Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024r. - Wybory samorządowe

DYŻURY  URZĘDNIKA   WYBORCZEGO

Sobota - 6 kwietnia 2024 r.

w godz. od 10:00 - 14:00 - dyżur stacjonarny w Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach

Niedziela - 7 kwietnia 2024 r.

w godz. od 5:30 - 11:00 - dyżur stacjonarny w Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach

w godz. od 7:00 - 21:00 - dyżur telefoniczny

w godz. od 18:00 do zakończenia czynności wyborczych -  dyżur stacjonarny   w Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach

 

DYŻUR GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Sobota - 6 kwietnia 2024 r.

w godz. od 10:00 - 14:00 dyżur stacjonarny w Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach

tel. 77 40 36 461  i   77 40 36 477

 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej  o  składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach       

 PDFHarmonogram dyżurów.pdf (56,31KB)

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat | Aktualności w wyborach samorządowych w 2024 r. (wybory.gov.pl) 

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12.02.2024 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFObwieszczenie Starosty Powiatu okręgach wyborczych.pdf (123,95KB)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki.pdf (208,53KB)

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych.pdf (526,98KB)

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2024 WÓJTA GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 01. 02. 2024 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Pawłowiczki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.12.2024.pdf (134,11KB)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim. 

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (85,55KB)
PDFDz. Urz. Woj. Op. z 2023 r. poz. 3346.pdf (187,50KB)

Strona Państwowej Komisji Wyborczej, na której publikowane są najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów (uchwały PKW, informacje dot. tworzenia komitetów i rejestracji list w raz ze wzorami dokumentów, pozostałe informacje i wyjaśnienia):

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/109

POSTANOWIENIE Nr 42/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU III z dnia 22 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Pawłowiczki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

PDFPOSTANOWIENIE.pdf (286,34KB) 

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU III z dnia 22 lutego 2024 roku o  możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III.pdf (68,38KB)

HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO

PDFHarmonogram dyżurów urzędnika wyborczego.pdf (182,42KB)

POSTANOWIENIE NR 339/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU  III z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFPowołani członkowie komisji.pdf (39,14KB)

PDFPlan Dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach.pdf (417,91KB)

PDFSkład Gminnej Komisji Wyborczejdocx.pdf (187,48KB)

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej  o  składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach        

PDFInformacja GKW.pdf (199,47KB) 

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 04.03.2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy  kandydatów na radnych

PDFUchwała odmowy przyjęcia zgłoszenia.pdf (88,64KB)

PDFUchwała odmowy przyjęcia zgłoszenia ...pdf (90,95KB)

POSTANOWIENIE Nr 396/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU III z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pawłowiczki w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III.pdf (178,66KB)

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej  o siedzibie i pełnionych dyżurach 

PDFHarmonogram dyżurów.pdf (56,31KB)

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych  w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.

PDFObwieszczenie GKW.pdf (55,39KB)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 5 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

PDFObwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania.pdf (229,95KB)   

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III   z dnia 11 marca 2024 roku   o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz losowaniu kandydatów do składu   obwodowych komisji wyborczych.     

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III.pdf (43,92KB)  

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

PDFKlauzula informacyjna.pdf (521,68KB)

POWIADOMIENIE Gminna Komisja Wyborcza w Pawłowiczkach powiadamia, że na podstawie art. 408 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.    Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2023 r. poz. 2408) w dniu 14 marca 2024 r. ( czwartek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy  w Pawłowiczkach w sali posiedzeń – II piętro odbędzie się w drodze losowania nadanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów do Rady Gminy Pawłowiczki.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborcze w Pawłowiczkach

                      /-/ Dorota Cybulska                                                                                                                                                          

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach z dnia 14 marca 2024 roku  o przyznanych  numerach list kandydatów na radnych.

PDFObwieszczenie o nadanych numerach.pdf (59,73KB)

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach z dnia 14 marca 2024 roku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgach 4, 10, 11, 13

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego..pdf (149,34KB)

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach z dnia 14 marca 2024 roku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta.pdf (201,14KB)

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach z dnia 14 marca 2024 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pawłowiczki.

 
POSTANOWIENIE NR 427/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 
 
POSTANOWIENIE NR 424/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jst – Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)
Powiatowa Komisja Wyborcza w Kędzierzynie-Koźlu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
 
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych  listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 
ROZKŁAD JAZDY DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU 7 KWIETNIA 2024 .R
 
OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego