Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty prawa miejscowego z 2023 roku

PDFUchwała XLIII.284.23 z dnia 23.02.2023.pdf (394,69KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLIV.287.23 z dnia 19.04.2023.pdf (679,25KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLIV.290.23 z dnia 19.04.2023.pdf (240,48KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.

PDFUchwała XLIV.292.23 z dnia 19.04.2023.pdf (1,41MB) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Trawniki.

PDFUchwała XLV.294.23 z dnia 01.06.2023.pdf (618,71KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLV.296.23 z dnia 01.06.2023.pdf (245,17KB) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030, w tym konsultacji.

PDFUchwała XLVI.303.23 z dnia 29.06.2023.pdf (408,62KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLVI.305.23 z dnia 29.06.2023.pdf (212,62KB) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do podjęcia na najbliższej sesji rady gminy. 

PDFUchwała XLVI.306.23 z dnia 29.06.2023.pdf (290,23KB) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki oraz granic ich obwodów.

PDFUchwała XLVII.307.23 z dnia 27.07.2023.pdf (401,16KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLVII.309.23 z dnia 27.07.2023.pdf (267,87KB) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

PDFUchwała XLVII.311.23 z dnia 27.07.2023.pdf (217,17KB) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczania zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców.

PDFUchwała XLVIII.313.23 z dnia 14.09.2023.pdf (427,35KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLIX.316.23 z dnia 28.09.2023.pdf (568,59KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLIX.318.23 z dnia 28.09.2023.pdf (2,71MB) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki.