Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

Partnerstwa

GMINY PARTNERSKIE

1. LINDENFELS

Wappen_Lindenfels.png

Dnia  25 lipca 1998 r. zostało zawarte partnerstwo pomiędzy Gminą Pawłowiczki, a niemieckim miastem Lindenfels. Akt partnerstwa podpisali włodarze wójt Winfred Mleczko oraz Burmistrz Peter Woitge. Jednym z głównych zamierzeń, zapisanym i realizowanym w trwającej ponad 20-letniej współpracy, jest pielęgnowanie przyjaznych stosunków pomiędzy mieszkańcami. Wielokrotnie w czasie wakacji młodzież z naszej gminy miała okazję wyjeżdżać do zaprzyjaźnionego Lindenfels, bądź też gościła u siebie rówieśników z Niemiec. Rokrocznie delegacje zaprzyjaźnionych jednostek gościli z wizytą w Pawłowiczkach na święcie herbowym, dożynkach, okazjonalnych imprezach, a w Lindenfels podczas lokalnego święta Burg und Trachtenfest. Przedstawiciele obu zaprzyjaźnionych jednostek również wspólnie świętowali okrągłe rocznice podpisania partnerstwa. Ostatnie uroczyste spotkanie władz i delegacji miało miejsce w Lindenfels, gdzie podsumowano 20 lat współpracy.

Lindenfels to znane miasteczko o uzdrowiskowym klimacie leżące w południowej części heskiego Odenwaldu. Pierwsza wzmianka o miasteczku pochodzi z 1123 r. Przyznanie praw miejskich przez cesarza Ludwika IV w 1336 r. stanowiło jeden z najważniejszych momentów w historii grodu. Stało się administracyjnie i gospodarczo głównym ośrodkiem całego okolicznego obszaru. Gród ze swoją potężną strukturą obronną przetrwał wiele wojen. W roku 1802 Lindenfels weszło w skład nowo powstałego Wielkiego Księstwa Hesji. Wielkim wydarzeniem było wybudowanie ok. 1840r. drogi państwowej z Wormacji do Bensheim i dalej przez dolinę Lautertal, przez Lindenfels do Michelstadt. Otrzymała ona nawiązującą do sag  i do historii nazwę Nibelungenstrase (Droga Nibelungów). Dzięki dogodnemu położeniu i klimatowi miasteczko szybko zyskało na znaczeniu turystycznym.

2. VELKE HERALTICE

Velke_Heraltice_CoA_CZ.jpeg

W 2004 roku z inicjatywy wójta Winfreda Mleczko i przewodniczącego rady gminy Jerzego Treffona nawiązano kontakty z gminą Velke Heraltice w Czechach. Po spotkaniach integracyjnych władz i mieszkańców w dniu 28 kwietnia 2005 r. wójt gminy Pawłowiczki Winfred Mleczko oraz starostka gminy Velke Heraltice  Frantiska Spilerowa podpisali akt partnerski.
W ramach współpracy z czeskim partnerem gmina Pawłowiczki zrealizowała kilka projektów, a mianowicie:

  • W kwietniu 2009 r. został zrealizowany projekt pn. Dni Partnerstwa Polsko - Czeskiego w gminie Pawłowiczki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa - Przekraczamy granice. W ramach których odbył się bieg partnerski. Wzięła w nim udział społeczność obu zaprzyjaźnionych gmin: dzieci, młodzież i dorośli. W drugim dniu został zorganizowany festyn, na którym gościła wraz ze swoimi mieszkańcami włodarz Velkich Heraltic Jana Zechowa. W roku 2015 Velke Heraltice obchodziło 750- lecie założenia miejscowości.  
  • W maju 2012 r. gmina Pawłowiczki realizowała mikroprojekt pn. Integracja strażaków z Gminy Pawłowiczki i Velke Heraltice w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Cele projektu to rozwój współpracy oraz  integracja strażaków z obu partnerskich gmin. Drużyny brały udział w zawodach sportowo- pożarniczych o puchar wójta, W drugim dniu rozpoczęły się obchody 100- lecia OSP Naczęsławice. Strażacy rywalizowali ze sobą w zawodach sikawek konnych oraz w niekonwencjonalnych zawodach strażackich. Ukazała się również publikacja pt. „Integracja strażaków z Gminy Pawłowiczki i Velke Heraltice”.
  • W roku 2017 Gmina Pawłowiczki realizowała projekt „Moja mała ojczyzna” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Polska Interreg V-A w Euroregionie Pradziad współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. W ramach projektu został przeprowadzony konkurs - plastyczny, literacki oraz multimedialny nt. „Małej ojczyzny” dla uczniów w trzech kategoriach wiekowych. Zostało też zorganizowane spotkanie z udziałem dzieci, nauczycieli oraz władz, podczas którego zostały zaprezentowane nagrodzone prace. Uwieńczeniem projektu było wydanie publikacji pt.. „Moja mała ojczyzna”.

3. OSTRIV

W dniu 20 kwietnia 2018 r. na Ukrainie, w miejscowości Ostriv doszło do podpisania aktu partnerstwa pomiędzy Ostrivską Wiejską Radą a Gminą Pawłowiczki, które reprezentowali wójt wsi Ostriv Bogdan Piszczatin oraz wójt gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon. W akcie partnerstwa pojawiły się zapisy m.in. o współpracy kulturalnej, gospodarczej, w zakresie ochrony środowiska, edukacji, sportu i turystyki. Goście z Ukrainy na czele z wójtem  B. Piszczatinem gościli w gminie Pawłowiczki podczas dożynek wiejskich w Maciowakrzu ( 2017 r.) i w Urbanowicach (2018r.). Delegacja z Pawłowiczek również udała się na Ukrainę, na zaproszenie władz Ostriva m.in. w roku 2018, gdzie dokonano podpisania aktu partnerstwa.

 

 

 

 

     

Przewiń do góryPrzewiń do góry