Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

Konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PAWŁOWICZKI

z dnia 11 czerwca 2024 r.

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowiczki na lata 2024-2030

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278), w związku z Uchwałą nr II/13/24 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowiczki na lata 2024-2030 zawiadamiam, że:

w dniach od 11.06.2024 r. do 16.07.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowiczki na lata 2024-2030.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

 • otwartego spotkania konsultacyjnego, podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowiczki na lata 2024-2030. Podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 24 czerwca 2024r. o godz. 15:00.

Link do spotkania online:

https://us06web.zoom.us/j/84873145266?pwd=9UoVJ3UQASa9LqtbGNX8izrBdb68B0.1

Kod dostępu: 24062024 (wymagany przez Zoom)

 • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w czasie udostępnienia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji umieszczonego na stronie internetowej gminy www.pawlowiczki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pawlowiczki.pl oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, który należy przesłać na adres lub złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowiczkach osobiście lub pocztą lub za pomocą formularza on-line:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_pawlowiczki_formularz

2. Projekt wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 11-06-2024 r. do 16-07-2024 r.

 • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pawlowiczki.pl;
 • na stronie Internetowej www.pawlowiczki.pl;
 • w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, pokój nr 11 w godzinach pracy urzędu;

3. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16-07-2024 r. (decyduje data wpływu):

 • drogą elektroniczną na adres: ,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1,
  47-280 Pawłowiczki,
 • siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki,
  w godzinach pracy urzędu,
 • poprzez formularz uwag on-line

https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_pawlowiczki_formularz

 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowiczkach, pokój nr 11

4. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stronie internetowej gminy www.pawlowiczki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pawlowiczki.pl

                                                                                                                                            

Wójt Gminy Pawłowiczki

        Jerzy Treffon

PDFOBWIESZCZENIE.pdf (93,32KB)

PDFGPR Pawłowiczki - projekt.pdf (3,02MB)

PDFZałącznik do GPR - KIERUNKI ZMIAN.pdf (1,98MB)

PDFAnkieta konsultacyjna GPR_.pdf (554,33KB)

PDFFormularz konsultacji.pdf (440,32KB)

 

Data publikacji: 11-06-2024 08:30
Przewiń do góryPrzewiń do góry