Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2024r.

PDFZarządzenie Nr 0050.1.2024.pdf (729,81KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.01.2024r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.2.2024.pdf (113,94KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.01.2024r. w sprawie przekazania upoważnień  dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

PDFZarzadzenie Nr 0050.4.2024.pdf (275,38KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.01.2024r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierzawy

PDFZał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.4.2024z dn.10.01.2024.pdf (274,96KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.4.2024.pdf (113,02KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.01.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki

PDFZarządzenie Nr 0050.5.2024.pdf (118,41KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.01.2024r. w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku  z zmianą w budżecie na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.6.2024.pdf (175,43KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.01.2024r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.7.2024.pdf (178,48KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.01.2024r. w spr. ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki. 

PDFZarządzenie Nr 0050.8.2024.pdf (174,74KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.01.2024r. w spr. określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Pawłowiczki. 

PDFZarządzenie Nr 0050.9.2024.pdf (129,91KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.01.2024r. w sprawie zmiany  budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.10.2024.pdf (206,61KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.01.2024r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku  z zmianą  budżetu na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.12.2024.pdf (134,11KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01. 02. 2024 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Pawłowiczki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 PDFZarzadzenie nr 0050.13.2024.pdf (288,81KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.02.2024r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 193/27 obręb Pawłowiczki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.13.2024 z dnia 06-02-2024r.pdf (751,55KB)

PDFZarządzeniee Nr 0050.15.2024.pdf (123,82KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.03.2024r. w sprawie zmiany  budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.16.2024.pdf (210,11KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.02.2024r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku  z zmianą  budżetu na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.17.2024.pdf (213,21KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.02.2024r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku  z zmianą  budżetu na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.20.2024.pdf (123,42KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.02.2024r. w sprawie zmiany  budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.21.2024.pdf (171,18KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.02.2024r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku  z zmianą  budżetu na 2024 rok.

PDFZarzadzenie nr 0050.24.2024.pdf (272,64KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.03.2024 w sprawie ogł. wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb Grudynia Mała.

PDFZał. nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.24.2024 z dn. 07.03.2024r.pdf (287,99KB)

PDFZarządzenie nr 0050.25.2024.pdf (275,16KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.03.2024 w sprawie ogł. wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb Ucieszków.

PDFZał.nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.25.2024 z dnia 07.03.2024r.pdf (295,42KB)

PDFZarządzenie 0050.26 .2024.pdf (2,07MB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.03.2024 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2023 rok.

PDFSprawozdanie GBP P-czki za 2023 rok.pdf (130,08KB)

PDFInformacja o stanie mienia 2023.pdf (141,42KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.32.2024.pdf (313,28KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.03.2024  w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.42.2024.pdf (375,32KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.04.2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia  obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pawłowiczki.