Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pawłowiczkach

Plac Jedności Narodu 1

47-280 Pawłowiczki

pokój nr 1

tel. 774036473

e-mail:

Podstawa prawna

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1219 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

Wymagane dokumenty

  -

Sposób załatwienia sprawy

Informację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Pawłowiczkach lub przesłać poczta na adres Urzędu Gminy w Pawłowiczkach

Opłaty

 

Nie pobiera się

Dodatkowe informacje

W terminie do dnia 31 stycznia każdego roku osoby fizyczne składają wójtowi gminy informację (lub aktualizację złożonej w roku poprzednim informacji). Do końca marca każdego roku informacja zbiorcza jest przekazywana Marszałkowi Województwa.

Druki do pobrania

 

PDFInformacja o wyrobach zawierających azbest.pdf (32,47KB)

PDFKlauzula informacyjna administratora o przetwarzaniu danych osobowych.pdf (116,26KB)