Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pawłowiczki

z dnia 11 czerwca 2024r.

o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr II/13/24 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowiczki na lata 2024-2030.

Wójt Gminy Pawłowiczki ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Gminy w Pawłowiczkach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze rewitalizacji wymienieni w Art. 2 Ustawy o rewitalizacji, m.in.:

  • mieszkańcy,
  • właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na terenie gminy, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, oraz organy doradcze i konsultacyjne gminy;
  • organy administracji publicznej;
  • inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 11.06.2024 do 16.07.2024 roku w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Pawłowiczki, na stronie internetowej gminy www.pawlowiczki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pawlowiczki.pl oraz pod linkiem https://ankieta.deltapartner.org.pl/pawlowiczki_kr_formularz

2) zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.pawlowiczki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pawlowiczki.pl - link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/pawlowiczki_kr_ankieta  

3) otwartego spotkania konsultacyjnego on-line, podczas którego zbierane będą uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikiem. Spotkanie zaplanowano na dzień 25 czerwca 2024r. na godzinę 15:00.

Link do spotkania online:

https://us06web.zoom.us/j/85623972325?pwd=C2Q2ovrVm4GnGCnFYMgL7HoVgzc8t0.1

Kod dostępu: 25062024 (wymagany przez Zoom)

4) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowiczki, pokój nr 11

Uwagi do projektu można składać w okresie 11.06.2024 – 16.07.2024 r. w formie:

a) papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego do Urzędu Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki.

b) elektronicznej poprzez:

  • przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego na adres
  • wypełnienie elektronicznego formularza uwag https://ankieta.deltapartner.org.pl/pawlowiczki_kr_formularz
  • wypełnienie elektronicznego formularza ankiety  https://ankieta.deltapartner.org.pl/pawlowiczki_kr_ankieta

c) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 25 czerwca 2024r. o godz. 15:00.

Link do spotkania online:

https://us06web.zoom.us/j/85623972325?pwd=C2Q2ovrVm4GnGCnFYMgL7HoVgzc8t0.1

Kod dostępu: 25062024 (wymagany przez Zoom)

d) ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowiczki, pokój nr 11

W przypadku dostarczenia formularza za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Pawłowiczki.

Projekt konsultowanej uchwały oraz formularze konsultacyjne dostępne są:

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, która zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych gminy.

 

PDFObwieszczenie.pdf (120,43KB)

PDFProjekt Uchwały z Załącznikiem - Regulaminem Komitetu Rewitalizacji.pdf (574,19KB)

PDFFormularz konsultacji.pdf (438,97KB)

PDFAnkieta.pdf (426,25KB)