie wydatków  na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.146a.2023.pdf (622,75KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030.

PDFZarządzenie Nr 0050.147.2023.pdf (209,20KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26 października 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.148.2023.pdf (274,86KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

PDFZał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.148.2023 z dn.27.10.2023.pdf (279,27KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.155.2023 WPF.pdf (11,44MB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.

PDFZarządzenie 0050.156.2023.pdf (121,57KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki.

PDFZarządzenie Nr 0050.157.2023.pdf (174,10KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.159.2023.pdf (1,15MB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie projektu  budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.160.2023.pdf (138,72KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie zmiany  budżetu Gminy Pawłowiczki.

PDFZarządzenie Nr 0050.161.2023.pdf (234,65KB)  Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie 0050.162.2023.pdf (127,18KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie zmiany  budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.163.2023.pdf (182,68KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.165.2023.pdf (142,46KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki.

PDFZarządzenie Nr 0050.166.2023.pdf (216,03KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżeci na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.167.2023.pdf (250,19KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFMateriały inf. do projektu budżetu na 2024 r.pdf (806,51KB) Materiały informacyjne do projektu

PDFZarządzenie Nr 0050.169.2023.pdf (131,18KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany  budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.170.2023.pdf (132,48KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia  5 grudnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarzadzenie Nr 0050.171.2023.pdf (275,79KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i najmu.

PDFZał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.171.2023.pdf (297,44KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.172.2023.pdf (115,55KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany  budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.173.2023.pdf (150,78KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia  5 grudnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.174.2023.pdf (273,12KB) Wójta Gminy Pawłowiczki  z dnia 12 grudnia 2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży.

PDFZał. do Zarzadzenia Wójta Gminy Nr 0050.174.2023.pdf (280,30KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.176.2023.pdf (128,25KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki.

PDFZarządzenie Nr 0050.177.2023.pdf (129,76KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.178.2023.pdf (121,87KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki.

PDFZarządzenie Nr 0050.179.2023.pdf (134,09KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.180 .2023.pdf (127,00KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany  budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.181.2023.pdf (180,40KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia  20 grudnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.183.2023.pdf (155,37KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki.

PDFZarządzenie Nr 0050.184.2023.pdf (242,59KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.186.2023.pdf (242,59KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia  27 grudnia 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.